LiuJin

Den kinesiske fotograf, performance- og video kunstner Liu Jin besøgte Aarhus i maj / juni 2015 på et DIVA-ophold støttet af Statens Kunstfond. Under hans ophold udforskede han Danmark fra kyst til kyst og skabte et udvalg af billeder til FRESH EYES.
Udstillingsperiode:
08-08-2022 - 08-08-2022
Medie:
Titel:
LiuJin
Kunstner:
Den kinesiske fotograf, performance- og video kunstner Liu Jin besøgte Aarhus i maj / juni 2015 på et DIVA-ophold støttet af Statens Kunstfond. Under hans ophold udforskede han Danmark fra kyst til kyst og skabte et udvalg af billeder til FRESH EYES samt til hans egen igangværende fotografiske serie; han udforskede den fælles kulturarv, der påvirker mennesker i både Kina og Vesten.

Liu Jin (1971), født i Jiangsu-provinsen, Kina er uddannet fra Institut for Kunst og Håndværk ved Jiangsu Xuzhou Engineering Institute i 1995. Han arbejder med globalt aktuelle emner såsom nationalitet, identitet, teknologisk udvikling og individets status i samfundet indenfor et bredt felt af fotografi, maleri, video, skulptur og performance som indgreb i det offentlige rum. Hans værker er ofte inspireret af de dagligdags genstandes særlige poesi - legetøj, den tyske nationalsang, plastrør og blomster – og ofte involverer de enten hans egen krop eller kroppene hos deltagerne i hans performances. Hans praksis finder sine emner i grænsefladen mellem den vestlige og den kinesiske kultur. For eksempel er en af hans hyppigst tilbagevendende karakterer - en nøgen, såret engel med hvide vinger - en vigtig del af vestlig religion og visuel tradition, men påtager en langt bredere og mere jordisk rolle (såvel som et menneskeligt perspektiv) i Liu Jins værker. Den sårbare himmelske form anvendes som et billede på det moderne menneskes tilstand i en verden, der hele tiden omvæltes af nye teknologiske fremskridt.

Temaet introduceredes først af Liu Jin i hans kontroversielle serie "Injured-Angel". Serien blev skabt som et bidrag til "A Starting Point: Intrude Art & Life 366 Days" på Shanghai Zenda Museum of Modern Art, hvor flere realistiske engleskulpturer blev suspenderet som om de klamrede sig på vinduesåbninger og tagrender på bygninger og fabrikker i det offentlige rum. De symboliserede ikke kun individets sårbarhed, men foreslog også et andet perspektiv på den by, de så på. Serien peger også på et andet karakteristisk træk ved Liu Jins værker: Hans inddragelse af den fysiske krop, der anvendes som en multifacetteret tegn på mennesket selv, fokus for forskellige kunstneriske genrer, problematiseres som "samfundets" ejendom, eller anvendes som konkret materiale i hans praksis.

Udvalgte soloudstillinger:
2016: New Clothes for the Fairytales, Det danske kulturcenter i 798 kunstdistrikt, Beijing
2013: Nowhere to Escape, Matthias Küper Galleries, Stuttgart / Beijing
2012: The Spectacled People, Four-Face Space Gallery, Beijing
2011: The Second Face, White Box Museum, Beijing
2010: Injured-Angel + Religion Space, TIVAC, Taipei
2008: Lost Paradise, Art8 Gallery, Beijing
2006: Ascending Angel, Studio Rouge Gallery, Shanghai

Liu Jin har også deltaget i gruppearrangementer i Kina, USA, Canada, Frankrig, England, Spanien, Italien, Tyskland, Tjekkiet, Belgien, Norge, Sydkorea og Singapore i byer som New York, Paris, London, Berlin, Toronto, Madrid og Milano.

Læs mere: https://www.lensculture.com/ljin