Nyheder

Udtalelser og anbefalinger fra samarbejdspartnere

IBEN MOSBÆK, ADM. DIREKTØR, KUNSTHAL AARHUS

DATO: AUGUST 2020

Kunsthal Aarhus ønsker at støtte Galleri lmage i at opnå tidssvarende lokaler, som ligger synligt for publikum, og som bidrager til at skabe et levende miljø, der hvor udstillingsstedet placeres. 

Det kunstneriske niveau på udstillingerne i Galleri lmage er i top, og det samme er de mange foredrag, man kan deltage i. Under meget lidt favorable vilkår er det lykkedes Galleri lmage at opbygge en stor respekt hos såvel professionelle kunstnere (nationalt som internationalt), hos andre fagfolk, og hos publikum; gang på gang lykkes det at tiltrække væsentlige kunstnere på den internationale kunstscene til at udstille trods stedets knappe ressourcer og trange rammer. 

Der er et stort potentiale for publikum, som lige nu ikke udfoldes særligt optimalt på grund af Galleri lmages beliggenhed og lokaler. Galleri lmage er således et udstillingssted, som godt nok drives for meget få midler, men som af samme årsag ikke får mulighed for at bidrage til Aarhus i den grad, som stedet kunne. 

Hvor Galleri lmage i sin spæde opstart nok var et udstillingssted med et - dengang - snævert fokus, er billedforståelse og billedkritik af to-dimensionelle billeder ikke længere en niche men et helt grundlæggende vilkår for os alle, for at vi kan navigere rundt i verden i dag. Af samme grund er det ikke mindre vigtigt, at vi har et sted, der holder sig orienteret i de to-dimensionelle medier, da teknologien udvikler sig, og nye verdener åbner sig i takt hermed. Det er en udvikling, som Galleri lmage har haft fokus på fra starten, og som det fortsat lykkes med at holde sig orienteret og deltage i, og som vi som publikum af samme årsag får en helt unik adgang til. 

Galleri lmage og Kunsthal Aarhus har opbygget et godt og frugtbart samarbejde igennem mange år. Vi samarbejder for at synliggøre samtidskunsten for et bredt publikum, og for at udvikle kunstmiljøerne i Aarhus og omegn. Vi samarbejder bl.a. om Art Weekend Aarhus, om artist talks, og om seminarer. 

Vi håber, at flere borgere i Aarhus får mulighed for at opleve og deltage i Galleri lmages aktiviteter fremover, og at udstillingerne bliver endnu bedre integreret i byens kulturliv. 

På vegne af Kunsthal Aarhus, 
lben Mosbæk, adm. direktør

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAN FALK BORUP, KONCERNDIREKTØR, KUNSTEN MEDIA FONDEN


At Galleri Image er noget særligt beror ikke kun på institutionens imponerende lange virke, men især på det enorme internationale netværk Galleri Image har opbygget med Beate Cegielska som leder og kurator.

Internationalt er foto og videokunsten en insisterende og nærværende kunstgenre, som desværre ikke har de kår i Danmark, som det fortjener. Dedikerede udstillingssteder og institutioner for foto- og videokunst kan tælles på en hånd, men Galleri Image er en helt særlig institution som få i Danmark. Med muligheden for at Aarhus kan udvikle en kunstby i Sydhavnen, kan Galleri Image bidrage med sin kapacitet på området.

Jeg ser et fantastisk potentiale i Galleri Image, som med den rette økonomiske opbakning og i det rette bymiljø kan vokse sig til et decideret kunstcenter, som ikke kun kan præsentere foto- og videokunsten, men i lige så høj grad styrke sit arbejde med talentudvikling og internationalt netværkskabelse. Med Galleri Image i Sydhavnen kan jeg se visionen om et internationalt hotspot folde sig ud.

Mvh,
Jan Falk Borup
Koncerndirektør
Kunsten Media Fonden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SARAH GIERSING FORSKNINGSBIBLIOTEKAR & KURATOR FOR FOTOGRAFI, DET KGL. BIBLIOTEK

Galleri Image har været en stabil kilde til inspiration og viden for mig, lige siden jeg begyndte at interessere mig for fotokunst. Gennem fire årtier har galleriet præsenteret banebrydende fotografer fra hele verden, og jeg har personligt opdaget mange nye navne ved at følge udstillingsprogrammet. Jeg kommer desværre ikke så tit til Aarhus, men bare det at læse om galleriets aktiviteter er altid øjenåbnende. Institutionen har på det seneste introduceret en række yngre fotografer fra særligt Asien, og det er med til at udvide det fokus på Europa og USA, der ellers stadig dominerer den danske kunstverden betragteligt. Galleriet har utvivlsom enorm betydning for foto- og kunstscenen i Aarhus. Men dets langvarige – og altid ambitiøse – virke er også vigtigt for alle os i resten af landet, der ønsker et kulturliv, som er nysgerrigt og åbent mod både omverden og fremtiden.”

Sarah Giersing
Forskningsbibliotekar & Kurator for fotografi
Det Kgl. Bibliotek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDERS JUHL, ADM. DIREKTØR I CAMP

Skal fyrtårnet fortsat stå i kælderen?

Der er ikke et sted som Galleri Image i København. Det forholder sig sådan, at fyrtårnet for fotokunst ligger i Aarhus. Men mærkeligt, at det er placeret under gadeplan.

Galleri Image har ledt et væld af talenter og partnere på rette vej. Jeg har samarbejdet med Beate Cegielska og Galleri Image både som sekretariatschef ved Blixen Museet, som adm. Direktør i CAMPs aktivistiske kunstmiljø og i forskellige internationale kunst- og kulturudvekslingsprojekter via Center for Kultur og Udvikling.

Galleri Image er konstant på forkant med udviklingen, men uden at gøre et væsen af sig eller råbe højt. Her er fordybelse, engagement og mulighed for at træde ind i nye netværk. Enhver opgradering af stedets rammer vil være en gevinst for Aarhus og Danmark.

Mange venlige hilsner
Anders Juhl, adm. direktør i CAMP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JENNY NORDQUIST, AFDELINGSCHEF, LANDSKRONA FOTO

Uttalande om Galleri Image, Vesterdage 29, 8000 Aarhus, Danmark
Av Jenny Nordquist, Avdelningschef, Landskrona Foto, Kulturförvaltningen, Landskrona Stad, Sverige.


Som Danmarks äldsta utställningsplats för fotografi är Galleri Image idag en viktig del av den danska, nordiska och Internationella konstscenen. Galleri Image har en tradition av att visa både etablerade internationella namn och nya nationella talanger inom konstnärlig och dokumentär fotografi. De är ett av Danmarks få gallerier som introducerar internationell fotografi för det danska konstlivet.

De inspirerar och förmedlar för de studerande, de professionella men också för den kulturintresserade allmänheten. Genom deras internationella utställningsprogram så bidrar de också till flerkulturell förståelse, mångfald och kritisk reflektion.

De introducerar inte bara internationell fotografi till den danska konstscenen utan de promoverar också dansk fotografi ut till omvärlden genom att delta i långsiktiga samverkansprojekt, bland annat det europeiska projektet Parallel, där Landskrona foto också medverkar och får ta del av deras engagemang. De är också aktiva i det nordiska samverkansprojekt Nordic Photography network och så arrangerar de den internationellt etablerad Photobook Week Aarhus. Galleri Image stärker därför den danska fotografins roll på en international plan och medverkar samtidigt till att sätta Århus på kartan som en kulturdestination.

Galleri Image är för Landskrona Foto en viktig samverkanspartner, gemensamt verkar vi för att stärka fotografins roll i det nordiska samhället och göra högkvalitativ och samhällsreflekterande fotografi tillgänglig för alla och nå nya målgrupper med kultur.

Jenny Nordquist
Avdelningschef
Landskrona Foto,
Kulturförvaltningen
Landskrona Stad 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------