Nyheder

Udtalelser og anbefalinger fra politikere

UFFE ELBÆK, MF OG TIDLIGERE KULTURMINISTER

Galleri Image er en af de kultur- og kunstinstitutioner i Danmark, der har en helt særlig plads i mit hjerte. Og det af flere grunde.

For det første, fordi Galleri Image gennem alle årene har vist fotokunst på allerhøjeste niveau. Og spiller alene derfor en helt særlig rolle på den danske kunstscene. Helt generelt. Men især når det gælder kunstfotografiet som kunstart helt specifikt.

For det andet, fordi Galleri Image ikke ville have eksisteret i dag uden et enormt engagement fra alle de studerende og frivillige som gennem årene har holdt institutionen i live. Og ikke mindst Galleri Images afgørende ankerperson og ildsjæl Beate Cegielska.

Galleri Images forgrenede internationale netværk har i årevis bidraget positivt til Aarhus kunstneriske uddannelser.

Jeg håber af hele mit hjerte at Galleri Image får den opbakning som de har krav på, og at byens uddannelsesmiljø også fremadrettet vil danne makkerpar med stedet.

Uffe Elbæk,
MF og tidligere kulturminister

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAGE RAIS, FILMINSTRUKTØR OG BYRÅDSKANDIDAT
Kulturpolitisk betydning af Galleri Image

Galleri Image gør Aarhus til en by hvor fotografiet som kunstart kan opleves på højt internationalt niveau.

Aarhus har flere stærke fotografiske uddannelses og talentskoler. Galleri image udgør et vigtigt fyrtårn der inspirerer byens talenter., og skaber en internationalt orienteret kunstnerisk fødekæde.
Galleriet er dygtigt til at samarbejde med universitet og skaber dermed grobund for teoretisk og æstetisk udvikling af kunstarten, plus at galleriet dermed også åbner sig for en bredere del af Aarhus.

Det er vigtigt for byens talent og kulturudvikling Galleri Image ikke fastfryses, men videreudvikles. De nuværende stærkt begrænsede fysiske rammer forhindrer Galleri Image i at udfolde sit fulde potentiale for Aarhus som stærk kultur og talentby. En flytning af Galleri Image til Sydhavnen vil både give et stærkt aftryk på en ny bydels udvikling og fremtidens Aarhus.

Aage Rais,
Filminstruktør og byrådskandidat