• Fra January 13, 2023 16:00 til March 05, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C.
  Fredag d. 13. januar kl. 16-18 inviterer Galleri Image til fernisering på udstillingen Host, House, Hourglass.Host, House, Hourglass er en fortælling i form af en installation skabt særligt til Galleri Images lokaler om de rum vi bor i, om hvad det vil si
  ge at tilhøre rum; mentalt, fysiskt, kropsligt, og om at være (eller ikke at være) hjemme.I forlængelse af Molins tidligere værker, hvor hun udforsker abstrakte begreber såsom tyngdekraft, rytme og nærhed, bygges udstillingen Host, House, Hourglass op af rumlige kollager, hvor objekter fra midlertidige hjem forlænger og forskyder de filmiske fortællingerne lavet i disse rum. De ofte fundne og senere transformerede objekter bærer på en historie i den måde de er blevet rørt, markeret eller skåret på og skaber nye associationer imellem mentale og fysiske rum.Elisabeth Molin (f. 1985) er en dansk billedkunstner, som arbejder og er bosat i London, hvorfra hun er uddannet med en BFA fra Chelsea College of Art og en MFA fra Royal College of Art i London. Hun har udstillet på Litauens National Museum i Vilnius, KW Institute i Berlin, Wiels i Bruxelles, Belmacz og Sundy i London, LLLLLL og Das Weisse Haus i Wien, ISCP og MAW i New York, og på Lagune Ouest og Sixty Eight Art Institut i København. Hun har vist sine film som del af Images Festival in Toronto, Stuttgarter Filmwinter in Stuttgart og the Medrar Video Festival in Cairo. I Molins praksis arbejder hun i spændingsfeltet mellem fotografi, video, installation og performance. Hendes værker kan karakteriseres af en interesse for at nedbryde barrierer mellem fysiske omgivelser og mentale rum, hvor hun oftest blander forskellige medier som en katalysator, der tvinger disse sfærer mod hinanden. http://elisabethmolin.com/1125-2/ Samtale mellem Elisabeth Molin og Anne Kølbæk IversenSom del af udstillingen inviterer Galleri Image Elisabeth Molin og Anne Kølbæk Iversen, post-doc i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, til en offentligt samtale om objekter som beholdere og tilhørsforhold i en udvidet forstand, hvor Elisabeth Molin bl.a. vil tale uddybende om udstillingen. Seminaret vil finde sted d. 4. februrar kl 14. Detaljer følger.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinusfonden, Det Obelske Familiefond, DJ:Fotograferne og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.Foto: Elisabeth Molin, set of ends. Video still.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra January 13, 2023 16:00 til March 05, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Galleri Image presents the exhibition Host, House, Hourglass by Elisabeth Molin, which opens on January 13 from 4-6 pm. Host, House, Hourglass is a story in the form of an exhibition about inhabiting spaces; mentally, bodily and physically, about belongin
  g to spaces and the notions of being (or not being) at home.  As an extension of Molin’s previous work, in which she explores abstract concepts such as gravity, rhythm, and closeness, the exhibition is made as a temporary assemblage, where domestic objects from temporary homes extend and displace the filmic stories created in these spaces. The predominantly found and later transformed objects become carriers of a story in the way that they have been cut, touched and marked, and create new associations between mental and physical space.Elisabeth Molin (b. 1985) is a Danish visual artist based in London, from where she holds a BFA from Chelsea College of Art and an MFA from Royal College of Art. She has shown her work, among other places, at the National Museum of Lithuania in Vilnius, The KW Institute in Berlin, Wiels in Bruxelles, Belmacz and Sundy in London, LLLLLL and Das Weisse Haus in Wien, ISCP and Maw in New York, and at Lagune Quest and Sixty Eight Art Institute in Copenhagen. She has shown her videos as part of Images Festival in Toronto, Stuttgarter Filmwinter in Stuttgart, and The Medrar Video Festival in Cairo. In Molin’s practice, she works with the tension between photography, video, installation, and performance. Her works can be characterised by an interest in deconstructing barriers between physical surroundings and mental spaces, using mixed media as a catalyst for forcing these spheres closer towards each other.http://elisabethmolin.com/1125-2/Conversation between Elisabeth Molin and Anne Kølbæk IversenIn conjunction with the exhibition, Galleri Image have invited Elisabeth Molin and Anne Kølbæk Iversen, postdoc in Aesthetics and Culture at Aarhus University to participate in a conversation about how objects act as vessels of meaning and how they can represent a sense of belonging. Here, Elisabeth Molin will also expand on the exhibition itself.  The seminar will take place on 4 Februrary at 2 pm. More information to follow.The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, The Augustinus Foundation, the Obel Family Foundation, DJ:Fotograferne, and Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.Photo: Elisabeth Molin, set of ends. Video still. 
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 10, 2023 16:00 til April 30, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  What do we see when we look at nature? And how do we view ourselves? Galleri Image presents the exhibition 10,000 Years After the Apple by the Danish visual artist and filmmaker Jeppe Lange. Opening: 10 March, 4-6 pm. 10,000 years after the apple explores
  the absurdities that abound in our world, but which we often take for granted because they’ve because normalized to us. Through clips of everything from coalmining to dog shows, we’re confronted with humanity’s relationship to nature, and our attempts to frame its beauty, exploit its resources and tame its ferocity. A large-scale film piece will act as the centrepiece of the exhibition, where ultra-short clips from documentaries and home videos sourced from the Internet are combined in an unusually crafted narrative using a sort of dream logic that draw that explores a joined remembrance of sorts. In addition to the video work, the exhibition will also include a myriad of prints of archival photographs and video stills that will cover the walls of Galleri Image. The exhibition will include sound from composer and sound designer Simon Brinck. Jeppe Lange (b. 1987) is Danish visual artist based in Copenhagen with an MFA from the Royal Danish Art Academy. Lange creates video art and experimental documentaries about memories, perception and time. His works have been exhibited all over in the world , including Noway, Malaysia, Spain, France and South Korea. Lange has also been nominated for several awars, such as the Doc Alliance Award, New:Vision Award at CPH:DOX and Politken:DOX, all in 2022, and was the winnder of the Young Director’s award at Cannes Lion in 2018.  https://www.jeppelange.dk/ The exhibition is supported by the Danish Art Foundation, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), the Augustinus Foundation and the Obel Family Foundation. Obelske Familiefond.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 10, 2023 16:00 til April 30, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Hvad ser vi når vi ser på naturen? Og hvorfor ser vi ikke os selv?Galleri Image præsenterer udstillingen 10,000 Years After the Apple af den danske billedkunstner og filmmager Jeppe Lange.Fernisering: 10. marts kl. 16-18Med 10.000 years after the apple
  åbner Jeppe Lange vores øjne for de absurditeter som fylder vores verden, men som vi tager for givet, fordi vi hele livet har været nedsunket i samfundets normer. Gennem prints og klip af alt fra minearbejde til hundedressur konfronterer Jeppe Lange beskueren med vores forhold til naturen, og hvordan vi som mennesker fortsat forsøger at indramme dens skønhed, udvinde dens ressourcer og tæmme dens vildhed. Udstilllingens hovedværk er en film af samme titel, bestående af ultrakorte klip fra dokumentarfilm og privatoptagleser fra internettet kombineret uden et regulært narrativ i en drømmeagtig logik, der åbner op for en fælles erindring. Foruden filmen, udstilles en myriade af prints med arkivariske fotografier, der vil dække Galleri Images vægge.Udstillingens lydside skabes af komponist og sound designer Simon Brinck.Jeppe Lange (f. 1987) er en dansk billedkunstner der bor og arbejder i København, uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi. Lange skaber videokunst og eksperimentelle dokumentarer om minder, perception og tid. Hans værker har været udstillet verden over, bl.a. i Norge, Malaysia, Spanien, Frankrig og Sydkorea. Lange har desuden været nomineret til en lange række priser, bl.a. Doc Alliance Award, New:Vision Award på CPH:DOX og Politken:DOX, alle i 2022, og som vinder af Young Directors prisen ved Cannes Lion i 2018.  https://www.jeppelange.dk/ Udstillingen er støttet af fra Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Augustinusfonden og Det Obelske Familiefond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra May 05, 2023 16:00 til June 25, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Lebohang Kganyes udstilling In Search of Memory er baseret på hendes værkserie af samme navn, der udforsker emner om Sydafrikas fortid og fremtid. Serien viser papir udklippet fra apartheidfotografier i Sydafrika, som er sat ind i hvide bokse og affotogra
  feret. Kganye har i arbejdet med ”In Search of Memory” ladet sig inspirere af den Malawiske forfatter Muthi Nhlemas science fiction-novelle ”TA O'REVA”, som skildrer en alternativ historieskrivning gennem flere tidslinjer i et postapokalyptisk Sydafrika. Kganye har konstrueret seks scener inspireret af novellen, som på forskellig vis krydser igennem novellen, men også ind i Sydafrikas apartheidfortid, og påvirkningen i nutiden og, ikke mindst, i fremtiden. Med ”In Search for Memory” udfordrer hun forestillingen om en sammenhængende erindret fortid og ideen om, at vi kan rekonstruere verden i erindringen med virkelighedstro minder. Scenerne bliver præsenteret i udstillingen både med fotografi og video, og sigter mod en øget bevidsthed om, at erindring ikke er kronologisk, men udgøres af undertrykte og forestillede fragmenter af minder, der både er individuelle og kollektive.Lebohang Kganye (f. 1990) er sydafrikansk billedkunstner født i Johannesburg, hvor hun stadig bor og arbejder. Hun er bl.a. uddannet fra Market Photo Workshop og University of Johannesburg, og er nu master studerende hos Witwatersrand University, alle i Sydafrika. Kganye repræsenter i år (2022) Sydafrika på Venedig Biennalen, og har tidligere udstillet på Musée d’Art Moderne de Paris og Camera Austria. Hun arbejder hovedsageligt med video og fotografi, ofte med temaer centreret omkring apartheid både historisk, i nutiden og i fremtiden. Kganyes udstilling på Kunsthal Galleri Image vil blive den første gang, hun udstiller for et publikum i Danmark.Foto:   “This is not what I wanted for any of you”, 2020, fra ”In Search of Memory”
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra May 05, 2023 16:00 til June 25, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  In Search of Memory by Lebohang Kganye is based on her work series by the same name, which explores themes about South Africa’s past and present. The series depicts paper clippings from Apartheid era photographs, which have been placed in white boxes and
  ben rephotographed. With In Search of Memory, Kganye has been inspired by the Malawian writer Muthi Nhlema’s science fiction short-story ”TA O'REVA”, which depicts an alternative history through diverging timelines in a postapocalyptic South Africa. Kganye has constructed six scenes inspired by the short story, each of which in their own way overlaps with the story and with South Africa’s Apartheid past and its effects in the presents as well as the future. In Search for Memory challenges the notion of collective memory and the  idea that vi can reconstruct the world through remembrance with true to live memories. The scenes are presented both as photographs and video and seek a more profound understanding of the fact that memory is not chronological but is made up of suppressed and imagined fragments that are both individual and collective. Lebohang Kganye (b. 1990) is a South African artist born and based in Johannesburg. She was educated at the Market Photo Workshop and the University of Johannesburg and is currently getting an MFA at Witwatersrand University. Kganye represented South Africa at the 2022 Venice Biennial and has previously been exhibited at Musée d’Art Moderne de Paris and Camera Austria. Although primarily a photographer, her interest in the materiality of photography is ongoing and explored in myriad ways, through her use of the sculptural, performative, theatrical and the moving image. Kganye’s exhibition at Galleri Image will be the first time her work has been shown in Denmark. https://www.lebohangkganye.co.za/Photo credit: “This is not what I wanted for any of you”, 2020, from In Search of Memory
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • On August 04, 2023
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Gruppedstillingen Looking for Trouble viser værker af 9 unge kunstnere fra Ukraine, Polen, Letland og Tjekkiet kurateret af den anerkendte polske fotokunstekspert Adam Mazur. Fælles for disse kunstnere er en intens søgen efter sammenhængen mellem et indiv
  iduelt verdensbillede med seksualitet, venskab, forhold suppleret med voldsomme udviklinger og forandringerne i deres nationale og politiske virkelighed.Kunstnerne i udstillinger er tjekkiske-lettiske Ivars Gravlejs (f. 1979), lettiske Diana Tamane (f. 1986), polske Aga Sejud (f. 1991) og Karolina Wojtas (f. 1996), polsk-ukrainske Yulia Krivich (f. 1988), ukrainske Sasha Kurmaz (f. 1986) og Sergey Melnitchenko (f. 1991) og den ukrainske kunstnerduo Synchrodogs.Kuratoren Adam Mazur er kunsthistoriker, kunstkritiker, kurator, og nuværende adjunkt ved Universitetet for Kunst i Poznań, Polen. Han er ekspert i østeuropæisk samtidskunst og fotografi og grundlagde i 2018 det internationale kunstmagasin BLOK, som han var chefredaktør for frem til 2021. Foto: Sasha Kurmaz, WASTED YOUTH 1
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • On August 04, 2023
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  The group exhibition Looking for Trouble presents an overview of the young generation of photographers from Central and Eastern Europe exploring identity issues with nine exhibiting artists from Ukraine, Poland, Latvia, and the Czech Republic, curated by
  the renowned photo expert Adam Mazur. Each artist is engaged with an intense search for coherence between an individual world view concerned with sexuality, friendship, and relationships in a new reality of violent developments, and radical changes in their national and political reality. The artists in the exhibition are Czech-Latvian Ivars Gravlejs (b. 1979), Latvian Diana Tamane (b. 1986), Polish Aga Sejud (b. 1991) and Karolina Wojtas (b. 1996), Polish-Ukranian Yulia Krivich (b. 1988), Ukranian Sasha Kurmaz (b. 1986) and Sergey Melnitchenko (b. 1991) and the Ukranian artist duo Synchrodogs. The curator Adam Mazur is an art historian, art critic, curator and current adjunct at the University of Art in Poznań, Poland. He’s an expert in Eastern European contemporary art and photography, and is the founder of the art magazine BLOK, which he was the chief editor of until 2021.  Photo credit: Sasha Kurmaz, WASTED YOUTH 1
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 20, 2023 16:00 til December 17, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Erik Viklunds udstilling En by uden spøgelser er en død by tager udgangspunkt i den helt særlige akkumulation af arkitektoniske levn fra antikken, etruskisk tid, middelalderen, renæssancen, barokken etc. op til ​​moderne tid. I hans praksis tager han ofte
  udgangspunkt i et møde med et sted og de mennesker, han møder der, og herfra arbejder han ofte materialeudforskende med analoge processer og fundne materialer. I dette projekt er det visionen at printe fotografier på sort papir ved hjælp af negativer, kemi og UV-lys med farve lavet af hvidt marmorpulver både fra marmorindustrien og fra byen Roms ruinøse overflader. Dette kombineres med videoværker filmet i Rom og installeret, så der opstår en interaktion mellem fotografi, materialer og publikum i udstillingsrummet. Opløsningen af materialer er en gennemgående kunstnerisk strategi i Viklunds arbejde, der fremhæver forskellen mellem sted og repræsentation.Erik Viklund (f. 1982) er svensk fotograf, der bor og arbejder i Stockholm. Han er uddannet med en BFA i fotografi fra Valand i Göteborg og en MFA fra Konstfack i Stockholm. Viklund har bl.a. udstillet på Röda Stens Konsthall, Göteborg, og på Copenhagen Photo Festival. I 2019 vandt han desuden konkurrencen Portrait Now! arrangeret af National Historisk Museum i Fredensborg, hvor vinderværket også blev udstillet. Viklund arbejder i krydsfeltet mellem video, fotografi og installation, samt mere specifikt med portrætfotografier.Foto: Installationsbillede, ”Eftervärld”, 2021
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 20, 2023 16:00 til December 17, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Erik Viklund’s exhibition A city without ghosts is a dead city accumulates architectual remnants from thousands of years ago and through the ages all the way up to modern times. In this project, he  prints photographs on black paper colored with white mar
  ble powder from the marble industry as well as the ruinous surfaces of Rome. These are combined with videos filmed in Rome and installed in an installation that allows for an interaction between material and photograph. Erik Viklund (b. 1982) is a Swedish photographer based in Stockholm, with a BFA from Valand in Göteborg and an MFA from Konstfack in Stockholm. Viklund has been exhibted at Röda Stens Konsthall, Göteborg, and Copenhagen Photo Festival. In 2019 he won the Portrait Now! competition from National Historisk Museum in Fredensborg, where the winning piece was shown. Viklund works in the intersection between video, photography and installation as well as with portrait photography specifically. Photo credit: Installation image, ”Eftervärld”, 2021
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 01, 2023 17:00 til November 05, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  Photobook Week Aarhus Danmarks første internationale fotobogsfestival, har i 2023 sit 10-jubilæum! Alle er velkomne, når vi fra d. 1-5. november fejrer de ti år med vores hidtil mest ambitiøse program.  Galleri Image, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Arkitkektsko
  len Aarhus og HEART – Herning Museum of Contemporary Art vil endnu engang være vært for en række nysgerrige, kreative og tankevækkende udstillinger, talks og workshops.  Photobook Week 2023 fejrer med hovedtemaet Future Revisited det positivt stemte udsyn, og tager en løsningsorienteret tilgang til mange af de problemstillinger der fylder meget i kunstverden såvel som i verden som helhed.  Vi vil her blandt andet hylde Albert Renger Patzschs bog “Die Welt ist schön” (Verden er smuk), som blev udgivet for 95 år siden, og fremføre en ny bølge af optimisme. Denne søgen efter lykken i vores eksistens vil inkludere et kig på fremtiden, samt alverdens andre ting der giver os glæde.  Undertemaer vil inkludere fotoromaner, collager og børnebøger, samt et geografisk orienteret blik på Estland og Mellemøsten.  I år vil festivalen også tage spørgsmål op om kunstig intelligens (de såkaldte ”AI”) som en billedskabende teknik og som et værktøj der kan bruges til at skabe nye narrativer.  10-årsjubilæet for Photobook Week Aarhus vil blive behørigt fejret med en bog der udforsker vigtige øjeblikke fra mediets historie og vores festivals lille del i denne historie.  Efter ni år med en festival der åbnede om torsdagen, har vi i år valgt at tilføje en ekstra dg for at gøre plads til alle de spændende begivenheder og udstillinger som vi har planlagt. Som altid afsluttes festivalen med vores årlige søndagsbogmarked, hvor du vil have mulighed for at købe fotobøger fra hele verden, fra antikvarer og samlere eller direkte fra forlaget eller kunstneren selv.  Festivalen er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus.Besøg festivalens hjemmeside photobookweek.org for at læse mere om tidligere udgaver af festivalen og se de seneste opdateringer om 10-årsjubilæet.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 01, 2023 17:00 til November 05, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  Photobook Week Aarhus, our yearly festival exploring the wonderful world of the photobook, turns ten this year! All are welcome 1 – 5 November 2023, when we celebrate our anniversary with one of our most ambitious programmes to date.  Galleri Image, ARoS
  Aarhus Art Museun, Aarhus School of Architecture, and HEART – Herning Museum of Contemporary Art will once again house a wide variety of curious, creative, and thought-provoking exhibitions, talks and workshops.  Photobook Week 2023 will celebrate a positive outlook, taking a solution-oriented approach to the issues the art world as well as the world at large are faced with, with the overall theme Future Revisited. We will pay homage to Albert Renger Patzsch’s book “Die Welt ist schön” (The World is Beautiful), published 95 years before, and propose a new wave of optimism. This search for the joy of our existence will include a look into the future, and other things that make us happy. Side-themes will include Photonovels, Collages and Children’s Books, while and on the geographical axis we will look at Estonia and the Middle East. This year, the festival will also have a special focus on Artificial Intelligence as an image-making technique and a tool for creating new narratives.  The 10th anniversary of Photobook Week Aarhus will be duly celebrated with a book that explores some of the most important moments in the history of the medium, and our small contribution to it.  After many years with opening events placed on Thursday, this year, we’ve added a full day extra to our festival in order to make space for all the exciting events and exhibitions we have in store. As always, the festival will close with the yearly Sunday photobook market, where you will have the opportunity to buy photobooks from all over the world, both from second-hand dealers and from the publishers and artists themselves.  The festival is a collaboration between Galleri Image and the Aarhus School of Architecture.Visit photobookweek.org to learn more about former editions of the festival and catch the latest updates about Photobook Week Aarhus 2023
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
12 331 dk eventsaf559e1b1f5d94b2548f05d99e92b5eb