Elusive Return to Images

I udstillingen ELUSIVE RETURN TO IMAGES arbejder den georgiske kunstner Nata Pirskalava sig frem imod det sted, hvor det synlige møder det imaginære.
I installationer af fotografisk materiale, videoprojektioner og 3D-modeller præsenterer kunstneren sit bud på en vej til det 'rene' billede.
Udstillingsperiode:
27-08-2010 - 03-10-2010
Medie:
Fotografi, installation, video
Titel:
Elusive Return to Images
Kunstner:
Nata Pirskalava
Hvorledes finder vi tilbage til det 'oprindelige' billede? Hviler der, et sted bag kunstobjektets utallige omtaler, indkredsninger og forsøg på definitioner, en resistent og utilsløret mening? Et billede, som alene rummer de følelser og handlinger, vi selv lægger i det?
I udstillingen ELUSIVE RETURN TO IMAGES arbejder den georgiske kunstner, Nata Pirskalava, sig frem imod det sted, hvor det synlige møder det imaginære. Værkernes intermediale præg indlejrer dem i en skrøbelig overgang mellem videnskab og kunst: I installationer af fotografisk materiale, videoprojektioner og 3D-modeller præsenterer kunstneren sit bud på en vej til det 'rene' billede. Visionen er at gøre billedet fri af alle refleksive definitionsapparater for i stedet at skabe plads til de fremmede, ikkeintenderede fornemmelser, som tanken fremmaner.
På lofthængte stativer og via spejlinger indtager Pirskalavas værker rummet på en insisterende og vedkommende måde. Beskuerens bevægelse må afstemmes efter værkernes placering, og netop i selve interaktionen med værket, affødes evnen til at dykke ind i billedets dybde og dets illusoriske indhold. Det konkrete udstillingsrum bliver virtuelt og håndgribeligt, hvilket stemmer overens med kunstnerens søgen væk fra opfattelsen af fotografiet som endimensionalt medium: Billedet bæres ud gennem multimedier i et rum, som underkastes dets indflydelse. Således forankres fotografiets status som et tredimensionalt scenerum, hvor beskueren opsøgende og eftertænksomt vandrer omkring i sin søgen efter mening.
Pirskalavas billeder tematiserer på én gang, hvordan identitet og eksistens kan opbygges i et samspil med den menneskelige intuition og tanke - i en internalisering af værket, hvor det konkrete billede også gøres indre. Alligevel undflyer (kunst)objekterne enhver bedømmelse. Kun en flygtig tilbagevenden til billedet finder sted, da man nu engang må kende til en flig af kunstnerens idé, førend værkets budskab fremstår klart. Men selvom det 'rene' billede nok er en illusion, giver kunstneren plads til en leg med visionen. Med denne udstilling søger Pirskalava at fremsætte en kommentar til den række af kampe imellem ideér, koncepter og billeder, som har præget særligt det 20.århundredes kunstscene. Hun ønsker at give plads til et billede, som kan tale for sig selv - uden at man nødvendigvis må kende konceptet bag værket. Og bagom udstillingens polysemantiske forgreninger af tanker og tilslørede værker, har kunstneren skabt et syntetisk hele: De individuelle værker forbinder sig i det øjeblik, betragteren giver sig tid til at opsøge sammenhængene og accepterer, at objekt og idé er "døde" begreber - indtil de møder betragterens personlige fornemmelser.

Nata Pirskalava er født i Georgien (1974) og er uddannet fra Tbilisi State Academy of Arts (Georgien) samt Bezalel Academy of Arts and Design i Jerusalem. Hun har udstillet sine værker i Rusland, Slovakiet, Israel og Georgien. Med ELUSIVE RETURN TO IMAGES vises hendes udstilling for første gang i Danmark - med særlige installationer skabt specielt til udstillingsrummene i Galleri Image. I forbindelse med udstillingen udgives et katalog.

Fernisering: fredag d.27. august kl 16-18 
Udstillingen åbnes af ambassadør DAVID T. KERESELIDZE, Den Georgiske Ambassade i Danmark som en del af Århus Festuge og My World IMAGES.

Seminar: lørdag den 28. august kl 14.00
'Vest og Øst for periferien'
Kurator og direktør for den mobile kunstpraksis RAW MATERIAL COMPANY, Koyo Kouoh (Senegal), vil gå i diskussion med Nata Pirskalava. Kunsthistoriker, kurator og initiativtager til Råderum - kontor for samtidskunst, Charlotte Bagger Brandt (DK) vil tale om kunsten og kunstproducentens rolle og forpligtigelser i forskellige geografiske og lokale kontekster. 

Udstillingen er støttet af CKU, Den Georgiske Ambassade i Danmark samt Aktieselskabet Carl Christensen.