• Fra November 20, 2020 16:00 til January 10, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Spare Parts with photographic and video artworks by the Danish artist Freya Sif Hestnes. The exhibition opens Friday 20 November. There is a body stuck to the end of my brain. It is digesting. It is growing hair. It i
  s producing saliva, sweat, warmth. All these processes function simultaneously with everything else. While we focus, interpret, get distracted. While we consume and try to be real. While we put up wallpaper and think of what to have for dinner. We lean against fences that trace shadows on our skin. We take up space. We leave trails. Hestnes’s exhibition Spare Parts is a series of compositions – everyday situations, pinpointing the connection and disconnection between our physical and mental selves. Hestnes is inspired by the nature morte tradition and the vanitas motifs of Baroque art, where the depiction of objects in a state of depravity and decay is central. Loose body parts linger between object and abject, simultaneously repulsive and present. It is brutal to realise that you have a body. We are eyes, faces, lungs, hands. We are bones and blood. We are arms and legs. But we are also made up of parts that we do not even know the name of. We are intestines that have the same surface area as tennis courts. We are cuticles. We are busy bacteria. Until the day this busy stops. You are tendons, nails, nerves, tissue. Fragile. An abattoir of parts in a brittle construction, neatly packaged in skin to hide its dull grey brown colour. Tired livers. Stubbed toes. Mitochondria. We avoid going to the dentist because we are afraid of what they will find – a fault in our health and a reminder that we have abused it. Corrupted it. That, which we call our body. Not at first, but over time. Over our instances. In marks we leave on ourselves, on each other. On what is neighbouring. Spare Parts is a toast to our bodies and the trials that befall it. To our belly buttons. To our sunburns and to our bunions. To all our parts that work chronically and have nothing to spare. To sit and think about our lungs inflating and deflating. Inflating. Deflating. Inflating. Deflating. And how they will continue to do so, until they do not. About the artist:Freya Sif Hestnes (b. 1986) is a visual- and performing artist, living in Copenhagen. She as a BFA in photography from Valand Academy (SE) and a degree in scenography from the Norwegian Theatre Academy (NO). Since graduating in 2017, she has exhibited at galleries throughout Scandinavia and toured in large parts of Europe as a performer and scenographer in her own productions. Hestnes is a present figure in the independent performing arts field as well as theatres in Denmark, most recently as a scenographer in the Reumert-winning performance "Brøgger" at Teater Republique.Through video, installation and performance, she explores how personal stories can find a place in the collective. Hestnes examines the world through small stagings of reality where humor, absurdity and sensory experience merge into documentary and autobiography. Here, everyday objects often appear as markers of the complex relationship between humans and their material environment.Text by Andy Allen-Olivar.Visit the artists website for more information: www.freyasifhestnes.comThe exhibition is supported by the Danish Arts Foundation and the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 20, 2020 16:00 til January 10, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Spare Parts med foto- og videoværker af den danske kunstner Freya Sif Hestnes. Udstillingen åbner fredag d. 20. november.Der sidder en krop fast i enden af min hjerne. Den fordøjer. Den gror hår. Den producerer varme
  , spyt, sved. Processer som opretholdes simultant med alt andet. Mens vi fokuserer, fortolker, bliver distraheret. Mens vi konsumerer og forsøger at være ægte. Mens vi tapetserer stuen og tænker over, hvad vi skal have til aftensmad. Vi læner os selv mod noget, der afgiver et mærke på vores hud. Vi optager plads. Efterlader spor. Hestnes's udstilling Spare Parts er en samling af kompositioner – hverdagssituationer, som indkredser distancen mellem vores fysiske og mentale jeg. Hestnes er inspireret af nature morte traditionen og barokkunstens vanitasmotiver, hvor fremstillingen af genstande i en tilstand af fordærv er central. Løsrevne kropsdele tangerer mellem objekt og abjekt - på samme tid både frastødende og nærværende. Erkendelsen af at have en krop kan være brutal. Vi er øjne, ansigter, lunger, hænder. Vi er knogler og blod. Vi er arme og ben. Men vi består også af dele, som vi ikke engang kender navnet på. Vi er tarme, der har det samme overfladeareal som tennisbaner. Vi er neglebånd. Vi er travle bakterier. Indtil den dag hvor travlheden stopper. Du er sener, negle, nerver, væv. Skrøbelig. Et slagtehus med dele i en spinkel konstruktion, pænt pakket ind i hud for at skjule sin kedelige gråbrune farve. Træt lever. Flækket negl. Mitokondrier. Vi undgår at gå til tandlægen, fordi vi er bange for, hvad de finder - en fejl i systemet og en påmindelse om, at vi har misbrugt det. Beskadiget det. Det som vi kalder vores krop. Ikke i første omgang, men over tid, i vores hændelser. I de mærker vi sætter i os selv, i hinanden. Spare Parts er en hyldest til vores kroppe og de prøvelser, der rammer dem. Til vores navler og vores solskoldninger og til vores knyster. Til alle vores dele, der fungerer som de skal og ikke har noget til overs. At sidde og tænke over, at vores lunger oppustes og udtømmes. Oppustes. Udtømmes. Oppustes. Udtømmes. Og hvordan de fortsætter med at gøre det, indtil de ikke gør det længere.Om kunstneren:Freya Sif Hestnes (f. 1986) er en dansk billedkunstner, bosat i København. Hun har en BFA i fotografi fra Valand Academy (SE) og er uddannet scenograf fra Akademi for Scenekunst (NO). Hun har siden endt uddannelse i 2017 udstillet på gallerier og kunsthaller i Skandinavien og turneret i store dele af Europa som performer og scenograf i egne produktioner. Hestnes har desuden markeret sig i det frie scenekunstfelt og i dansk teater, senest aktuel som scenograf på den Reumert-vindende forestilling "Brøgger" på Teater Republique.Gennem udtryksformer som video, installation og performance undersøger hun, hvordan den personlige historie kan finde plads i det kollektive. Hestnes betragter virkeligheden gennem små iscenesættelser, hvor humor, absurditet og sanselighed smelter sammen i et biografisk og virkelighedsnært udtryk. Her optræder hverdagsobjekter ofte som markører for den komplekse relation mellem mennesket og dets materielle omgivelser.Tekst af Andy Allen-Olivar.Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: www.freyasifhestnes.comUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra January 15, 2021 16:00 til March 07, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Times Three med computer- og installationskunst af den danske billedkunstner Rebecca Krasnik. Udstillingen åbner fredag d. 15. januar 2021.I udstillingen Times Three undersøger Rebecca Krasnik, hvordan rum etableres
  og betydning opstår i en 3D computeranimation. Især tid spiller en central rolle i Krasniks undersøgelse. Hvad er det for nogle tanker og ideer om tid, som ligger i skabelsen og forståelsen af computermediet? Hvilke tidslige muligheder findes deri? Og hvordan påvirker disse tidsbegreber vores nuværende opfattelse af tid?Med udgangspunkt i eksperimentalpsykologi, abstraktioner og algoritmer udforsker Krasnik rummet i en 3D computeranimation og den tidslighed der ligger i skabelsen af dem. Krasniks værker er en undersøgelse af 3D computeranimationers tilsyneladende endeløse muligheder, og deres evnen til at fortsætte uendeligt i både tid og rum. De kvaliteter tillader en repræsentation, der ikke er afhængig eller begrænset af en ekstern verden. I modsætning til tiden i et fotografi, der er knyttet til vores krop og tings forgængelighed, er tiden i en 3D computeranimation derfor mere abstrakt, individuel og flydende.Til udstillingen vil Krasnik skabe en stedspecifik installation til galleriets rum, som vil agere som bindeled mellem det fysiske rum og 3D computeranimationernes abstraktioner.I forbindelse med udstillingen afholdes et symposium om Tid og Teknologi i samarbejde med Aarhus Universitet. Symposiet vil have fokus på tid - både som en indre fysiologisk og psykologisk oplevelse, og som en ydre faktor skabt i en samtale mellem mennesker. Om kunstnerenRebecca Krasnik er en dansk billedkunstner. Hun har en MFA i Photography, Video and Related Media fra School of Visual Arts, New York City, USA. Krasnik har udstillet sin kunst i blandt andet New York, London og København. Hendes udstilling på Galleri Image vil være hendes første udstilling i Aarhus.Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: www.rebeccakrasnik.infoUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra January 15, 2021 16:00 til March 07, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Times Three with computer- and installation art by the Danish Visual Artist Rebecca Krasnik. The exhibition opens Friday 15 January 2021. In the exhibition Times Three, Rebecca Krasnik examines how space is establishe
  d and how meaning is created in a 3D computer animation. Time plays a central role in Krasnik's examination. What are some thoughts and ideas about time that are present in the creation and understanding of the computer as a medium? What temporal possibilities are to be discovered within it? And how does the concept of time affect our present experience of time? With basis in experimental psychology, abstractions and algorithms, Krasnik explores the space in a 3D computer animation and the temporality inherent in the creation of them. Krasnik's artworks are an exploration of the apparently endless possibilities of 3D computer animations and their ability to carry on ad infinitum in both time and space. These qualities allow for representation that is not dependent on limited by an external world. As opposed to the time inherent in a photograph, which is attached to our bodies and ephemerality, the time in a 3D computer animation is therefore more abstract, individual, and fluid. For the exhibition, Krasnik will create a site-specific installation for the gallery space, which tie the physical space to the abstractions of the 3D computer animations. In conjunction with the exhibition, a symposium about Time and Technology will be organised in collaboration with Aarhus University. The symposium will focus on time – both as an inner physiological and psychological experience and as an exterior factor created in a conversation between human beings.  About the Artist Rebecca Krasnik is a Danish Visual Artist. She has an MFA in Photography, Video and Related Media from School of Visual Arts, New York City, USA. Krasnik's art has been exhibited in New York, London, Copenhagen, and more. Her exhibition at Galleri Image will be her first solo show in Aarhus. Read more on the artist's website: www.rebeccakrasnik.info The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 12, 2021 16:00 til May 02, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen The Color of Water af den amerikanske kunstner Sarah SchorrThe Color of Water, er en undersøgelse af et livsvigtigt element: vand. Hvilken farve har vand? Svaret findes både i videnskaben og følelseslivet, men svaret
  er også undvigende og skiftende. Gennem de dobbelte processer som er undersøgelsen af farve- og følelsesgradueringer, følger Schorr de flygtige refleksioner af lys og stemning i vand. Hvordan bevarer vi denne ressource for kommende generationer?Når man træder ned i vand, om end overfladen er mat eller klar, træder man både ned i en fysisk passage og på en metafysisk sti. Punktet for denne indtrængen skaber overfladespænding. Et skift i trykket medfører en rystende væske som gennemtrænges. Luften reduceres og forsvinder. Lyd ændrer sig; musik bliver forvrænget og forandret. Fra sølv til sort til smaragdgrøn: vand er sjældent bare blåt. Nogle gange er havet en buldrende rød, farvet af dybhavsalger. Disse overgange åbner op for en ny refleksiv proces, opfordrer til overvejelser omkring opmærksomhed, kropslighed og bevægelighed i vores mediemættede samfund. Schorrs arbejde svarer ikke på det retoriske spørgsmål: Hvad er farven på vand? I stedet er projektet en invitation til at engagere sig i en undersøgende og overvejende proces.The Color of Water tager afsæt i Schorrs egen introduktion til vinterbadning nær Aarhus. Her fandt hun sig selv draget gang på gang af Ballehage Strand igennem skiftende sæsoner. Dermed påbegyndtes en fotografisk undersøgelse af vand og de refleksive processer det sætter i gang. The Color of Water består af sammenvævede værker af Sarah Schorr: Osmosis, Riptide og Ephemeral Metallics. I forbindelse med udstillingen arrangeres et seminar og en række workshops, herunder Schorrs M.I.N.T workshop for unge, der inviterer deltagerne til at gå ned i gear for at opleve naturen, og den interaktive performance Water(Color÷Code), som undersøger farvens subjektive natur, billedets permeabilitet og vores egen subtile accept af den gennemtrængende digitalisering af vores oplevelser. Water(Color÷Code) er udviklet I samarbejde med Gabriel Pereira and (fornavn) Oliveira. Udstillingen består desuden af The Color of Water: Algorithmic Sea, et værk og en performance udarbejdet i samarbejde Gabriel Pereira and Carlos Oliveira.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Kulturudviklingspuljen.  Om kunstneren:  Sarah Schorr er en amerikansk fotograf, forsker, og underviser. Hun har en MFA i fotografi fra The School of Visual Arts i New York og en Ph.d. i sociale praksisser omkring fotografi og sociale medier fra Aarhus Universitet. Hendes værker har været udstillet på international anerkendte udstillingssteder som Yancey Richardson Galleri og Scalo Project Space i New York. I 2020, blev Schorrs værker til det Julia Margaret Cameron prisen for kvindelige fotografi. Schorr bor og arbejder (og svømmer) i Aarhus. Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: sarahschorr.com
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 12, 2021 16:00 til May 02, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition The Color of Water by the American artist Sarah Schorr. The Color of Water is an investigation of one of our life sustaining elements: water. What is the color of water? The answer is part science and part emotion; ye
  t the answer is elusive and shifting. Through the dual processes of examining gradations of color and gradations of emotion, Schorr follows the ephemeral refractions of light and mood in water. How will we preserve this resource for future generations? Opaque, transparent, or translucent, entering water can delineate both a physical passage and a metaphysical pathway. The point of ingress creates surface tension. A shift in pressure causes liquid to quiver as it is pierced. Air is reduced and then removed. Sound changes: Music becomes obscured and redacted. Silver to black to emerald green: Water is often not blue. Sometimes the sea is a rolling red from deep sea algae. Assisted by the waterscape, these transitions open us to different reflective experiences, sparking introspection about attention, physicality, and mobility in our media-saturated landscape. Schorr’s work does not answer the rhetorical question: what is the color of water? Instead, this project is an invitation to engage in a process of inquiry and contemplation. The Color of Water project grew out of Schorr's introduction to winter swimming near Aarhus. She found herself repeatedly drawn to the stark beauty of Ballehage beach in all seasons. Thus, began a photographic exploration of water and the reflexive states that it encourages. The Color of Water is composed of interrelated bodies of work by Schorr: Osmosis, Riptide, and Ephemeral Metallics. The exhibition also includes The Color of Water: Algorithmic Sea, a work and performance is developed in collaboration with Gabriel Pereira and Carlos Oliveira. A seminar and different workshops will be arranged during the exhibition period. These include Schorr's M.I.N.T workshop for youth, which invites participants to slow down to experience nature, and her interactive performance The Color of Water: Algorithmic Sea that investigates the subjective nature of color, the permeability of images and our subtle acceptance of the pervasive digitization of our experiences. The exhibition is supported by the Statens Kunstfonds and Kulturudviklingspuljen. About the artist: Sarah Schorr is an American photographic artist, researcher, and educator. Schorr’s work has been widely exhibited with solo shows at esteemed spaces such as Yancey Richardson Gallery and Scalo Project Space in New York City. Her photographic art has been selected for juried group exhibitions by notable curators such as Elizabeth Avedon and Paula Tognarelli. In 2020, Schorr’s work was honored by the Julia Margaret Cameron Award for women photographers (first prize) in the category of nude with an exhibition at the Fotonostrum Gallery in Barcelona and a Terra Foundation Fellowship residency (postponed to 2021). A catalogue of Schorr’s current work, The Color of Water, will be published by Galleri Image to accompany a forthcoming (2021) solo show of her work and travel (2022) to the Northern Photographic Centre in Finland. Since earning her PhD in 2017, her research examines photographic practice as a mode of contemplation and sense making. Schorr currently lives in Denmark where she works (and swims). You can visit the artist's website www.sarahschorr.com for more information
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 331 dk eventsaf559e1b1f5d94b2548f05d99e92b5eb