Artist talk - Stages of Conception

Den 7.3.2020 afholdte Myne Søe-Pedersen en artist talk om hendes solo udstilling Stages of Conception samt om hendes kunstnerisk praksis foreløbende for udstillingen.
Udstillingsperiode:
07-03-2020 - 07-03-2020
Medie:
Titel:
Artist talk - Stages of Conception
Kunstner:
Myne Søe-Pedersen
Den 7.3.2020 afholdte Myne Søe-Pedersen en artist talk om hendes solo udstilling Stages of Conception samt om hendes kunstnerisk praksis foreløbende for udstillingen.

Under hendes talk fortalte Myne om hendes tidligere teknikker og udstillinger, hvor hun har undersøgt kameraet abstrakt. Stages of Conception tager sit udgangspunkt i et mere konkret sted og objekter, hvor Myne har arbejdet eksperimenterende med kameraet på et nedlagt psykiatrisk hospital ved Nykøbing Sjælland. Hospitalet var åbent fra 1915-2015, og ligger idyllisk og naturskønt. I dag bruges bygningerne til andre formål, men de rummer også et lille lokalt drevet museum for det psykiatriske hospitals historie. Kunstnerens personlige forhold til stedet er knyttet til hendes søster, som i en periode både var tilknyttet hospitalet som patient og boede i et hus i nærheden af hospitalsgrunden og den tilstødende skov. Udstillingen har dermed tre lag: det personlige, det specifikke og det kollektive. Udstillingen består af fire separate, men også forbundne grupperinger af værker. Disse tager udgangspunkt i hospitalets teaterscene, flugtredskaber fra museets samling, et håndskrevet brev fra kunstnerens søster, og i den skov, som ligger i forbindelse med hospitalets grund.

Om kunstneren 
Myne Søe-Pedersen er en dansk kunstner, født i 1972 og uddannet fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og Cooper Union School of Art i New York i 2001. Hun arbejder med fotografiet i en udvidet form og er inspireret af dets udvikling og proces, samt af, hvornår den fotografiske repræsentation bliver til en abstraktion. Værkerne indeholder ofte flere lag af informationer, som kan være meget konkrete, men som også kan skabe en abstraktion igennem gentagelse og eksperimenterende metoder. Et tilbagevendende tema i Søe-Pedersens praksis er undersøgelsen af spændingen imellem det rationelle og det irrationelle, samt mellem forestilling, opfattelse og virkelighed. Hun har tidligere udstillet både nationalt og internationalt i blandt andet Odense, København, Paris, Tyskland, Amsterdam og Ystad. 

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond & Kulturudviklingspuljen Aarhus Kommune.