Nyheder

Udtalelser og anbefalinger fra uddannelsesinstitutioner

JUDITH SCHWARZBART, REKTOR FOR DET JYSKE KUNSTAKADEMI

DATO: 11. JUNI 2020

Galleri Image er en stor kunsthal i et lille kælderlokale i Aarhus. Kunsthallen leverer et internationalt program af både veletablerede og unge banebrydende kunstnere fra Danmark og den store verden. Udstillingsstedet bidrager til det lokale kunstmiljø og til at man i Aarhus kan opleve samtidskunst og nye strømninger fra den internationale kunstscene.

Set fra akademiets perspektiv leverer Galleri Image et væsentlig bidrag til Aarhus som ramme om kunstuddannelser og kunstnerisk nyskabelse. Det Jyske Kunstakademi har med stort udbytte samarbejdet med Galleri Image om seminarer og andet. Udstillingsstedet har dog en faglig kapacitet og et uudnyttet potentiale, som vi håber, at de får mulighed at udfolde i nye faciliteter til glæde for byen og akademiets studerende.

Judith Schwarzbart
Rektor for Det Jyske Kunstakademi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHRISTER WINDELØV-LIDZELIUS, REKTOR FOR KAOSPILOTERNE

DATO: 08. JUNI 2020

Til den rette vedkommende

Som beboer i Filmbyen vil jeg gerne udtrykke min støtte til, at Galleri Image kan flytte sin virksomhed ned til Sydhavnen.

I min optik vil dette Galleri berige området og medvirke til at udfolde dets potentiale. Området har brug for flere kulturelle tiltag, som i højere grad vil gøre det til en mødeplads og en destination for en bredere vifte af mennesker.

Helt specifik kan jeg se, at flere af mine studerende vil kunne drage fordel af det netværk og den kulturelle kapital, som Galleri Image bibringer.

På vejene af Kaospiloterne,
Christer Windeløv-Lidzélius
Rektor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUNE GADE, LEKTOR, PH.D.: INSTITUT FOR KUNST- OG KULTURVIDENSKAB; FHV. FORMAND FOR STATENS KUNSTRÅD

DATO: 25. JUNI 2020

Til rette vedkommende

Jeg har et mangeårigt og dybt kendskab til Galleri Image. Som studerende i kunsthistorie på Aarhus Universitet i 1980’erne var jeg i en årrække frivillig medhjælper i galleriet. Som færdiguddannet kunsthistoriker med speciale i fotografihistorie og fotografiteori har jeg sidenhen fulgt galleriet tæt, og har i egenskab af kunstkritiker ved dagbladet Information anmeldt flere af galleriets udstillinger. Jeg har desuden bidraget med en artikel til jubilæumsantologien, da Galleri Image i 2007 kunne fejre sit 30-års jubilæum.

Med mit lange personlige og professionelle kendskab til galleriet, dets udstillingshistorik, og dets betydning og funktion i det danske og internationale udstillingslandskab tøver jeg ikke med at understrege vigtigheden af Galleri Images eksistens som en selvstændig og uafhængig institution. Der er tale om et af de ældste specialiserede gallerier i fotografi i Norden. Fra begyndelsen har linjen ligget på et usædvanligt højt internationalt niveau, der har betydet, at kunstfotografiet har haft den bedst tænkelige platform i Danmark.

Galleri Image har mere end nogen anden institution i Danmark bidraget til udbredelsen af kendskabet til fotografiet som kunstart. Galleriets høje kvalitetsniveau har desuden sikret det et godt omdømme og en solid position internationalt, hvilket bl.a. har gjort Galleri Images netværksskabende dimension af uvurderlig betydning for kunstmiljøet i Danmark.

Jeg giver på denne baggrund Galleri Image mine bedste og varmeste anbefalinger.

Med venlig hilsen,
Rune Gade
Lektor, Ph.d., fhv. formand for Statens Kunstråd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JACOB LUND, ASSOCIATE PROFESSOR, PH.D.: AESTHETICS AND CULTURE

Galleri Image har i mange år været en umistelig del af ikke bare den aarhusianske og østjyske, men af hele den danske og globale kunstscene. Med en udpræget sans for kunstnerisk kvalitet, kuratoriske samarbejder og et vågent øje for, hvad der rører sig både herhjemme og internationalt, har galleriet præsenteret en imponerende udstillingsrække, som både har henvendt sig til den almindelige gallerigæst og til et mere kunstfagligt publikum. Således spiller Galleri Image eksempelvis også en vigtig rolle i aktuelle diskussioner om billedets status i den digitale kultur.

Jacob Lund
Associate Professor, Ph.D.: Aesthetics and Culture
School of Communication and Culture, Aarhus University

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

METTE SANDBYE, PROFESSOR I FOTOGRAFISTUDIER v/ KU; KUNSTANMELDER, WEEKENDAVISEN

Historisk set har Galleri Image været en helt enestående pioner i forhold til ikke blot at vise seriøst kunstnerisk fotografi på højeste niveau og af internationalt tilsnit men også i forhold til at føre, højne, vedligeholde og kvalificere en diskussion i Danmark om det kunstneriske fotografi - i form af selve udstillingsprogrammet men også seminarer, foredrag, publikationer og involvering i diverse kunstfestivaller i Århus og det øvrige Danmark. Det har de gjort på et tidspunkt, hvor ingen andre tog den rolle (de har vist internationale superstjerner ti år før nogen andre - og større institutioner - i landet gjorde det). I dag har de muligheder for – med deres lange erfaring og store internationale netværk – at udvikle denne platform endnu mere, hvis de fik muligheden for at slå lidt mere ud med armene, end de kan i dag.

Trods stedets beskedne midler har denne indsats gennem så mange år har været helt afgørende for dansk fotografis udvikling og synliggørelse, også internationalt. Og der er ikke blot tale om en historisk rolle: Selvom der siden galleriets tidlige år er opstået en række andre og større institutioner for fotografi herhjemme (i Odense og København), og at de kommercielle gallerier i højere grad viser fotografi, så har Image formået at følge med tiden og spiller stadig en meget væsentlig rolle i kraft af de mange arrangementer, de involverer sig i og i kraft af deres stærke, nytænkende, internationalt orienterede udstillingsprogram. I mine øjne er det noget af et under, at galleriet for relativt få offentlige midler og en ikke altid optimal lokale-situation har formået at være en så betydningsfuld, aktiv og vigtig faktor for dansk fotografi og kunst. Andre tidlige indsatser og udstillingssteder er lukket ned for længst, men Image har overlevet og formået at følge med tiden og bygge videre på erfaringerne indsamlet gennem så mange år. Image spiller en vigtig rolle for hele Danmarks fotografiske scene, men når det er sagt, er det også umådeligt vigtigt, at netop en storby som Århus har et professionelt visningssted for fotografi, som Odense og København har det.

Med venlig hilsen, 
Mette Sandbye, professor i fotografistudier v/ KU, samt kunstanmelder ved Weekendavisen siden 1995.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALASDAIR FOSTER, PROFESSOR I CULTURE IN COMMUNITY WELLBEING, THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND, BRISBANE, AUSTRALIEN

Galleri Image punches well above its weight. Despite the compact scale of the current institution, its reach has been far and wide: taking Danish creativity out into the world and bringing exciting new talents back to Denmark. I travel extensively to photographic events internationally and I have yet to find a place where they have not heard of Galleri Image. For more than four decades, it has enriched the photographic community not just in Denmark but globally, building a unique reputation for its insightful programming. As a young man living in Scotland, I remember sending for booklets and information from the gallery in the late 1970s and early 1980s; they were an inspiration at a time when photography was still struggling to find its place in the field of contemporary visual culture, somewhere between fine art and document. Photography is now the most widely engaged of all creative media, one that is in constant flux. Galleri Image has continued to evolve, to remain at the international leading edge; its longevity notwithstanding, its vision remains youthful, vibrant, and open to experiment. How much more could it achieve with a venue more appropriate to its global reputation, situated centrally within Aarhus’ new Art City at the south harbour. This is not only deserved; given its respected position in the dynamic global network of photographic institutions and initiatives, an enlarged and centrally sited Galleri Image would do much to further enhance the reputation of Denmark’s second city as the country’s cultural epicentre.

Dr Alasdair Foster
Professor of Culture in Community Wellbeing, The University of Queensland, Brisbane
Adjunct Professor, School of Art, RMIT University, Melbourne
Ambassador to the Asia-Pacific PhotoForumFormerly, Director of the Australian Centre for Photography, Sydney, and Managing Editor of Photofile magazine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------