Skip to main content

Galleri Image præsenterer talken “Conversations about Time and Technology” med billedkunstnerne Rebecca Krasnik, Sophia Ioannou Gjerding og Mark Tholander, modereret af Magdalena Tyżlik-Carver, lektor ved Aarhus Universitet. Talken blev afholdt d. 6. marts 2021 i forbindelse med Rebecca Krasniks udstilling Time Times Three og kan opleves i sin fulde længde på Galleri Images Vimeoside  eller nedenfor.

Conversations About Time and Technology from Galleri Image on Vimeo.

Talken tager udgangspunkt i teknologiske udviklinger af blandt andet fotografiet omkring år 1900. Derfra indledes der samtaler om hvordan den teknologiske udvikling fortsat påvirker produktionen og forståelsen af billeder i dag. Ved talken undersøges dermed hvilke tanker og ideer der ligger i vores produktion og opfattelse af computergenererede billeder; hvilke tidslige og rumlige muligheder der opstår; og disse muligheders effekt på vores nuværende oplevelse af tid og rum.
Find mere information om Time Times Three her.

Udstillingen var støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus kommune) A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.

Video: Kirse Juul Thomsen