Seedless Grapes

Med Seedless Grapes har David Stjernholm opbygget en udstilling, der er skræddersyet til rummet i Galleri Image. Ved at tage udgangspunkt i kælderen, bindingsværket og de små passager i galleriet er han nået frem til et visuelt og sensorisk udtryk, der har noget så utraditionelt som vinen og dens lagring som udgangspunkt.
Udstillingsperiode:
13-03-2015 - 26-04-2015
Medie:
Installation, video
Titel:
Seedless Grapes
Kunstner:
David Stjernholm
Grænserne for fotografiet flytter sig hele tiden. David Stjernholm er en yngre dansk billedkunstner, der nyfortolker og udforsker det fotografiske medium. Hans praksis overskrider billedfladen og spænder over 2-dimensionelle værker, objekter og installationer. Fremfor at optræde som billeder på en væg eller frames i en film/video får det fotografiske materiale hos ham rumlig, fysisk form og bryder gængse forventninger.

Med Seedless Grapes har David Stjernholm opbygget en udstilling, der er skræddersyet til rummet i Galleri Image. Ved at tage udgangspunkt i kælderen, bindingsværket og de små passager i galleriet er han nået frem til et visuelt og sensorisk udtryk, der har noget så utraditionelt som vinen og dens lagring som udgangspunkt.

Vinens lagring kan i denne kontekst ses som en metafor for erindring, rejser i tiden og forventninger. Når man laver vin, forsøger man at styre og kontrollere et produkt, der ligger langt ude i fremtiden. Når man drikker vinen, ledes man tilbage i tiden gennem aromaer og dufte. Vinen er derfor en metaforisk tidsrejse både i skabelsen og i indtagelsen. På samme måde er der i udstillingen inkorporeret visse elementer, der søger at gengive denne metafor.

Udstillingen består af ophængte forseglede reagensglas, der indeholder duftessenser, som sommelierer bruger til at træne deres sanser. Derudover er der rundt omkring i gallerirummet placeret vintønder, hvori der er installeret højtalere, som med jævne mellemrum udsender lyde. Disse lyde leder tankerne hen på gamle science fiction film og er med til at forstærke idéen om tidsrejsemotivet. Vintønderne har tidligere indeholdt gæret vin, og man kan derfor stadig dufte resterne af denne lagring i hullerne på siden. Endelig hænger der en skærm, hvorpå der vises et fyldt vinglas, som er i en evig langsomlig forandring. Denne forandring lægger man først mærke til, hvis man forlader værket for en tid og derefter vender tilbage til det.

David Stjernholm bevæger sig gerne på tværs af medier, bl.a. ved at overføre processer og erfaringer fra arbejdet med fotografi til andre felter. ‘Medie-udforskningen’ danner også afsæt for hans udstilling i Galleri Image. Han ønsker at skabe en udstilling, som bliver til på stedet i den enkelte beskuer. En udstilling som ikke skal kunne gengives, fastholdes eller dokumenteres én-til-én. Udstillingen er forskellig fra den ene beskuer til den næste alt efter dennes tidligere erfaring og hukommelse. Der opstår en ny udstilling hos den enkelte i dennes tilbageblik.

David Stjernholm (født 1986) er BA i arkitektur fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og har også studeret ved Det Jyske Kunstakademi. Han har beskæftiget sig med fotografi i adskillige år og har blandt andet været udstillet i Schweiz, Belgien, England og Mexico.
David Stjernholm har flere udstillinger bag sig, men soloudstillingen i Galleri Image bliver et af hans større separate projekter, hvor han får mulighed for at arbejde stedsspecifikt og procesorienteret.

Nyhed: 28. marts kl. 14.00 på Galleri Image: Galleri Image afholder et debatarrangement i forbindelse med David Stjernholms udstilling "Seedless Grapes". Her vil kunstneren David Stjernholm, lektor ved Aarhus Universitet Anette Bohn og sommelier Jens Peter Nebsbjerg fra MASH diskutere sansning og hukommelse med udgangspunkt i udstillingen. Læs mere om arrangementet her.

Udstillingen er støttet af
Statens Kunstfond