• Maria Meinild

  From January 11, 2019 to February 24, 2019
  Opening: Fredag d. 11. januar 16-18
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer nye værker af kunstneren Maria Meinild i udstillingen A HUM – kunstnerens første soloudstilling i Aarhus. Udstillingen vises fra 12. januar – 24. februar 2019. Fernisering d. 11. januar fra kl. 16-18. Om udstillingen: Igennem vid
  eoinstallation, fotografiske værker samt objekter udforsker Maria Meinild i udstillingen A HUM grænserne mellem selvet og “den anden” og mellem menneske og ikke-menneske. Omdrejningspunktet i udstillingen er videoværket, hvori dukkeførere og objekter ses sammen i koreograferede bevægelser. Forholdet mellem mennesker, objekter og tilstande iscenesættes og udfolder sig i scener, hvor forbindelsen mellem individer og interpersonelle relationer undersøges. Situationerne i videoen er inspireret af psykodrama; en form for gruppeterapi som gør brug af teatralske elementer, hvor der arbejdes med spontanitet samt udforskning af følelser og adfærdsmønstre gennem rollespil. Udstillingen som helhed understreger, hvordan sociale strukturer såsom fællesskaber og institutioner relaterer til en individuel erfaring. Dukken bliver en type hybrid mellem objekt og krop. Meinilds brug af dukke- og objektteateret kan bl.a ses som en metafor for vores forhold til kroppen som den eksisterer i, og påvirkes af, en accelererende økonomi og teknologi. Lørdag d. 23. februar kl. 14 vil der være talk med Maria Meinild på Galleri Image. Om kunstneren: Maria Meinild (f. 1984 i Sverige) kombinerer i sine værker metoder fra film- og teaterverdenen med undersøgelser af livets iscenesættelser, menneskers sociale adfærdsmønstre og vores forestilling om normalitet. Hun bor og arbejder i København, og er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Akademie der Bildenden Künste i Wien. Hendes værker og installationer har været vist i en række sammenhænge i Danmark og internationalt. Seneste udstillinger inkluderer; Kunsthalle Exnergasse, Wien; Kunsthal Charlottenborg, København; Galleri CC, Malmö; Galerie Les Territoires, Montréal og Künstlerhaus KM, Graz. Hun er for nyligt blevet tildelt residency ophold på Delfina Foundation i London og på ISCP i New York. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Statens Værksteder for Kunst og IAC Malmö.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Maria Meinild

  From January 11, 2019 to February 24, 2019
  Opening: Friday January 11th 4. pm - .6 pm.
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents new work by the artist Maria Meinild in the exhibition A HUM – the artist’s first solo exhibition in Aarhus. The exhibition will be shown from 12 January – 24 February 2019 The reception for the opening will be on 11 January at 4 pm
  . About the Exhibition: In the exhibition A HUM, Maria Meinild explores the borders between the self and the other, between human and non-human, through video installation, photographic works and individual objects. Central to the exhibition is the video installation, where puppeteers and objects are seen together in choreographed movements. The staging of the relationship between objects, conditions and human beings unfolds in scenes, where connections between individual and interpersonal relations are explored. The scenarios in the video are inspired by psychodrama; a form of group therapy that utilises elements of theatre, engaging with spontaneity and the exploration of emotions and behavioral patterns through roleplay. The exhibition as a whole addresses how social structures such as, community and institutions relate to individual experiences. The puppet becomes a hybrid between object and body. Meinild’s use of puppet-and object theatre can be seen as a metaphor for our relationship to the body as it exists in and is transformed by an accelerating economy and technologies. Maria Meinild will present her work in an artist talk on Saturday 23 February at Galleri Image. About the Artist: Maria Meinild (b. 1984 in Sweden) work combines methods from the world of theatre with investigations of the staging of everyday life, patterns of social behaviour, and our ideas of normality. She lives and works in Copenhagen and holds an MFA from the Royal Danish Academy of Fine Arts and she has also studied at the Academy of Fine Arts Vienna. Recent exhibitions include; Kunsthalle Exnergasse, Vienna; Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen; Galleri CC, Malmö; Galerie Les Territoires, Montréal og Künstlerhaus KM, Graz. She was recently awarded residency at the Delfina Foundation in London and at ISCP in New York. The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, Danish Art Workshops Copenhagen, and IAC Malmö.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Kurateret af Sophia Ioannou Gjerding og William Kudahl

  From February 08, 2019 to July 28, 2019
  Opening:
  At: Demorummet i Galleri Image 29 Vestergade
  Sophia Ioannou Gjerding og William Kudahl åbner i februar 2019 et nyt udstillingskoncept i Demorummet, som vil vise et særskilt udstillingsprogram sideløbende med Galleri Images øvrige program. Gjerding og Kudahl har til dette format kurateret udstillings
  rækken Demo, der tilsigter at lave et ambitiøst udstillingsprogram over 5 måneder med både nationale og internationale kunstnere. Udstillingerne vil arbejde med en blanding af lyd, sprog, billeder og fysiske objekter, og vil inkludere både solo- og gruppeudstillinger. Udstillingsrækken vil udfolde sig simultant i to forskellige udstillingsrum: I Demorummet på Vestergade, og i et tilknyttet virtuelt rum; en særligt produceret webside med lydværker som knytter sig til udstillingerne i Demorummet.Udstillingsrækken blev åbnet d. 8. februar 2019 kl.17-19 med ferniseringen på Peter Voss-Knudes udstilling “Krigen, Kunsten og Hjemsøgelsen skrevet af Ann-Katrine Schmidt Nielsen og oplæst af Kaptajn Simon Ekelund”.Peter Voss-Knude har gennem flere år arbejdet med soldaten, militæret og samtidens danske krigsdeltagelse i et krydsfelt mellem kunst, politik og antropologi, og har blandt andet udgivet to pop-albums skrevet i samarbejde med det danske forsvar.Til denne udstilling har Voss-Knude produceret en podcast, hvor Kaptajn Simon Ekelund læser en akademisk analyse af Peter Voss-Knudes arbejde med militæret, skrevet af Ann-Katrine Schmidt Nielsen. I demorummet vil der være installeret en rekvisit brugt i et tidligere performance-værk. Udstillingsrækken er støttet af Kulturudviklingspuljen.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Curated by Sophia Ioannou Gjerding and William Kudahl

  From February 08, 2019 to July 28, 2019
  Opening:
  At: The Demo Room at Galleri Image 29 Vestergade
  In February 2019, Sophia Ioannou Gjerding and William Kudahl will open a new exhibition concept in the Demo Room in Galleri Image, where a unique exhibition program will be on display alongside Galleri Image’s other exhibition programs. Gjerding and Kuhda
  l will curate the series of exhibitions for this format under the main title Demo, aiming to create an ambitious exhibition program over the course of 5 months with both national and international artists. The exhibitions will revolve around a mixture of sound, language, image and physical objects, and will include both solo- and group exhibitions. The series of exhibitions will unfold in two different exhibition spaces  simultaneously: In the Demo Room on Vestergade, and in an attached virtual space; a website has been produced especially for the occasion with sound based works, which are connected to the exhibition in the Demo Room.Demo opened on Friday 8 February 2019, with the opening of the exhibition “Krigen, Kunsten og Hjemsøgelsen skrevet af Ann-Katrine Schmidt Nielsen og oplæst af Kaptajn Simon Ekelund” by Peter Voss Knude. For several years, Peter Voss-Knude has worked with soldiers, the military and contemporary Danish participation in war, where art meets politics and anthroplogy, and he has among other things done a pop album with the Danish Defense Force. For this exhibiton Til Voss-Knude has produced a podcast, in which Captajn Simon Ekelund reads an academic analysis of Peter Voss-Knudes work with the military, written by Ann-Katrine Schmidt Nielsen. A prop from a former performance piece will be placed in the Demo Room. The podcast is in Danish.The exhibitions are supported by the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 08, 2019 to March 08, 2019
  Opening:
  At: Kunsthal Aarhus J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus
  Symposium Fri. 08.03.2019, 10.00 – 16.00 Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus C  Opening Performance and Private View Fri, 08.03.2019  17.00-19.00 Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C  The one-day sym
  posium which accompanies the exhibition ScreenShots: Desire and Automated Image will feature artists and scholars who consider contemporary forms of image making and its computational apparatus. By paying attention to (im)material properties of the post-photographic image they will unpack the relation between desire and automation, uncertainty and labour, self and other, and they will consider images as living and not just moving, operative and not just generative and generated. The symposium is curated by Magdalena Tyżlik-Carver and Galleri Image with support from the Digital Design Department and the Humans and IT Research Centre at Aarhus University, and in collaboration with Kunsthal Aarhus.Presenters include:Anna Ridler, Artist (UK)Geoff Cox, Associate Professor (Reader) in Fine Art, Plymouth University, Associate Professor Aarhus University (UK/DK)Katrina Sluis, Curator Digital Programmes, The Photographers' Gallery, London (UK/AU)Kristoffer Ørum, Artist (DK)LaTurbo Avedon (avatar artist and curator) Michael Mandiberg, Artist (US)Winnie Soon, Assistant Professor, Aarhus University (DK/HK) Programme:10.00–10.30: Arrival and Coffee10.30-10.45: Welcome and Introduction to ScreenShots: Desire and Automated Image by Curator Magdalena Tyżlik-Carver10.45-11.30: Panel 1 Geoff Cox: Title: “Seeing Machines and Social Desire”.Kristoffer Ørum: Title: “It Sings for Us of What We Might Become”.11.30-12.00: Q&A12.00-13.15: Lunch Break13.15-14.00: Panel 2 Katina Sluis: Title forthcoming Winnie Soon: Title forthcoming14.00-14.20 Q&A14.20-14.50: Coffee break14.50-15.25: Michael Mandiberg + Q&A. Title: “Excessive data, emotional data” 15.25-16.00: Talk by Laturbo Avedon + Q&A16.00: FinishThe exhibition ScreenShots: Desire and Automated Image can be viewed 08.03.2019 – 28.04.2019 Private view Fri, 08.03.2019 17.00-19.00 Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C Participating artists: Anna Ridler (UK), Kristoffer Ørum (DK), LaTurbo Avedon (avatar artist), Michael Mandiberg (US), Petra Cortright (US), Rosemary Lee (DK/US), Sara Schorr (DK/US), Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg (D), Winnie Soon (DK/HK). Curated by: Magdalena Tyżlik-Carver (DK/UK/PL) The symposium and exhibition are supported by the Danish Arts Foundation, the Digital Design Dept. at Aarhus University, the Humans and IT Research Centre, Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), US Embassy Small Grants Program and Grosserer L. F. Foghts Fond.Graphic Design by Joana Chicau.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 08, 2019 to March 08, 2019
  Opening:
  At: Kunsthal Aarhus J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus, Danmark
  Symposium fre. 08.03.2019, 10.00 – 16.00 Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus CÅbningsperformance og fernisering fre. 08.03.2019  17.00-19.00 Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C  Endagssymposiet der akkompagne
  rer udstillingen ScreenShots: Desire and Automated Image inddrager kunstnere og eksperter, som kaster et blik på moderne former for billedeskabelse og databehandlede mekanismer. Ved at lægge mærke til det postfotografiske billedes (im)materielle egenskaber, vil de udfolde forholdet mellem begær og automatisering, usikkerhed og arbejde, selvet og den anden, og vil betragte billeder som levende og ikke bare bevægende, operative og ikke bare genererende og genererede. Symposiet er arrangeret af Magdalena Tyżlik-Carver og Galleri Image, med støtte fra afdelingen for Digital Design på Aarhus Universitet og Forskningscentret for Mennesker og IT på Aarhus Universitet, og i samarbejde med Kunsthal Aarhus.Oplægsholdere:Anna Ridler, kunstner (UK)Geoff Cox, adjunkt (Reader) i kunst, Plymouth Universitet, adjunkt Aarhus Universitet (UK/DK)Katrina Sluis, kurator for digitale programmer, The Photographers' Gallery, London (UK/AU)Kristoffer Ørum, kunstner (DK)LaTurbo Avedon (avatarkunstner og kurator) Michael Mandiberg, kunstner (US)Winnie Soon, adjunkt, Aarhus Universitet (DK/HK)Program:10.00–10.30: Ankomst og kaffe10.30-10.45: Velkomst og introduktion til ScreenShots: Desire and Automated Image ved kurator Magdalena Tyżlik-Carver10.45-11.30: Panel 1 Geoff Cox: Titel “Seeing Machines and Social Desire”.Kristoffer Ørum: Titel “It Sings for Us of What We Might Become”. 11.30-12.00: Q&A12.00-13.15: frokostpause13.15-14.00: Panel 2 Katina Sluis: Titel endnu ikke annonceret Winnie Soon: Titel endnu ikke annonceret 14.00-14.20 Q&A14.20-14.50: Kaffepause14.50-15.25: Michael Mandiberg + Q&A. Titel: “Excessive data, emotional data” 15.25-16.00: Talk ved Laturbo Avedon + Q&A16.00: Arrangementet slutter.Udstillingen ScreenShots: Desire and Automated Image vises 08.03.2019 – 28.04.2019 Fernisering fre., 08.03.2019 17.00-19.00 Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C   De deltagende kunstnere: Anna Ridler (UK), Kristoffer Ørum (DK), LaTurbo Avedon (avatar kunstner), Michael Mandiberg (US), Petra Cortright (US), Rosemary Lee (DK/US), Sara Schorr (DK/US), Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg (D), Winnie Soon (DK/HK). Kurateret af: Magdalena Tyżlik-Carver (DK/UK/PL)Du kan følge opdateringer om begivenheden på Facebook. Symposiet og udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, afdelingen for Digital Design på Aarhus Universitet, Forskningscentret for Mennesker og IT på Aarhus Universitet, Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Den amerikanske ambassade og Grosserer L. F. Foghts Fond.Grafisk Design af Joana Chicau.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 08, 2019 to April 28, 2019
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Udstillingen ScreenShots: Desire and Automated Image undersøger billedet og dets produktionsformer, som i dag i stigende grad er baseret på computerteknologier. 3D computergrafik, skærmopløsningsprotokoller og maskinlæringsalgoritmer er nogle af de modern
  e teknologier som er en del af billedskabelsesprocesserne. Samtidig fastholder sociale mediers billedindfangelse- og billeddelingsskulturer billeder og bidrager til deres produktion igennem dagligt arbejde, når filtre tilføjes, billeder tagges og data opbevares. Tilsammen er disse processer en del af de computerskabte billedproduktionsøkologier. Screenshot-formatet, som originalt blev brugt til at repræsentere menneske-computer interaktioner i computerassisteret design, anses her for at være en æstetisk form som faciliterer repræsentationen af computerprocesser, og samtidig er det også altid en ufærdig og igangværende proces i sig selv. På den måde kan screenshots blive anset for at indfange en process, der bliver til et billede, som er algoritmisk, subjektivt og i netværket.Kunstnerne i udstillingen gør brug af screenshots egenskaber som et medie og værktøj. De udfordrer traditionelle forståelser af computerteknologier ved at indsætte deres begær og kroppe sammen med data og computerteknologi for at blive en del af billedskabelsesprocessen. De trækker på kroppen og dens bevægelse (geo-lokaliseret, tagged, profileret) i en billedskabelsesproces, som blotlægger det moderne digitale billedes materielle, performede og operationelle natur. De deltagende kunstnere er: Anna Ridler, Kristoffer Ørum, LaTurbo Avedon, Michael Mandiberg, Petra Cortright, Rosemary Lee, Sarah Schorr, Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, Winnie Soon. Kurateret af: Magdalena Tyżlik-CarverFernisering og åbningsperformance: Fre, 08.03.2019  17.00-19.00 Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus CUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond, afdelingen for Digital Design på Aarhus Universitet, Forskningscentret for Mennesker og IT på Aarhus Universitet, Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Den amerikanske ambassade og Grosserer L. F. Foghts Fond.Grafik design af Joana Chicau.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 08, 2019 to April 28, 2019
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  The exhibition ScreenShots: Desire and Automated Image investigates image and its apparatus of production which today is increasingly based on technologies of computation. 3D computer graphics, screen resolution protocols and machine learning algorithms a
  re some of the contemporary technologies that are part of image making processes. At the same time, social media cultures of image capture and sharing sustain and maintain images and their production by daily labour when filters are applied, images are tagged and data is stored. All together, they constitute computer aided ecologies of image making. The format of a screenshot, originally used to represent human-computer interactions in computer-aided design, is considered here as an aesthetic form that facilitates representation of computational processes and at the same it is always in the making and unfinished. As such screenshots can be considered to capture a process becoming an image that is networked, algorithmic and subjectivised. Artists featured in the exhibition make use of these properties of screenshots as a medium and a tool. They disrupt traditional understanding of computation by injecting their desires and bodies in order to become part of the process of image making together with data and computation. They pull in the body and its movements (geo-located, tagged and profiled) into a process of making a picture, revealing the material, performed and operative nature of the contemporary digital image. Participating artists: Anna Ridler, Kristoffer Ørum, LaTurbo Avedon, Michael Mandiberg, Petra Cortright, Rosemary Lee, Sarah Schorr, Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, Winnie Soon. Curated by: Magdalena Tyżlik-Carver The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Dept. of Digital Design at Aarhus University, Humans and IT Research Centre at Aarhus University, US Embassy Small Grants Program and Grosserer L. F. Foghts Fond.Graphic Design by Joana Chicau.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Arko Datto

  From May 03, 2019 to June 23, 2019
  Opening: Fredag d. 3. maj kl. 16-18
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  At tage på picnic er langt fra en simpel affære I Østindien. I et land hvor månederne fra december til februar tilbyder den eneste mulighed for at ’nyde’ den ellers uudholdelige tropiske sol, er et vintertidsfordriv, der bliver taget meget, meget seriøst.
  Busser lejes og kokke hyres når grupper af familier, venner, naboer og kollegaer rejser langt for at gøre krav på den perfekte picnic plads – helst omkring de utallige floder, som krydser gennem landet: Fra Ganges nedstrøms til Rupnarayan, Icchamati og talrige andre floder tæt på Sundarbans-området. Madlavning i det fri bliver taget til et helt nyt niveau, når beholdere fyldt med friskslagtede kyllinger, sække med grøntsager og et arsenal af gryder, pander og gas cylindre bliver slæbt afsted.Den mest besynderlige detalje er imidlertid de ekstravagante højtalere, som kommer med næsten hver picnicgruppe. De bliver transporteret i deres egne håndtrukne vogne eller biler og separate generatorer til at kunne pumpe nok elektricitet ind i højtalerne i de store udendørsområder. De nyeste sange bliver spillet med lydniveauer over de godkendte. Mænd af alle aldre slås, i en rus af whisky og rom, danser deres hjerter ud, eller besvimer, mens koner, kærester og børn ser på.PIK-NIK af Arko Datto, med værker lavet mellem 2013 og 2015, ser nærmere på disse årlige picnics som fænomen, deres kulturelle betydning, og de miljømæssige aftryk, som efterlades på naturen efter hvert arrangement.   Læs mere om Arko Datto: http://www.arkodatto.com.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Arko Datto

  From May 03, 2019 to June 23, 2019
  Opening: Friday, May 3rd from 4. pm - 6. pm
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Picnicking is far from a simple affair in eastern India. In a land where the fleeting months of December to February offer the only time to ‘enjoy’ the otherwise unbearable tropical sun, picnicking is a winter pastime that’s taken very, very seriously. B
  uses and cooks are hired as groups of families, friends, neighbors and colleagues travel far to claim the perfect picnic spot, preferably around the innumerable rivers traversing the landscape, from the Ganges downstream to the Rupnarayan, Icchamati and myriad other tidal rivers close to the Sunderbans. Vats of freshly slaughtered chicken, sacks of vegetable and an arsenal of pots, pans and gas cylinders are lugged along, taking cooking en plein air to a whole new level. Yet the most curious detail is, by and far, the extravagant loudspeakers that come with nearly every picnic group. Transported in their own hand drawn carts or mini-vans, separate generators are also brought along to pump up the electricity in the great outdoors. Songs from recent Bengali and Hindi blockbusters blare high above permissible decibels. Drunk on whiskey and rum, men of all ages brawl, dance their hearts out or pass out, as wives, girlfriends and children watch. PIK-NIK by Arko Datto, with work done between 2013 and 2015, takes a look at these yearly picnics as a phenomenon, their cultural meaning, and the environmental imprint that is left on the nature after each event.Read more about Arko Datto: http://www.arkodatto.com.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
10 399 en events32c6ca68d6f1ccd1ccb232fde33e9cb4