• From August 20, 2021 16:00 to October 10, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen History of Violence af den danske billedkunstner Peter Brandt. Fernisering: 20 august kl. 16-18.I History of Violence udforsker Peter Brandt relationer mellem vold, traume og køn. Udstillingens hovedpersoner er den i
  talienske filminstruktør, forfatter og samfundsdebattør Pier Paolo Pasolini og den cubansk-amerikanske kunstner Ana Mendieta, som begge døde under mistænkelige omstændigheder. Pasolini blev myrdet på en strand i Ostia i 1975 og i 1985 "faldt" Mendieta ud af vinduet i en lejlighed på 34. etage i New York.Pasolini er bedst kendt for sin film Saló, eller de 120 dage i Sodoma, og Mendieta for sine "earth-body" værker. Selvom udstillingens to hovedpersoner aldrig mødte hinanden, forbinder Peter Brandt dem, ikke blot via deres død, men også gennem deres respektive kunstneriske praksis, der ofte behandlede vold og kropslighed. Med udgangspunkt i det gerningssted hvor Pasolini blev myrdet og baseret på research i Rom, Ostia og Bologna, vil udstillingen undersøge forskellige spor af vold og traume, materialiseret i en form for hybrid-værker mellem forskellige kroppe, narrativer og kunstpraksisser. Brandt producerer nye værker til udstillingen, der benytter sig af performative greb, arkivmateriale, tekst, foto, video og tekstilværker.SeminarI forbindelse med udstillingen afholder Galleri Image seminaret Traces of violence, trauma and gender in History of Violence på Kunsthal Aarhus d. 25. september fra 14.00 til 16.30. Gratis adgang.På seminaret vil kurator og kunstkritiker Jeppe Ugelvig præsentere sit oplæg, The Forensic Aesthetics of Trauma og billedkunstner og forsker Katrine Dirckinck-Holmfeld vil præsentere sit oplæg The Rematerialisation of Trauma: A Dialogue on Love, hvorefter de begge vil indgå i en samtale med Peter Brandt om hans arbejde med vold, traume og køn i det aktuelle projekt, såvel som i hans tidligere værker. Billedkunstner Selini Halvadaki vil være moderator på seminaret.Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus. Seminaret er på engelsk.Peter Brandt på DOKK1I forlængelse af udstillingen viser Brandt videoværket I did not invite you into my body (2018) på DOKK1 i perioden 24. september til 10. oktober i afdelingen for Faglitteratur. Videoen omhandler seksualiseret vold og er tidligere blevet vist vist i London og Paris og vises nu for første gang i Danmark.DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus.Om kunstneren Peter Brandt (f. 1966) er dansk billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sin praksis benytter han sig af feministiske strategier, traumeteori, sin egen krop og refererer ofte til andre kunstnere. I 2020 udgav han bogen No Safe Place på forlaget Really Simple Syndication Press og modtog samme år Statens Kunstfond 3-årige arbejdslegat. Han bor og arbejder i København. Udstillingen og seminaret er støttet af Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Slots- og Kulturstyrelsen, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From August 20, 2021 16:00 to October 10, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition History of Violence by the Danish visual artist Peter Brandt. Exhibition opening: 20 August 4-6 pmIn History of Violence, Peter Brandt explores relations between violence, trauma, and gender. The main characters of th
  e exhibition are the Italian filmdirector, author and intellectual Pier Paolo Pasolini and Cuban-American artist Ana Mendieta, who both died under mysterious circumstances. Pasolini was murdered on a beach in Ostia in 1975 and in 1985, Mendieta "fell out" of the window of a 34th-floor apartment in New York.Pasolini is best known for his film Saló, or the 120 Days in Sodom, and Mendieta for her “earth-body” works. Althouth the two main characters of the exhibition never met, Peter Brandt connects them, not only by their deaths, but also through their artistic practices, which respectively often dealt with violence and the body.Based on extensive research in Rome, Ostia, and Bologna and with the Pasolini crime scene as a starting point, the exhibition will examine traces of violence and trauma, materialized in a form of hybrid works between different bodies, narratives and art practices. Brandt produces new works for the exhibition that will use performative actions, archive material, text, photography, video, and textile works.SeminarIn conjunction with the exhibition Galleri Image will organize the seminar Traces of violence, trauma and gender in History of Violence at Kunsthal Aarhus on 25 September from 2 pm to 4.30 pm. Free entrance. At the seminar curator and art critic Jeppe Ugelvig will make a presentation about The Forensic Aesthetics of Trauma and visual artist and researcher Katrine Dirckinck-Holmfeld will present her subject The Rematerialisation of Trauma: A Dialogue on Love. Afterwards they will both participate in a discussion with Peter Brandt about his work with violence, trauma and gender in his current project, as well as in his previous art works. Visual artist Selini Halvadaki will be the moderater of the seminar.Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus.The seminar is in English.Peter Brandt at DOKK1In connection to the exhibition Brandt will show the video I did not invite you into my body (2018) at DOKK1 in the periode 24 September - 10 October in the Department of Non-fiction. The video deals with sexual violence and has previously been shown in London and Paris, and will now be shown for the first time in Denmark.DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus.About the Artist Peter Brandt (b. 1966) is a Danish visual artist based in Copenhagen. He studied at The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen and The Royal Institute of Art in Stockholm. His artistic practice is influenced by feminist strategies, trauma theory, the use of his own body, and he often refers to other artists. In 2020 the book No Safe Place was published by Really Simple Syndication Press and in the same year, he received the Danish Arts Foundation’s three-year working grant. The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, The A.P. Møller Foundation, the city of Aarhus, The William Demant Foundation, The Agency for Culture and Palaces, and the Augustinus Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 14, 2021 16:00 to October 17, 2021 16:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Photobook Week Aarhus (PWA) will take place 14 - 17 October 2021. In the last 7 years, PWA has become one of the most poignant events about and around the photobook. With a wide selection of exhibitions, talks and debates, PWA represents a continuous stu
  dy of the evolution and role of the medium. The festival has been referred to as- "the Think Tank of the Photobook" and is acclaimed for its atmosphere and spirit. After exploring Flatness (2019), and Seriality (2020), this year’s edition of Photobook Week Aarhus will focus on Movement and Transition. The exhibition program will embrace contemporary themes such as migration, globalization and post-colonial thinking, and artistic movements such as Dada and Fluxus.In collaboration with PWA’s great network of Danish and international museums and libraries, this year we will extend our exhibitions to include art objects, historical travel guides and accounting books, which will be exhibited along with art- and photobooks. With the festival we want to highlight libraries as a room for contemplation, concentration and creativity, where the book can be a source of information as well as a material support for artistic practice. This year we will focus on the production of photobooks in countries such as Greenland, The Caribbean and the Caucasus region. Read more about PWA at http://photobookweek.org/ or keep up with the latest updates on Facebook and Instagram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galleri Image founded Photobook Week Aarhus in 2014, and has since collaborated with the Aarhus School of Architecture on organising the festival. PWA focuses on the rapidly growing international interest in photobooks and represents a continuous study of the evolution and role of the medium. PWA presents the photobook to the general public and to individuals who work professionally with photobooks and photography, be it from an artistic, communication-related or academic standpoint. User involvement, openness and dialogue are key words when it comes to the form and content of the festival. For this reason, PWA has placed great emphasis on inviting a large number of exhibitors and speakers who can present the photobook in a cross-disciplinary perspective. This has made it possible to exhibit significant but rare photobooks that have been discussed by researchers, photographers, leading curators, architects and many other qualified contributors from around the world.Photobook Week Aarhus 2021 is supported by The Politiken Foundation, Dreyers Fond, The Obel Family Foundation, the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), The Frimodt-Heineke Foundation, Instituto Camões and the Portuguese Embassy in Denmark.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 14, 2021 16:00 to October 17, 2021 16:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Photobook Week Aarhus (PWA) afholdes d. 14. - 17. oktober 2021. I løbet af de sidste syv år har Photobook Week Aarhus vokset sig til en af de absolut vigtigste begivenheder for fotobogselskere verden over. Med en lang række udstillinger, talks og paneldi
  skussioner stiller PWA skarpt på fotobogens rolle og udvikling igennem tiden, og festivalen er på mange måder blevet et særligt samlingspunkt - en 'fotobogens tænketank' - som er bredt anerkendt for dets atmosfære og ånd.  Efter at have undersøgt temaerne Fladhed (2019) og Serialitet (2020), vil dette års udgave af Photobook Week Aarhus fokusere på Bevægelse og Overgange. Programmet for PWA 2021 favner således alt fra samtidstematikker som migration, globalisering og postkolonialisme til kunstbevægelserne Dada og Fluxus.I samarbejde med PWAs store netværk af danske og internationale museer og biblioteker, vil vi i år udvide vores udstillinger med kunstobjekter, historiske rejseguides og regnskabsbøger, der vil blive udstillet side om side med kunst- og fotobøger. Vi ser festivalen som en begivenhed, der understreger bibliotekets relevans som et rum for kontemplation, koncentration og kreativitet, hvor bogen kan skifte mellem at være en kilde til viden og en materiel støtte for kunstnerisk praksis. I år vil vi særligt sætte fokus på fotobogens produktion i lande så som Grønland, Caribien og Kaukasusregionen. Læs mere om Photobook Week Aarhus på http://photobookweek.org/ eller følg med på Facebook og Instagram for løbende informationer og updates. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galleri Image stiftede Photobook Week Aarhus i 2014, og har siden samarbejdet med Arkitektskolen Aarhus om at organisere festivalen. PWA fokuserer på den voksende internationale interesse for fotobøger og repræsenterer en løbende undersøgelse af mediets rolle og udvikling. Photobook Week Aarhus formidler til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet - uanset om de gør det fra et kunstnerisk, formidlingsmæssigt eller akademisk udgangspunkt. Brugerinddragelse, åbenhed og dialog er nøgleord i henhold til festivalens form og indhold, og Photobook Week Aarhus har derfor altid lagt stor vægt på at invitere en lang række udstillere og oplægsholdere, der kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Det har således været muligt at udstille vigtige men svært tilgængelige fotobøger, som er blevet diskuteret af internationale og nordiske fotoforskere, fotografer, ledende kuratorer, arkitekter og mange andre kvalificerede bidragsydere.Photobook Week Aarhus 2021 er støttet af Politiken-Fonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Frimodt-Heineke Fonden, Instituto Camões og Portugals Ambassade i Danmark.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 22, 2021 16:00 to December 19, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Good Hope Keepers and The Mirrored Portraits of the Ocean af den grønlandske fotokunstner Inuuteq Storch. Udstillingen viser kontrasten mellem 1800-tallets og nutidens Grønland. Inuuteq Storchs egne samtidsfotografie
  r af sin fødeby, Sisimiut (fra den kommende bog "Keepers of the Ocean"), mødes med arkivprojeket ”Mirrored - Portraits of Good Hope”, hvor han har fundet fotos fra perioden 1889-1935 af Grønlands første fotograf, John "Ujuut" Møller.For Inuuteq Storch er udstillingens to værkgrupper en del af et større arbejde med at sætte et nyt fokus på grønlandsk selvfremstilling og postkolonial bevidsthed om national stolthed og identitet. Udstillingen bringer de to grønlandske fotografers værker sammen hen over et spænd på mere end 100 år, og udforsker stedsidentitetens udvikling set fra folkets eget perspektiv.Inuuteq Storch er vokset op i Grønland, hvor landskabet og vejret er dominerende og hvor naturen bestemmer livets rytme. Men de historier, som fortælles om livet i dette landskab, har traditionelt været præget af danske rejsende og deres blik på naturen og folket. I Storchs kunstneriske arbejde søger han efter sin og andre grønlænderes egne visuelle fortælling: Hvordan ser billederne ud, når de kommer indefra og ikke udefra?I forbindelse med udstillingen arrangeres symposiet Blikke på Grønland (arbejdstitel) d. 13. november 2021 om grønlandsk identitet og kultur, hvor en række akademikere og kulturaktører vil deltage. En af de bekræftede foredragsholdere er den anerkendte forfatter Niviaq Korneliussen, der med sine anmelderroste romaner har forankret sig som en helt afgørende fornyende stemme i grønlandsk litteratur. Den grønlandsk-lettiske billedkunstner Bolatta Silis-Høegh, som bl.a. kuraterede udstillingen I vores levetid – Ny kunst fra Grønland, der inkluderede værker af Inuuteq Storch, vil også tage del i symposiet. Symposiet afholdes på Det Grønlandske Hus Aarhus i et samarbejde mellem Galleri Image, Aarhus Feminist Collective, Rum46 og Art Weekend Aarhus.Inuuteq Storch vil desuden kuratere en udstilling om grønlandske fotobøger under dette års Photobook Week Aarhus, som vil finde sted fra d. 14. - 17. oktober. Om kunstnerenInuuteq Storch er kunstfotograf og er uddannet på International Center of Photography i New York og fra fotoskolen Fatamorgana i Danmark. Han har udstillet i Grønland, Danmark, USA, Norge og Columbia, og har udgivet fotobøgerne "Porcelain Souls" og "Flesh".Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: www.inuuteqstorch.comUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden og Grosserer L. F. Foghts Fond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 22, 2021 16:00 to December 19, 2021 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Good Hope Keepers and The Mirrored Portraits of the Ocean by the Greenlandic photographic artist Inuuteq Storch. The exhibition juxtaposes 19th century Greenland with the Greenland of today. Inuuteq Storch’s own conte
  mporary photographs of his hometown Sisimiut (from the upcoming book "Keepers of the Ocean") are presented alongside the archival project ”Mirrored - Portraits of Good Hope”, where he has gotten a hold of photos by Greenland’s first photographer John "Ujuut" Møller from the period 1889-1935.To Inuuteq Storch, the two series of artworks in the exhibition are a part of a larger effort to promote Greenlandic self expression and postcolonial consciousness about national pride and identity. The exhibition connects the works of the two Greenlandic photographers over a period of more than 100 years and explores the development of the geographic identity as seen from the perspective of its people. Inuuteq Storch grew up in Greenland, where the landscape and weather is dominant and where nature rules over life’s rhythms. But the stories being told about life in this landscape have historically been influenced by Danish travelers, whose views on its nature and its people have affected how they have been portrayed. In Storch’s art he is searching for his own visual narrative, as well as that of other Greenlandic people: How do the images look, when they come from within and not from the outside? In conjunction with the exhibition, Galleri Image will organise the symposium Gazes on Greenland (working titel) on 13 November about Greenlandic identity and culture, with a collection of academics and cultural actors. One of the speakers will be the acclaimed author Niviaq Korneliussen, who has been established as one of the key voices in contemporary Greenlandic literature. The Greenlandic-Latvian visual artist Bolatta Silis-Høegh, who was the curator of the exhibition In Our Lifetime - New Art from Greenland, which included works by Inuuteq Storch, will also participate in the symposium. The symposium will be organised at The Greenlandic House Aarhus in a collaboration between Galleri Image, Aarhus Feminist Collective, Rum46 and Art Weekend Aarhus. Inuuteq Storch will also curate an exhibition about phtobooks from Greenland during this year's Photobook Week Aarhus, which will take place from 14 - 17 October.About the artistInuuteq Storch is a photographic artist with a degree from the International Center of Photography in New York and Fatamorgana in Denmark. His art has been exhibited in Greenland, Denmark, USA, Norway and Columbia. He has also published two photobooks:  Porcelain Souls and Flesh.You can visit the artist's website for more information: www.inuuteqstorch.comThe exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, The A.P. Møller Foundation, The William Demant Foundation, the Augustinus Foundation and Grosserer L. F. Foghts Fond.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 399 en events32c6ca68d6f1ccd1ccb232fde33e9cb4