Working Class Hero

I udstillingen WORKING CLASS HERO arbejder Tomas Lagermand Lundme konsekvent med en tematik om arbejderklassen. Lundme forholder sig bl.a. til de skjulte dagsordner knyttet til det at være barn af en arbejderfamilie og de tilhørende traditioner og mønstre.
Udstillingsperiode:
09-01-2009 - 15-02-2009
Medie:
Fotografi, tekst, collage
Titel:
Working Class Hero
Kunstner:
Thomas Lagermand Lundme
Tomas Lagermand Lundmes udstilling WORKING CLASS HERO blander fotografi, tekst og collage i en sælsom, dragende fortælling om hverdag, politik, tro, ansvar og moral. Lundme stiller spørgsmål til beskueren med sit værk, der dels giver stof til eftertanke, men også giver hænderne mulighed for at handle. Lundme kræver nemlig noget af beskueren. Man skal tage stilling, man skal turde kæmpe, for kun i flokken af mange, kan man vælte det, der bliver ved med at holde én tilbage. 
I udstillingen WORKING CLASS HERO arbejder Tomas Lagermand Lundme konsekvent med en tematik om arbejderklassen. Lundme forholder sig bl.a. til de skjulte dagsordner knyttet til det at være barn af en arbejderfamilie og de tilhørende traditioner og mønstre, som et barn, der kommer videre, bryder med. Tomas Lagermand Lundme kredser, på et symbolsk plan, om det at være eller ikke være arbejder med udgangspunkt i barnet, der bliver arbejderklassens sorte får, idet barnet arbejder sig videre opad i den sociale kontekst. Samtidig reflekterer værkerne Lundmes egen baggrund i arbejderklassen; han er født og opvokset på Amager i et miljø, hvor kærlighed gik hånd i hånd med store politiske dagsordner - og ord som PLO og RAF var lige så relevante som far og mor.
Drømmene og idealerne knyttet til arbejderklassen tages på forskellig vis op i Lundmes værker, ligesom opfattelsen i 1970'erne af arbejderklassen som en nærmest religiøs platform behandles og aktualiseres. Arbejderklassen var således dengang det sted, hvor man i solidaritetens navn tog sit ståsted og formede sin dialog, og hvor man i et fællesskab af fagforening, arbejdsplads, hverdag og familie havde et hjørne at høre hjemme i. Tomas Lagermand Lundme kommenterer på, hvordan solidaritetsbegrebet bruges i dag - om solidaritet nærmest er blevet et ord Dansk Folkeparti har taget patent på? Man er ikke i et sekund i tvivl om Lundmes tro på, at fællesskab kan skabe nye grundlag for en større dialog. Men selvom han et sted er ræverød, er han det også med en ræv bag øret og et stort, befriende - og fornyende - glimt i øjet. WORKING CLASS HERO viser, hvordan Tomas Lagermand Lundme fastholder i sit arbejde - hvad enten det er som forfatter, dramatiker eller billedkunstner - individets ret til at skabe et samfund, hvor drømme ikke er uopnåelige tilstande af ferier, der ligger langt ude i fremtiden.

Tomas Lagermand Lundme (f.1973) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1996-2002, under professor Ursula Reuter Christiansen. Lundme samarbejder med keramiker Lars Christian Rank om projektet "You Little Teapot" og er desuden en del af Huskegruppen, der i 2008 kuraterede EN BYGNING VI REJSER på Beaver Projects.

Fernisering: fredag den 9. januar kl. 16 - 18
Artist talk: lørdag den 14. februar kl. 14

Udstillingen er støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg.
sponsorlogoer