Three Knots

Med en hastighed på tre knob, svarende til blot 6 km/t, sejlede den finske kunstner Antti Laitinen i 2010 fra Finland til Estland i en hjemmelavet barkbåd med sejl.
Rejsen mellem Finland og Estland blev dokumenteret undervejs og vist på udstillingen THREE KNOTS.
Udstillingsperiode:
10-01-2014 - 23-02-2014
Medie:
Titel:
Three Knots
Kunstner:
Antti Laitinen
Med en hastighed på tre knob, svarende til blot 6 km/t, sejlede den finske kunstner Antti Laitinen i 2010 fra Finland til Estland i en hjemmelavet barkbåd med sejl. Laitinen, der aldrig før havde sejlet på egen hånd tilbagelagde afstanden på tyve timer, og kom frem til Estland i god behold. I dag har han svært ved at forklare, hvordan han klarede rejsen, for som det ofte er tilfældet med Laitinens performances lykkedes projektettakket være omstændigheder langt udenfor kunstnerens egen kontrol.
Rejsen mellem Finland og Estland blev dokumenteret undervejs og vises på udstillingen THREE KNOTS under titlen Bark Boat sammen med de fire nyere videoværker Tree Reconstruction (2013), Forest Square (2013), Voyage (2008) og It’s My Island (2007). De fem værker på udstillingen er alle baseret på længerevarende, fysisk krævende og umiddelbart absurde handlinger, som er foregået i tæt dialog med naturen og med Laitinen som den selvopofrende hovedperson. Værkerne er symptomatiske for Laitinens tilgang til både sig selv, kunsten og sine omgivelser, idet han som en anden Sisyfos, påtager sig adskillige timers nytteløst arbejde eller lader sin krop svede og lide under endeløse fysiske anstrengelser.
Ligesom med Bark Boat er det den langsomme og mere eller mindre tilfældige bevægelse fra et sted til et andet, der er det umiddelbare udgangspunkt for Voyage. Her driver Laitinen roligt gennem vandet på en hjemmelavet flamingotømmerflåde, der til forveksling ligner en øde ø. Men i modsætning til Bark Boat er målet ukendt eller ikke eksisterende, og det antydes at Laitinen har til sinde for evigt at drive rundt på denne palme-ø, måske i et utopisk ønske om at nå en tilstand af absolut frihed? Behovet for at gøre op med samfundets normer, regler og forventninger er et genkommende tema i Laitinens praksis. I værket It’s My Island manifesterer opgøret sig som et konkret forsøg på at skabe et lille selvstændigt stykke land, der falder udenfor enhver bestemmelse om nationalt tilhørsforhold.
Hvor Antti med værkerne Bark Boat, Voyage og It’s My Island befinder sig på vand, bevæger han sig i sine to nyeste værker ind på land. I Forest Square bruger Laitinen adskillige timer på at rydde et større skovareal, hvorefter han med kategorisk sirlighed arrangerer de fjernede plantedele i et geometrisk mønster rationelt systematiseret i overensstemmelse med objekternes art, tekstur og farve. Samme ’irrationelle’ logik er udslagsgivende for Tree Reconstruction, hvor Laitinen fælder og kløver et træ blot for at samle det igen på en ny lokation, i nær overensstemmelse med træets oprindelige form.
Drivkraften bag Laitinens mærkværdige, halvt heroiske, halvt dumdristige eskapader, er et grundlæggende ønske om at udfordre forestillingen om det menneskeligt mulige og det socialt acceptable. Med naturen som både scene og rekvisit, og ved at fordreje hverdagslige hændelser i retning af det absurde, tilskynder han til en kritisk refleksion over, hvorvidt den måde vi lever på er den mest optimale og eneste rigtige. Han retter blandt andet en kritik af den meget udbredte finske forestilling om, at jo hårdere du arbejder, jo mere er du værd. Med humor og ironi udfordrer han kulturelle vaner og stereotype tankebaner, og åbner op for et nyt perspektiv på de handlinger, vi betragter som de mest åbenlyse.

Antti Laitinen er født i det nordlige Finland i 1975. Han færdiggjorde sin MA på The Finnish Art Academy in Fine Arts i 2004 efter mange års fotografiske studier i Turku, Finland. Hans værkpraksis omfatter performance, fotografi, video og installation, og han har udstillet i adskillige lande verden over. Laitinen repræsenterede Finland ved Venedig Biennalen 2013 med de to nye værker Forest Square og Tree Reconstruction. Udstillingen var et samarbejde mellem Galleri Image og Northern Photographic Centre.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd, Finlands Kulturinstitut i Danmark og Frame Visual Art Finland.