• From March 10, 2023 16:00 to April 30, 2023 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  What do we see when we look at nature? And why don't we see ourselves?Galleri Image presents the exhibition 10,000 Years After the Apple by the Danish visual artist and filmmaker Jeppe Lange. Opening: 10 March, 4-6 pm. 10,000 Years After the Apple explore
  s the absurdities that abound in our world, but which we often take for granted because they’ve become normalized for us. Through video clips and photographs of everything ranging from coal mining to dog shows, Jeppe Lange confronts the viewer with our relationship to nature: How we as humans continue to frame its beauty, exploit its resources and tame its ferocity. The exhibition's centrepiece is a video work consisting of ultra-short film clips from documentary films and private recordings from the internet combined into a dreamlike logic that opens up a collective memory. In addition to the film, a myriad of prints of archival photographs will cover the walls of Galleri Image. The exhibition's soundtrack is created by composer and sound designer Simon Brinck.Art publicationIn connection with the opening, we will release the art book 10,000 YEARS AFTER THE APPLE, showcasing photographs and stills from the exhibition. During the opening, the book can be purchased at a reduced price.Talk with Jeppe Lange and Rasmus DaugbjergGalleri Image will host a conversation in Danish between Jeppe Lange and Rasmus Daugbjerg, author of the novel Trold, where they will discuss the topic of the human relationship to nature from different perspectives. Daugbjerg approaches the topic with a focus on the origin of how we became alienated from nature, while Lange’s works explore how this division is visible all around us today. About the artistJeppe Lange (b. 1987) is Danish visual artist based in Copenhagen with an MFA from the Royal Danish Art Academy. Lange works with video art and experimental documentaries that often deal with memories, perception, and time. His works have been exhibited all over the world, including Norway, Malaysia, Spain, France and South Korea. Lange has also been nominated for several awards, such as the Doc Alliance Award, New:Vision Award at CPH:DOX and Politiken:DOX, all in 2022, and in 2018 he was a recipent of a Young Directors Award at Cannes Lion. https://www.jeppelange.dk/ The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), the Louis Hansen Foundation and the Obel Family Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 10, 2023 16:00 to April 30, 2023 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Hvad ser vi når vi ser på naturen? Og hvorfor ser vi ikke os selv?Galleri Image præsenterer udstillingen 10,000 Years After the Apple af den danske billedkunstner og filmmager Jeppe Lange.Fernisering: 10. marts kl. 16-18Med 10.000 Years After the Apple
  åbner Jeppe Lange vores øjne for de absurditeter som fylder vores verden, men som vi tager for givet, fordi vi hele livet har været nedsunket i samfundets normer. Gennem filmklip og fotografier af alt fra minedrift til hundedressur, konfronterer Jeppe Lange beskueren med vores forhold til naturen: Hvordan vi som mennesker fortsat forsøger at indramme dens skønhed, udvinde dens ressourcer og tæmme dens vildhed. Udstillingens hovedværk er en film bestående af ultrakorte klip fra dokumentarfilm og privatoptagelser fra internettet, der i sammenstillingen skaber en drømmeagtig logik, som åbner op for en fælles erindring. Foruden filmen, udstilles en myriade af tryk af arkivariske fotografier, der vil dække Galleri Images vægge.Udstillingens lydside er skabt af komponist og sound designer Simon Brinck.KunstpublikationI forbindelse med ferniseringen vil der være release af kunstbogen 10,000 YEARS AFTER THE APPLE med fotografier og stills fra udstillingen. Bogen vil på dagen kunne købes til en nedsat pris.Samtale mellem Jeppe Lange og Rasmus DaugbjergGalleri Image vil være vært for en offentlig samtale mellem Jeppe Lange og Rasmus Daugbjerg, forfatter af romanen “Trold”, hvor de hver taler ud fra deres perspektiv om vores forhold til naturen. Daugbjerg tilgår emnet med udgangspunkt i en søgen efter begyndelsen af vores fremmedgjorthed over for naturen, mens Langes værker undersøger hvordan den kommer til udtryk i dag. Om KunstnerenJeppe Lange (f. 1987) er en dansk billedkunstner der bor og arbejder i København, uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi. Lange arbejder med videokunst og eksperimentelle dokumentarer der som oftest handler om minder, perception og tid. Hans værker har været udstillet verden over, bl.a. i Norge, Malaysia, Spanien, Frankrig og Sydkorea. Lange har desuden været nomineret til en lange række priser, bl.a. Doc Alliance Award, New:Vision Award på CPH:DOX og Politiken:DOX, alle i 2022, og i 2018 vandt han en Young Directors Award ved Cannes Lion. https://www.jeppelange.dk/ Udstillingen er støttet af fra Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Louis Hansen Fonden og Det Obelske Familiefond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From May 04, 2023 16:00 to June 25, 2023 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Lebohang Kganyes udstilling In Search of Memory er baseret på hendes værkserie af samme navn, der udforsker emner om Sydafrikas fortid og fremtid. Serien viser papir udklippet fra apartheidfotografier i Sydafrika, som er sat ind i hvide bokse og affotogra
  feret. Kganye har i arbejdet med ”In Search of Memory” ladet sig inspirere af den Malawiske forfatter Muthi Nhlemas science fiction-novelle ”TA O'REVA”, som skildrer en alternativ historieskrivning gennem flere tidslinjer i et postapokalyptisk Sydafrika. Kganye har konstrueret seks scener inspireret af novellen, som på forskellig vis krydser igennem novellen, men også ind i Sydafrikas apartheidfortid, og påvirkningen i nutiden og, ikke mindst, i fremtiden. Med ”In Search for Memory” udfordrer hun forestillingen om en sammenhængende erindret fortid og ideen om, at vi kan rekonstruere verden i erindringen med virkelighedstro minder. Scenerne bliver præsenteret i udstillingen både med fotografi og video, og sigter mod en øget bevidsthed om, at erindring ikke er kronologisk, men udgøres af undertrykte og forestillede fragmenter af minder, der både er individuelle og kollektive.Lebohang Kganye (f. 1990) er sydafrikansk billedkunstner født i Johannesburg, hvor hun stadig bor og arbejder. Hun er bl.a. uddannet fra Market Photo Workshop og University of Johannesburg, og er nu master studerende hos Witwatersrand University, Sydafrika. Kganye repræsenterede i 2022 Sydafrika på Venedig Biennalen, og har tidligere udstillet på Musée d’Art Moderne de Paris og Camera Austria. Hun arbejder hovedsageligt med video og fotografi, ofte med temaer centreret omkring apartheid både historisk, i nutiden og i fremtiden. Hun er netop nu aktuel med udstillingen Haufi nyana? I’ve come to take you home på Foam Museum i Amsterdam, og er den 16nde vinder af deres pris Foam Paul Huf Award.  https://www.lebohangkganye.co.za/Foto: Coalesced with the night’s dew, 2020 fra ”In Search of Memory”
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From May 04, 2023 16:00 to June 25, 2023 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  In Search of Memory by Lebohang Kganye is based on her work series by the same name, which explores themes about South Africa’s past and present. The series depicts paper clippings from Apartheid era photographs, which have been placed in white boxes and
  ben rephotographed. With In Search of Memory, Kganye has been inspired by the Malawian writer Muthi Nhlema’s science fiction short-story ”TA O'REVA”, which depicts an alternative history through diverging timelines in a postapocalyptic South Africa. Kganye has constructed six scenes inspired by the short story, each of which in their own way overlaps with the story and with South Africa’s Apartheid past and its effects in the presents as well as the future. In Search for Memory challenges the notion of collective memory and the  idea that vi can reconstruct the world through remembrance with true to live memories. The scenes are presented both as photographs and video and seek a more profound understanding of the fact that memory is not chronological but is made up of suppressed and imagined fragments that are both individual and collective. Lebohang Kganye (b. 1990) is a South African artist born and based in Johannesburg. She was educated at the Market Photo Workshop and the University of Johannesburg and is currently getting an MFA at Witwatersrand University. Kganye represented South Africa at the 2022 Venice Biennial and has previously been exhibited at Musée d’Art Moderne de Paris and Camera Austria. Although primarily a photographer, her interest in the materiality of photography is ongoing and explored in myriad ways, through her use of the sculptural, performative, theatrical and the moving image. Her exhibition Haufi nyana? I’ve come to take you home is currently on display at the Foam Museum in Amsterdam, and she is the 16th winner of their prestigious Foam Paul Huf Award. https://www.lebohangkganye.co.za/Photo credit: “Coalesced with the night’s dew," 2020, from In Search of Memory
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From August 11, 2023 04:00 to October 15, 2023 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Gruppedstillingen Looking for Trouble viser værker af 10 unge kunstnere fra Ukraine, Polen, Letland, Ungarn og Tjekkiet kurateret af den anerkendte polske kunsthistoriker Adam Mazur. Fælles for disse kunstnere er en intens søgen efter sammenhængen mellem
  et individuelt verdensbillede med seksualitet, venskab, forhold suppleret med voldsomme udviklinger og forandringerne i deres nationale og politiske virkelighed.Kunstnerne i udstillinger er lettiske Diana Tamane (f. 1986), polske Aga Sejud (f. 1991) og Karolina Wojtas (f. 1996) aka kunstnerduoen KWAS, tjekkiske-lettiske Ivars Gravlejs (f. 1979), ungarske Eva Szombat (f. ), ukrainske Sasha Kurmaz (f. 1986), ukrainske Sergey Melnitchenko (f. 1991) og den ukrainske kunstnerduo Synchrodogs.Kuratoren Adam Mazur er kunsthistoriker, kunstkritiker, kurator, og nuværende adjunkt ved Universitetet for Kunst i Poznań, Polen. Han er ekspert i østeuropæisk samtidskunst og fotografi og grundlagde i 2018 det internationale kunstmagasin BLOK, som han var chefredaktør for frem til 2021. Foto: Sasha Kurmaz, WASTED YOUTH 1
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
  11. august – 8. oktober 2023
 • From August 11, 2023 16:00 to October 15, 2023 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  The group exhibition Looking for Trouble presents an overview of the young generation of photographers from Central and Eastern Europe exploring identity issues with ten exhibiting artists from Ukraine, Poland, Latvia, Hungary and the Czech Republic, cura
  ted by the renowned art historian Adam Mazur. Each artist is engaged with an intense search for coherence between an individual world view concerned with sexuality, friendship, and relationships in a new reality of violent developments, and radical changes in their national and political reality. The artists in the exhibition are Czech-Latvian Ivars Gravlejs (b. 1979), Latvian Diana Tamane (b. 1986), Polish Aga Sejud (b. 1991) and Karolina Wojtas (b. 1996) aka KWAS, Polish-Ukranian Yulia Krivich (b. 1988), Hungarian Eva Szombat, Ukranian Sasha Kurmaz (b. 1986) and Sergey Melnitchenko (b. 1991) and the Ukranian artist duo Synchrodogs.The curator Adam Mazur is an art historian, art critic, curator and current adjunct at the University of Art in Poznań, Poland. He’s an expert in Eastern European contemporary art and photography, and is the founder of the art magazine BLOK, which he was the chief editor of until 2021.  Photo credit: Sasha Kurmaz, WASTED YOUTH 1
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 20, 2023 16:00 to December 17, 2023 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Erik Viklunds udstilling En by uden spøgelser er en død by tager udgangspunkt i den helt særlige akkumulation af arkitektoniske levn fra antikken, etruskisk tid, middelalderen, renæssancen, barokken etc. op til ​​moderne tid. I hans praksis tager han ofte
  udgangspunkt i et møde med et sted og de mennesker, han møder der, og herfra arbejder han ofte materialeudforskende med analoge processer og fundne materialer. I dette projekt er det visionen at printe fotografier på sort papir ved hjælp af negativer, kemi og UV-lys med farve lavet af hvidt marmorpulver både fra marmorindustrien og fra byen Roms ruinøse overflader. Dette kombineres med videoværker filmet i Rom og installeret, så der opstår en interaktion mellem fotografi, materialer og publikum i udstillingsrummet. Opløsningen af materialer er en gennemgående kunstnerisk strategi i Viklunds arbejde, der fremhæver forskellen mellem sted og repræsentation.Erik Viklund (f. 1982) er svensk fotograf, der bor og arbejder i Stockholm. Han er uddannet med en BFA i fotografi fra Valand i Göteborg og en MFA fra Konstfack i Stockholm. Viklund har bl.a. udstillet på Röda Stens Konsthall, Göteborg, og på Copenhagen Photo Festival. I 2019 vandt han desuden konkurrencen Portrait Now! arrangeret af National Historisk Museum i Fredensborg, hvor vinderværket også blev udstillet. Viklund arbejder i krydsfeltet mellem video, fotografi og installation, samt mere specifikt med portrætfotografier.Foto: Installationsbillede, ”Eftervärld”, 2021
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 20, 2023 16:00 to December 17, 2023 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Erik Viklund’s exhibition A city without ghosts is a dead city accumulates architectual remnants from thousands of years ago and through the ages all the way up to modern times. In this project, he  prints photographs on black paper colored with white mar
  ble powder from the marble industry as well as the ruinous surfaces of Rome. These are combined with videos filmed in Rome and installed in an installation that allows for an interaction between material and photograph. Erik Viklund (b. 1982) is a Swedish photographer based in Stockholm, with a BFA from Valand in Göteborg and an MFA from Konstfack in Stockholm. Viklund has been exhibted at Röda Stens Konsthall, Göteborg, and Copenhagen Photo Festival. In 2019 he won the Portrait Now! competition from National Historisk Museum in Fredensborg, where the winning piece was shown. Viklund works in the intersection between video, photography and installation as well as with portrait photography specifically. Photo credit: Installation image, ”Eftervärld”, 2021
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From November 01, 2023 17:00 to November 05, 2023 17:00
  Opening:
  At: Aarhus
  Photobook Week Aarhus Danmarks første internationale fotobogsfestival, har i 2023 sit 10-jubilæum! Alle er velkomne, når vi fra d. 1-5. november fejrer de ti år med vores hidtil mest ambitiøse program.  Galleri Image, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Arkitkektsko
  len Aarhus og HEART – Herning Museum of Contemporary Art vil endnu engang være vært for en række nysgerrige, kreative og tankevækkende udstillinger, talks og workshops.  Photobook Week 2023 fejrer med hovedtemaet Future Revisited det positivt stemte udsyn, og tager en løsningsorienteret tilgang til mange af de problemstillinger der fylder meget i kunstverden såvel som i verden som helhed.  Vi vil her blandt andet hylde Albert Renger Patzschs bog “Die Welt ist schön” (Verden er smuk), som blev udgivet for 95 år siden, og fremføre en ny bølge af optimisme. Denne søgen efter lykken i vores eksistens vil inkludere et kig på fremtiden, samt alverdens andre ting der giver os glæde.  Undertemaer vil inkludere fotoromaner, collager og børnebøger, samt et geografisk orienteret blik på Estland og Mellemøsten.  I år vil festivalen også tage spørgsmål op om kunstig intelligens (de såkaldte ”AI”) som en billedskabende teknik og som et værktøj der kan bruges til at skabe nye narrativer.  10-årsjubilæet for Photobook Week Aarhus vil blive behørigt fejret med en bog der udforsker vigtige øjeblikke fra mediets historie og vores festivals lille del i denne historie.  Efter ni år med en festival der åbnede om torsdagen, har vi i år valgt at tilføje en ekstra dg for at gøre plads til alle de spændende begivenheder og udstillinger som vi har planlagt. Som altid afsluttes festivalen med vores årlige søndagsbogmarked, hvor du vil have mulighed for at købe fotobøger fra hele verden, fra antikvarer og samlere eller direkte fra forlaget eller kunstneren selv.  Festivalen er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus.Besøg festivalens hjemmeside photobookweek.org for at læse mere om tidligere udgaver af festivalen og se de seneste opdateringer om 10-årsjubilæet.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From November 01, 2023 17:00 to November 05, 2023 17:00
  Opening:
  At: Aarhus
  Photobook Week Aarhus, our yearly festival exploring the wonderful world of the photobook, turns ten this year! All are welcome 1 – 5 November 2023, when we celebrate our anniversary with one of our most ambitious programmes to date.  Galleri Image, ARoS
  Aarhus Art Museun, Aarhus School of Architecture, and HEART – Herning Museum of Contemporary Art will once again house a wide variety of curious, creative, and thought-provoking exhibitions, talks and workshops.  Photobook Week 2023 will celebrate a positive outlook, taking a solution-oriented approach to the issues the art world as well as the world at large are faced with, with the overall theme Future Revisited. We will pay homage to Albert Renger Patzsch’s book “Die Welt ist schön” (The World is Beautiful), published 95 years before, and propose a new wave of optimism. This search for the joy of our existence will include a look into the future, and other things that make us happy. Side-themes will include Photonovels, Collages and Children’s Books, while and on the geographical axis we will look at Estonia and the Middle East. This year, the festival will also have a special focus on Artificial Intelligence as an image-making technique and a tool for creating new narratives.  The 10th anniversary of Photobook Week Aarhus will be duly celebrated with a book that explores some of the most important moments in the history of the medium, and our small contribution to it.  After many years with opening events placed on Thursday, this year, we’ve added a full day extra to our festival in order to make space for all the exciting events and exhibitions we have in store. As always, the festival will close with the yearly Sunday photobook market, where you will have the opportunity to buy photobooks from all over the world, both from second-hand dealers and from the publishers and artists themselves.  The festival is a collaboration between Galleri Image and the Aarhus School of Architecture.Visit photobookweek.org to learn more about former editions of the festival and catch the latest updates about Photobook Week Aarhus 2023
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
10 399 en events32c6ca68d6f1ccd1ccb232fde33e9cb4