Nyheder

Samtale mellem Elisabeth Molin og Anne Kølbæk Iversen om Host, House, Hourglass

I forlængelse af udstillingen Host, House, Hourglass, som netop nu er aktuel på Galleri Image, mødes billedkunstner Elisabeth Molin og Anne Kølbæk Iversen, post-doc i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, til en offentligt samtale i Galleri Images lokaler. Samtalen cirkulerer omkring en nysgerrighed overfor hverdagsobjekter, fotografiet som dokument og forholdet imellem kroppen og arkitekturen. 

Læs mere om udstillingen her.

Sted: Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C
Tid: Lørdag d. 4. februar kl. 14. 

Udstillingen og samtalen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinusfonden, Det Obelske Familiefond, DJ:Fotograferne og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

Foto: Elisabeth Molin, Somewhere in SE. Video still. 2003