Apophenia

I denne udstilling undersøger James Bridle den voksende overvågningskultur i en kritik af dens processer og repræsentationer. Bridle udforsker både overvågningens vedholdenhed og kognitive effekt, mens han samtidig forsøger at undgå at bidrage til overvågningens allestedsnærværelse og dermed selv blive medskyldig.
Udstillingsperiode:
14-10-2016 - 18-12-2016
Medie:
Video
Titel:
Apophenia
Kunstner:
James Bridle
I denne udstilling undersøger James Bridle den voksende overvågningskultur i en kritik af dens processer og repræsentationer. Bridle udforsker både overvågningens vedholdenhed og kognitive effekt, mens han samtidig forsøger at undgå at bidrage til overvågningens allestedsnærværelse og dermed selv blive medskyldig. Værkerne i udstillingen behandler disse spørgsmål ved at bearbejde overvågningsmateriale som æstetiske abstraktioner - ved at nedbryde det, omforme det, ved at gøre det tilgængeligt og interaktivt. Alle værkerne sætter spørgsmålstegn ved værdien af overvågningens billedsprog, ved måden det konstrueres og opfattes på, og ved motiverne hos dem der skaber, samler og ser på det.

Udstillingen omfatter den nyere serie af videoværker Anicons, det interaktive Rorschmap, onlinevisualiseringerne Rorschcams samt nye værker. Flere af værkerne er stedsspecifikke og tilpasset denne udstilling på Galleri Image. 
'Apophenia' er et begreb fra psykiatrien, som refererer til den menneskelige tilbøjelighed til at opfatte meningsfulde mønstre i tilfældig data, i alt fra Rorschachtests til statistikker og automatisk læring. Fænomenet diagnosticeres ofte som en del af den tidlige fase af skizofreni - sammen med paranoia og frygten for at blive overvåget. 

Samtidig med soloudstillingen på Galleri Image viser James Bridle den digitale film Seamless Transitions (2015) på ARoS.  I forbindelse med åbningen af Seamless Transitions vil Bridle præsentere en artist talk på ARoS, lørdag d. 15 oktober kl 14. 

James Bridle er ligeledes en del af projektet og gruppeudstillingen WATCHED! Surveillance, Art and Photography, som bliver udstillet på Kunsthal Aarhus fra d. 16 november til den 31. december 2016.

I forbindelse med WATCHED! er der udgivet en omfangsrig bog med kunstnerpræsentationer og nye essays af forskere og teoretikere på området, herunder Peter Weibel, Tom Holert, Hille Koskela, Shoshana Magnet og James Bridle. Bogen kan erhverves på Galleri Image for 285 kr.

Om James Bridle:
James Bridle er en britisk kunstner og forfatter med base i Athen, Grækenland. Han har skabt værker til gallerier og institutioner og udstillet over hele verden, samt på internettet. Hans tekster om litteratur, kultur og netværk er blevet publiceret i magasiner og aviser som WiredDomusCabinetThe Atlanticthe New Statesman, the Guardianthe Observer og mange andre, både på tryk og online. Bridle forelæser jævnligt på konferencer, universiteter og ved øvrige events. Hans formulering af et New Aesthetic-forskningsprojekt har ansporet debat og kreativt arbejde på tværs af adskillige discipliner. Hans arbejde kan findes på http://booktwo.org. 

Om WATCHED! Surveillance, Art and Photography:
De deltagende kunstnere i WATCHED! adresserer spørgsmål om sikkerhed, eksponering og magt og trækker på fænomener som ansigtsgenkendelsesteknologi, Google Street View, videoovervågning, satellit- og virtuelt billedsprog samt forskellige fotografiske teknikker. Værkerne er fra de sidste ti år, og afspejler hvordan overvågning i stigende omfang er blevet et allestedsnærværende og komplekst fænomen, samt hvordan det skaber nye former for diskrimination og opdeling - men muligvis også nye redskaber til modstand, 'sousveillance' og solidaritet. WATCHED! er en del af et forskningsprojekt om overvågning, kunst og fotografi i Europa efter årtusindskiftet, iværksat af Louise Wolthers, forsker og kurator ved Hasselbladstiftelsen. 

Find mere information om WATCHED! på Hasselbladstiftelsens hjemmeside her.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond