New Generation - de nyeste tendenser i koreansk samtidsfotografi

New Generation, kurateret af den koreanske kunstner og professor Kyungwoo Chun, præsenterede de otte mest talentfulde koreanske kunstfotografer, der tog afgang fra Chung-Ang University i 2013 og 2014.
Med afsæt i værker af koreanske fotografiske poinerer skabte kunstnerne både fotografier, video og smukke fotobøger.
Udstillingsperiode:
09-05-2014 - 29-06-2014
Medie:
Fotografi, video, fotobøger
Titel:
New Generation - de nyeste tendenser i koreansk samtidsfotografi
Kunstner:
BAREUN, Bora SUNG, Changyu KIM, Hyungsik KIM, Jihyun JUNG, Taejoong KIM, Youngdon JUNG, Youngjin YOO
“Hvis historien ikke er din egen, kan du ikke videreudvikle den eller finde dit eget sprog,” mener Kyungwoo Chun, kurator på New Generation, kunstner og professor i fotografi ved College of Arts på Chung-Ang University i Seoul. Men netop i Korea blev de første fotografiske poinerer glemt efter Koreakrigen 1950-1953, og man orienterede sig i stedet mod Vesten. New Generation præsenterer derfor ikke blot helt nye værker skabt af de otte mest talentfulde koreanske fotografer, som er dimitteret fra Chung-Ang University i 2013-2014: “Titlen New Generationbetegner i lige så høj grad en ny generation af idéer,” siger Chun.
Udstillingen rummer to typer af værker: Dels har kunstnerne Bora Sung, Chankyu Kim, Hyungsik Kim, Bareun, Jihyun Jung, Taejoong Kim, Youngdon Jung og Youngjin Yoo nyfortolket ældre koreanske fotos og vintageprints, som har ligheder med deres egen praksis under overskriften Homagination – en sammentrækning af homage (hyldest) og imagination (fantasi) - og dels vises værker fra kunstnernes egen produktion skabt uden dogmer - men alligevel påvirket af dialogen med historien. Værkerne eksperimenterer på forskellig vis med det fotografiske medie og dets udtryksmuligheder, ligesom kunstnerne hver bidrager med et unikt bogværk skabt særligt til udstillingen.

BAREUN (f. 1986) har fortolket det fotografiske stilleben Untitled(Apple) (1956-71) af HYUN Iloung, der viser et overskåret æble med en rådnende kerne. Samme interesse for det indre snarere end det ydre ses i BAREUNs fortolkning, hvor han i omkring 30 fotos taget fra forskellige vinkler har stillet skarpt på ét enkelt punkt - kernehuset - og herefter lagt billederne oven på hinanden. Lagteknikken anvendes også i serien Familiar Scene II (2013-14), hvor de fragmenterede bybilleder afspejler det faktum, at han i løbet af sit liv har boet 20 steder i løbet af 27 år. 

Bora SUNG (f. 1985) arbejder konceptuelt og har til udstillingen skabt en række portrætter af marathonløbere taget forskellige steder på den samme rute. Hun har lagt farvede højdekurver fra geografiske kort hen over løbernes ansigter og dermed dannet en forbindelse mellem mentale og fysiske tilstande. Portræt er også emnet i hendes arbejde med SHIN Chilhyuns værker – en fotograf, som netop arbejdede med selvportræt. Her har hun bedt en kommerciel studiefotograf, hvis stil har mange ligheder med SHIN Chilhyuns, om at tage et selvportræt. 

Changyu KIM (f. 1988) retter ofte linsen mod hverdagsgenstande, der er så velkendte, at vi knapt lægger mærke til dem. Hans arbejdsproces er intuitiv, men der er alligevel stærke forbindelser mellem hans værker. I fotobogen A Dull Complete Works, som består af en trææske med prints, efterfølges eksempelvis May.17.2014 The Sky in anseong (korea), der er taget under en samtale med en ven, af July.8.2013 The Sky in geneva (schwitzerland)
I fortolkningen af SHIN Nakgyuns portrætter fra 1930’erne tager han udgangspunkt i værkernes udbredte brug af rekvisitter til at understøtte den portrætteredes karakter - og har helt udeladt personen. 

Hyungsik KIM (f. 1979) arbejder centreret om selve det fotografiske medie og stiller spørgsmål til rum, virkelighed og repræsentation. Hans værker snyder øjet med spejle og inddrager rekvisitter fra mørkekammeret og studiet som celluloid, filmspoler til analog film og farveprøver, ligesom hans parafrase af MIN Chung-siks Still-life (1910-1920’erne) med et kunstigt bjerglandskab ligeledes viser et landskabsbillede skabt i studiet. 

Jihyun JUNG (f. 1983) fokuserer på steder og objekter under forandring. I The Dark side (2013) har han i dagslys fotograferet grænselandet mellem Nord- og Sydkorea og herefter fotograferet det samme landskab om natten, mens billedet fra dagtimerne blev projiceret på det. Han peger dermed på de mange ligheder mellem menneskene i Nord og Syd. Også Green Tree(After LIMB Eung Sik) (2014) er skabt ud af et flygtigt øjeblik, hvor et træ er fotograferet bag grønt klæde, der antyder en mulig blomstring, inden det skal fældes i forbindelse med et nedrivningsprojekt.

Taejoong KIM (f. 1986) viser fotografier taget midt i en skov. Den filtrede og tætte bevoksning peger på vores indre liv, mens videoen viser tilblivelsesprocessen bag værkerne. I Removing (After JUNG Haechang) (2014) aktiverer han JUNG Haechangs fotografiske Still-life (1929-1941) – og Koreas fotografihistorie - ved at fotografere hænder, der fjerner genstande fra billedet. 

Youngdon JUNG (f. 1988) har under titlen Ants fotograferet tilfældige mennesker fra toppen af den 20-etagers bygning, han bor i, med inspiration fra de myrer, der rendte rundt på hans køkkenbord. Samme mangfoldighed, bevægelse og rytme kan ses i de mange partikler, som er synlige i det ekstremt grovkornede fotografi. Også hans parafraser af HYUN Ilyoungs The Days (1966) taget med lang lukkertid beskæftiger sig med hverdagsøjeblikke og ting taget ud af mængden. 

Youngjin YOO (f. 1988) skaber billeder fra det fælles, offentlige rum, men fremstillet som private rum. I værkerne Nowhere - 88H 16 min (2012) og Nowhere - 107H 17 min (2012) har han fotograferet det samme sted gennem lang tid og senere lagt både dag- og nattebilleder ovenpå hinanden. På den måde opstår en helt særlig stemning i billedet med udsædvanlige former for lys, farve og skygge - og et sted, som faktisk ikke findes i virkeligheden, men kun kan fornemmes. 

Udstillingen er kurateret af Kyungwoo Chun, som tidligere har gæstet  Aarhus med udstillingerne Burden of Support  og Being a Queen i 2009. Den er et samarbejde mellem Galleri Image og The Museum of Photography i Seoul og vises samtidig de to steder. Udstillingen ledsages af et katalog, der kan købes for 150 kr.

New Generation er støttet af Statens Kunstråd, Aarhus Kommune og Republikken Koreas Ambassade i Danmark.
www.photomuseum.or.kr
sponsorlogoer
sponsorlogoer
sponsorlogoer