Skip to main content

I forbindelse med udstillingen No Name af Wang Ningde (CN) har Galleri Image udgivet en kunstpublikation af samme navn. Publikationen indeholder et bredt udvalg af Wang Ningdes værker fra serien No Name, et forord af Beate Cegielska samt tekster af kurator Lisa A. Orcutt og forfatter Gitte Broeng. Den danske billedkunstner Lasse Krog Møller er bogens grafiske designer.

Lørdag d. 24. oktober kl. 14.00 afholdte Galleri Image en boglancering med Wang Ningde, Lisa A. Orcutt, Gitte Broeng, Beate Cegielska og Lasse Krog Møller. Wang Ningde og Lisa A. Orcutt deltog fra Beijing i form af et videoopkald.

Om No Name:
Serien No Name består af fotografiske værker, der undersøger magtdynamikker mellem autoriteter og det offentlige rum. I lighed med Wang Ningdes kunstneriske praksis, er værkerne manifestationer af en særlig sensibilitet i forhold til nutidige problematikker.

Værkerne er skabt ud fra fotograferede overmalinger. Siden 2015, har Wang Ningde besøgt forskellige byer i Kina, og fotografisk indsamlet tusindvis af overmalinger på offentlige vægge. Fotografierne viser steder, hvor byforvaltningen har overmalet illegale reklamer i et forsøg på at tildække dem. Overmalingerne træder ofte frem, da æstetikken ikke er en prioritet for byforvaltningen. Nogle forsøger at matche vægfarven, men malingen er stadig meget synlig, hvorved den bliver en tydelig markør på spændingerne mellem forskellige aktører i byrummet.

Wang Ningde genbruger de fotograferede overmalinger til at skabe nye værker med udtryksfulde portrætter og kunsthistoriske momenter. I en digital redigeringsproces, konstruerer han med sine fotografier nye motiver ovenpå billeder af protestanter og sociale begivenheder. Afslutningsvis i denne proces fjerner han baggrundsbilledet fuldstændigt, og tilbage er udelukkende de livlige penselstrøg fra overmalingerne. Wangs kunstværker adresserer derved også det komplekse og kontinuerlige forhold mellem fotografi og maleri.

Titlen No Name refererer til de navnløse aktører i det offentlige byrum, såsom ikke-navngivne borgere og navnløse urbane steder. Overmalingerne begynder som tildækninger på de urbane, sociale facader, der transformeres af Wang Ningde til i stedet at fremhæve følelsesmæssige og kulturelle spændinger i offentligheden.

Publikationen kan købes for 200 kr. i Galleri Image.

Wang Ningde (f. 1972, CN) blev uddannet ved Luxun Academy of Fine Arts i 1995, og bor i Beijing. Wang er en af de førende samtidskunstnere i Kina. Han arbejder med fotografi og installation, hvor han anvender forskellige kunstneriske praksisser til at udvide kunstfotoets grænser og muligheder, og stiller spørgsmål til billedets natur. Wang har senest gjort brug af fotografiets historier og sprog som helhed, og beskriver det som en verden der ligger parallelt med virkeligheden. En interesse i at udforske adskillige facetter af denne tankegang danner grundlaget for udviklingen af hans værker.

Lisa A. Orcutt (USA) er en kurator og underviser, som bor og arbejder I Beijing. Hun har tidligere været projektkoordinator ved Danish Cultural Center, Beijing. Orcutt har en bachelorgrad i Sociologi fra Renmin University of China og en kandidatgrad i Kunsthistorie fra Institute of Fine Arts, NYU, hvor hun fokuserede på samtidskunst og kuratering.

Lasse Krog Møller (f. 1972, DK) er billedkunstner, udd. ved Det Jyske Kunstakademi, 1996-2001, og arbejder med installationer, objekter, fotos, tekst, tegning og bogudgivelser. Han har tidligere tilrettelagt flere kunstrelaterede bogudgivelser for bl.a. Holstebro Kunstmuseum, ARoS Aarhus Kunstmuseum og Galleri Image.

Gitte Broeng (f. 1973, DK) er forfatter og cand.mag. i Litteratur- og Kunsthistorie, og arbejder i feltet mellem litteratur og billedkunst. Hun debuterede som digter, men udgiver bøger i flere genrer, og har desuden skabt tekster til adskillige samarbejdsprojekter med billedkunstnere og udstillingskataloger.

Bogen og udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, S. C. Van Fonden, Augustinus Fonden, Aarhus Stiftstidendes Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond og Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen).

Foto: Gert Skaerlund