Illuminated Night

Isis Meanders praksis har fokus på erindring, erfaring, blik og relationer. Disse emner spiller en central rolle i opfattelsen af naturEN og hendes værker er ofte en ”direkte” respons på det, som er indtryk, forståelse og oplevelse af hendes umiddelbare omgivelser.
Udstillingsperiode:
25-05-2013 - 30-06-2013
Medie:
Video
Titel:
Illuminated Night
Kunstner:
Isis Meander
I videoværket ILLUMINATED NIGHT er Isis Meander inspireret af en drømmelignende tilstand mellem bevidsthed og underbevidsthed. I videoen fornemmes et aparte, drømmeagtigt scenarie – hvori hun ønsker at skabe et metaforisk billede af dystre og mytedannende omgivelser. ILLUMINATED NIGHT tager udgangspunkt i det mystificerende, som natten viderebringer, og som er viderebragt gennem mytiske fortællinger. Heri opstilles et scenarie hvor mørket og et forstyrrende lys spiller en afgørende rolle for karakterens sindstilstand.
I Isis Meanders filmiske repræsentation bliver denne stemning og en skikkelses ageren udforsket som symbolsk og allegorisk udtryk for menneskets sindsstemning og momentvise sindstilstand. Fra en skrænt ser beskueren ud over vandet ved nattetide. Et fyrtårn oplyser delvist omgivelserne, der flakkende afslører lidt af sig selv. Fuldmånen og det omgivende mørke markerer stemningen, hvori en skikkelses ageren imiterer den “sindssyge”, som kan opstå ved fuldmåne. Her er Isis Meander inspireret af historier om myter og effekt ved fuldmåne og af Jung og hans forholden sig til mytedannelse – hvori ethvert menneske besidder evnen til at skabe myter.
Isis Meanders praksis har fokus på erindring, erfaring, blik og relationer, som hun primært formidler gennem det fotografiske medie. Disse emner spiller for hende en central rolle i opfattelsen af natur og hendes værker er ofte en ”direkte” respons på det, som er indtryk, forståelse og oplevelse af hendes umiddelbare omgivelser. Indbildningen flakker, men Isis Meanders værker stiller skarpt på følelser, vi ikke selv er herre over.

Isis Meander er uddannet fra The School of Art and Design, Chicago (MFA) & Malmö Art Academy (MFA) i 2008