FLOWER! Power of Dreams

Det installatoriske fotoprojekt Flower! Power of Dreams blev skabt til Galleri Image af HUMAN SITES sohn+isaksen (Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen). Udstillingen placerede gæsten mellem manipulerede fotografier af blomster og vækster – et symbol på planters og drømmes vækst- og forvandlingspotentiale og stærke energier.
Udstillingsperiode:
28-02-2014 - 04-05-2014
Medie:
Foto/installation
Titel:
FLOWER! Power of Dreams
Kunstner:
HUMAN SITES sohn+isaksen
I det installatoriske fotoprojekt Flower! Power of Dreams, der er skabt specifikt til Galleri Images udstillingslokaler, udsættes fotografier af blomster og vækster, frodige eller i forfald, for manipulationer og transformerende greb, der forsyner dem med en tredimensional karakter. Kunstnerne bag udstillingen er Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen, der tilsammen udgør duoen HUMAN SITES sohn+isaksen. Med titlen Flower! Power of Dreams ønsker de at henvise til planternes og blomsternes vækst- og forvandlingspotentiale og derigennem skabe en analogi til drømmenes fragmentariske beskaffenhed og kraftfulde energier. I et samspil mellem fotografiernes iscenesættelse i et fysisk konstrueret rum samt en udnyttelse af skalaforskelle, forskydes grænsen mellem virkelighed og illusion i udstillingen Flower! Power of Dreams, og der opstår et drømmeagtigt mikrokosmos, som den besøgende kan indtræde i. Som sådan indskriver kunstnerduoens praksis sig i en surrealistisk tradition, hvor usædvanlige krydskoblinger mellem genstande og en leg med størrelsesforhold er hyppigt forekommende elementer, anvendt til at skabe et overvirkeligt, surreelt univers.
Udstillingen er udformet som en vandring gennem tre tableauer, hvor beskueren i galleriets første rum præsenteres for fænomenet ’knopskydning’. Her danner fotografier af forskellige plantedele et forgrenet forløb, der kan opleves frugtbart og smukt, eller muterende, kvælende afhængigt af det perciperende subjekt. Det næste rum er indrettet som et stueagtigt, hjemligt miljø, der i kraft af de umiddelbare trygge og velkendte associationer appellerer til beskuerens individuelle erfaringer og erindringer. Her præsenteres fotografier af ’hjemlige’ planter i en åben konstruktion af mdf-plader, hvor også tapetet i fotografisk print bidrager til følelsen af at befinde sig i en hjemlig sfære. Som en integreret del af udstillingen er der i dette tableau placeret en fotografisk billedbog. Teksten i bogen er udformet i en kollaborativ proces mellem botaniker Jon Feilberg og lektor, ph.d. Lars Kiel Bertelsen. I haven, det delvist kultiverede rum uden om hjemmet, blomstrer stokroser omsluttet af et leporelloagtigt stakit. I udstillingens tredje og sidste tableau skyder fotografiske valmuer op fra gulvet ved søer med åkander i et rum, der mimer den natur, man finder ved sø og eng.

Gennem årene har kunstnerduoen HUMAN SITES sohn+isaksen udviklet en praksis, hvor de med en legende tilgang tilføjer det fotografiske medie en ekstra dimension, for både at udfordre dets todimensionalitet og nøgterne karakteristika. I udstillingen Flower! Power of Dreams videreføres denne kunstneriske praksis, idet duoen gennem fotografiernes underfundige iscenesættelse leger med ideen om at forskyde opfattelsen af virkeligheden og repræsentationen i nye retninger. For i sohn+isaksens univers er verden ikke altid, hvad den giver sig ud for at være.  

Fernisering: fredag d. 28 februar 2014 kl. 16-18

Omvisning: lørdag d. 15 marts kl. 14.00
Kunstnerne Bodil Sohn & Else Ploug Isaksen omviser i udstillingen Flower! Power of Dreams.

Q&A: onsdag d. 30 april kl. 19.30
Q&A med Bodil Sohn, Else Ploug Isaksen og kunsthistoriker Lisa Lindskov Knudsen.
sponsorlogoer
sponsorlogoer