Landskabet Imellem

I sin behandling af landskabet trækker Morten Barker tråde tilbage til Guldalderen, hvor datidens kunstnere blev opfordret til at drage ud i landet og skildre det de så.
Udstillingsperiode:
01-03-2013 - 07-04-2013
Medie:
Fotografi
Titel:
Landskabet Imellem
Kunstner:
Morten Barker
Udstillingen LANDSKABET IMELLEM fortolker Danmarks militære skydeterræners anonymiserede landskaber og skildrer det forhold, at landskabet konstant balancerer imellem et guldalderlandskabs uskyldsrenhed og et krigslandskabs brutalitet. I disse landskabsterræner blomstrer lyngen imellem kampvognens tunge bæltespor, mens soldaternes støvleaftryk blander sig med dyresporene fra grævling, odder og krondyr.
På lydsiden deler affyrede granater luftrum med havørne og sanglærker. Morten Barker udfordrer med sin første soloudstilling forestillingen om ”det danske landskab” som andet end ren landlig idyl. Han viser, at det også præget af, at Danmark er, og tidligere har været, en krigsførende nation, der træner sine soldater i at forsvare og slå ihjel. I nutidens landskab foregår det i skydeterrænernes naturskønne og øde hjørner af det ganske land. Men hvordan er det med naturen og krigsøvelserne? Hvad rummer det hulrum, der findes imellem bragene, kampråbene, lærkens trillen og de brølende kronhjorte? Hvordan ser det landskab ud, under, efter og imellem krigshandlingerne og de skønne naturscenarier? Det er denne kontrast Morten Barker undersøger nærmere i udstillingen LANDSKABET IMELLEM – uden politisk stillingtagen til om det er rigtigt eller forfærdeligt, men med et bud på en stille plads til at betragte landskabet imellem.
I sin behandling af landskabet trækker Morten Barker tråde tilbage til Guldalderen, hvor datidens kunstnere blev opfordret til at drage ud i landet og skildre det de så. Deres skildringer er siden blevet en væsentlig rettesnor for vores opfattelse af det, vi ynder at kalde ”det danske landskab”. Med øje for detaljerne i krigslandskabet viser Barker, at landskabet er underlagt det grundvilkår, at det er formet af de krige og konflikter, der gennem historien har været med til at opbygge Danmark som nation.
Udstillingen består af fotografier og videoinstallation. Særligt danner guldaldermalernes fokus på forgrund, mellemgrund og baggrund en væsentlig inspiration til hans værker. Denne måde at bygge billeder op på har inspireret Barker til at bygge sine landskabsfotografier op som en collage af 24-30 selvstændige fotografier, der er blevet til i vekslende tidsrum, hvor alt som passerer forbi kameraets objektiv registreres. Værkerne er blevet til over flere ophold hos Det Jydske Dragonregiment, (kampvognene), Sikkerhedskontoret (sprængninger) og Naturstyrelsen (krondyrene).

Morten Barker har deltaget som observatør i flere øvelser med både Hærens Kampskole og Jydske Dragonregiment på Oksbøllejren. Udstillingen er kurateret af Kathrine Svanum. I forbindelse med udstillingen udgives et katalog.
  
Morten Barker (f. 1972) har en bachelorgrad i fotografi ved Surrey Institute of Art and Design, Farnham. Han er i løbet af foråret også aktuel med sine andre værker i to gruppeudstillinger på henholdsvis Silkeborg Bad og Kunsthal Aarhus.

Fernisering: fredag d. 1. marts kl. 16-18                                                                                                          
Artist Talk: lørdag d. 2. marts kl. 14
sponsorlogoer
sponsorlogoer