Burden of Support

Udstillingen BURDEN OF SUPPORT præsenterer nyere videoværker af Kyungwoo Chun. Værkerne omhandler forholdet mellem individet og gruppen, og tematiserer relationer mellem mennesker.
Udstillingsperiode:
28-08-2009 - 04-10-2009
Medie:
Video, performance
Titel:
Burden of Support
Kunstner:
Kyungwoo Chun
Med udstillingen BURDEN OF SUPPORT vises nyere videoværker af Kyungwoo Chun, der ofte er baseret på performances, hvor publikum inddrages. Flere af Kyungwoo Chuns videoer omhandler forholdet mellem individet og gruppen, og tematiserer relationer mellem mennesker. I videoen SILENCE IS MOVEMENT er en gruppe skoleelever deltagere i en performance, hvor de siddende på stole, bliver bedt om at vælge en person og efter at have talt til 7 minutter at nærme sig personen og bytte plads. Med kameraet placeret som et overvågningskamera vises interaktionen i gruppen og elevernes urolige bevægelser, mens de skal sidde stille.
Deltagerne i A NAMING GAME er også skoleelever, her skiftes de til enkeltvis at stå foran kameraet og sige navnet på personen, der følger efter dem, før de selv vender tilbage til gruppen. Dette fortsætter indtil hele gruppen er navngivet. Dermed forholder Kyungwoo Chun sig i denne video til forholdet mellem identitet og navngivning samt individets forhold til gruppen. Samspillet mellem individ og gruppe reflekteres også i videoen18 X 1 MINUTE, der samtidig tematiserer det individuelle i opfattelsen af tid. I performancen er det op til 9 personer at beslutte, hvornår 18 minutter er gået. Mellem gruppen og publikum er der et ur, kun synligt for publikum, der viser, hvor forskelligt 18 minutter opleves. 
Videoen BURDEN OF SUPPORT er en performance, Kyungwoo Chun har udført flere steder med en gruppe mennesker, der ikke har mødt hinanden før, der sidder overfor hinanden på to bænke. Personerne bliver bedt om at række personen overfor deres hånd og får en legitim mulighed for at have fysisk kontakt med en fremmed for en begrænset periode. De to mennesker bliver indbyrdes afhængige og kan både være en støtte eller en byrde for hinanden afhængig af, hvordan deres korte relation udvikler sig.