• Julie Born Schwartz

  From November 02, 2018 to December 19, 2018
  Opening: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  At Galleri Image
  Kom til artist talk lørdag d. 15. december med Julie Born Schwartz fra kl. 14.00 - 15.00!_____________________________Filminstallation med tre HD-videoer (30 min med lyd) og fotografiske værker. Beliggende i den afsides by Cascia, omgrænset af de sydlige
  umbriske bjerge, ligger Santuario di Santa Rita de Cascia – hvilestedet for Sankt Rita af Cascia (1381-1457), kanoniseret som the “Saint of the impossible causes”.   Filmen Ex-voto (2018) undersøger Sankt Ritas arv gennem de daglige aktiviteter hos nonnerne, der bor i klosteret i Cascia. Den trækker i sin undersøgelse også på den franske koncept kunstner fra det 20. århundrede Yves Kleins forbindelse til helgenen. Klein var dybt fascineret af Den Hellige Rita og efterlod flere ex-votos (votivgaver) ved klosteret. Filmen udforsker i sin helhed trosudtryk i materiel og visuel kultur, samtidig med den tilbyder en meditation over selve spiritualitetens natur.   Born Schwartz er den først filmskaber, som er blevet bevilget adgang til klosterets aflukkede områder. Over en periode på 2 år, som gæst ved the Mahler & LeWitt Studios residency program i den nærliggende by Spoleto, blev hun bekendt med nonnerne, udførte intime interviews og optagelser af deres liv på film.   Filmen inkorporerer andre lokationer i nærheden af Spoleto, som har spirituelle konnotationer, blandt andet Tomaso Buzzis surrealistiske kompleks ’La Scarzuola’ i Montegabbione, og en nedsunket kirke som den russiske fiilmskaber Andrei Tarkovsky bruger i sin film ’Nostalghia.   Julie Born Schwartz bor og arbejder i København. Hun har studeret ved Goldsmiths og the Royal Academy Schools i London. Hun har udstillet og afholdt filmvisninger over hele Europa. Seneste udstillinger og filmvisninger inkluderer: Vermilion Sands, København; Code Art Fair 2017, København; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; Royal Academy of Arts, London; Teatermuseet i Hofteatret, København; Theatre Museum, Düsseldorf; Socle du Monde Biennale 2017, Herning; Museet for religiøs kunst, Lemvig; Union Pacific Gallery, London; Fotografisk Center, København; The Sunday Painter, London. For en udførlig liste over og information om hendes film se venligst hendes hjemmeside: www.juliebornschwartz.com   Udstillingen er støttet og gjort mulig af Statens Kunstfond og Mahler & LeWitt Studios residency program.  
  2018-11-02 16:00:00
  2018-12-19 17:00:00
 • Julie Born Schwartz

  From November 02, 2018 to December 19, 2018
  Opening: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  At Galleri Image
  Join us for an artist talk with Julie Born Schwartz on December 15th from 2. pm to 3. pm!__________________________Film installation with three HD videos (30 min with sound) and photographic works.   Nestled in the remote town of Cascia, within the m
  ountains of southern Umbrian, lies the Santuario di Santa Rita de Cascia - the resting place of Saint Rita (1381-1457), canonised as the Saint of Impossible Causes.   The film Ex-voto (2018) examines the legacy of Santa Rita through the daily activities of the nuns currently resident at the convent in Cascia. It also draws on the twentieth century French conceptual artist Yves Klein's connection to the saint. Klein was deeply fascinated by Santa Rita and left several ex-voto's at the convent. The resulting film explores expressions of faith in material and visual culture whilst offering a meditation on the nature of spirituality itself.   Santa Rita has a global following and Born Schwartz is the first film-maker to have been granted access to the cloistered areas of the convent. Over the course of two years, hosted by the Mahler & LeWitt Studios residency program in nearby Spoleto, she became acquainted with the nuns, making intimate interviews and recording their lives on film.   The film incorporates other locations near Spoleto which have spiritual connotations, including Tomaso Buzzi's folly complex in Montegabbione, 'La Scarzuola', and a submerged church used by Russian film-maker Andrei Tarkovsky in his film 'Nostalghia'.   Julie Born Schwartz lives and works in Copenhagen. She studied at Goldsmiths and the Royal Academy Schools in London. She has exhibited and had screenings across Europe. Recent exhibitions and screenings include:Vermilion Sands, Copenhagen; Code Art Fair 2017, Copenhagen; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; Royal Academy of Arts, London; The Theatre Museum at the Court Theatre, Copenhagen; Theatre Museum, Düsseldorf; Socle du Monde Biennale 2017, Herning; Museum of Religious Art, Lemvig; Union Pacific Gallery, London; Photographic Center, Copenhagen; The Sunday Painter, London. For a full list and information about her films please visit her website: http://www.juliebornschwartz.com/.   The exhibition is supported and made possible by the Danish Arts Foundation and Mahler & LeWitt Studios residency program.    
  2018-11-02 17:49:00
  2018-12-19 19:49:00
 • Julie Born Schwartz

  From December 15, 2018 to December 15, 2018
  Opening:
  At Galleri Image
  Join us for an artist talk with Julie Born Schwartz on December 15th, where she will present her current exhibition at Galleri Image: EX-VOTO. Born Schwartz will introduce her work, and the process and thoughts behind the exhibition.In accordance wit
  h the season we will make sure the talk is accompanied by a cozy atmosphere in Galleri Image with some Christmas sweets and goodies :) We are looking forward to seeing you!
  2018-12-15 14:00:00
  2018-12-15 15:00:00
 • Julie Born Schwartz

  From December 15, 2018 to December 15, 2018
  Opening:
  At Galleri Image
  Kom til artist talk med Julie Born Schwartz den 15. december kl. 14.00. Her vil hun præsentere sin aktuelle udstilling på Galleri Image: EX-VOTO. Born Schwartz vil introducere sit arbejde, samt processen og tankerne bag udstillingen.I overensstemmels
  e med sæsonen, sørger vi for at talken bliver akkompagneret af en hyggelig atmosfære på Galleri Image med lidt julegodter :) Vi glæder os til at se dig!
  2018-12-15 14:00:00
  2018-12-15 15:00:00
 • Maria Meinild

  From January 11, 2019 to February 24, 2019
  Opening: Fredag d. 11. januar 16-18
  At Galleri Image
  A HUM består af nye værker af Maria Meinild. Maria Meinild (SE/DK) arbejder med rumlige videoinstallationer og hendes praksis involverer også fotografi, collage og objekter. I hendes værker kombinerer hun metoder fra film- og teaterverdenen med undersøgel
  ser af livets iscenesættelser, menneskers sociale adfærdsmønstre og vores forestilling om normalitet. Maria Meinild er født i 1984. Hun bor og arbejder i København, og er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Akademie der Bildenden Künste i Wien.  Hendes værker og installationer har været vist i en lang række sammenhænge i Danmark og internationalt. For yderligere information om Maria Meinild, klik her. www.mariameinild.com
  2019-01-11 16:00:00
  2019-02-24 17:00:00
 • Maria Meinild

  From January 11, 2019 to February 24, 2019
  Opening: Friday January 11th 4. pm - .6 pm.
  At Galleri Image
  A HUM features new work by Maria Meinild.   Maria Meinild (SE/DK) works with spatial video installations and her practice also involves photography, collage and objects. In her work she combines methods from the film- and theater world with inve
  stigations of the staging of life, the social behavior patterns of humans and our imagination of normality.   Maria Meinild was born in 1984. She lives and works in Copenhagen and is educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts and Akademie der Bildenden Künste in Vienna.   Her works and installations have been shown in various Danish and International contexts. For further information on Maria Meinild, visit www.mariameinild.com.
  2019-01-11 16:00:00
  2019-02-24 17:00:00
 • Zach Blas, Jemima Wyman, Petra Cortright, Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, Winnie Soon, Sarah Shorr, Michael Mandiberg, Anna Ridler og Kristoffer Ørum.

  From March 08, 2019 to April 28, 2019
  Opening: Fredag d. 8. marts Kl. 16-18
  At Galleri Image
  Screen Shots: Desire and Automated Image er en gruppeudstilling og et symposium kurateret af adjunkt ved Aarhus Universitet Magdalena Tyzlik-Carver. Denne gruppeudstilling præsenterer værker fra 9 kunstnere, som producerer billeder ved at bruge compu
  terbehandlingsprocesser. Kernen af dette projekt er et billede skabt af netværket, og som ikke blot er et resultat af at man udfører visses gestusser: ”aim, frame, capture, share” som er fælles for de sociale mediers kultur. Snarere er fokusset her på en distribueret og vedvarende kvalitet af præsenterede værker fremvist og udført af forskellige aktører på forskellige tidspunkter og med forskellige mål. Ved at iscenesætte billeder som hybrider, subjektiverede og algoritmiske (matematiske) undersøger denne udstilling relationen mellem billedskabelsens computerprocesser og måden hvorpå kunstneren indfører deres ønsker/begær og aktiverer påvirkning som operativ indenfor et styresystems rammer. Hvis vi ser på billedet som en scene vi forelsker os i, en som vi vil indfange og bevare, hvad er så samtidige billedskabelsesinfrastrukturer hvori en computer bliver ét med kameraet? Hvordan kan denne fotografiske computerproces skabe og organisere de scener vi ønsker at bevare og dem der er skabt til databasen? Hvilke historier er dem vil vi huske og hvilke kan skabes af em dataforespørgsel? I dag er billeder indfanget med et kamera som er en telefon som er en computer et resultat af et netværk af mennesker og maskiner, sociale medieplatforme og deres brugere, algoritmer og data, protokoller og løsninger. Og samtidig lærer vi hvad det vil sige at se som en maskine, og vi lærer maskinen hvad det vil sige as se og føle. Menneskelige indgreb i computerprocessen skaber kærlighed og angst: Humor, begær og sorg er oversat til data og bearbejdet af algoritmer. Fotografi er defineret som teknologi og et repræsenterende medie, men hvad der er repræsenteret, hvordan, og for hvem er ikke åbenlyst. Kunstværker i denne udstilling engagerer billeder for både at udvide vores forståelse og oplevelse af dem. Indfanget med screenshotfunktionen er billedet bearbejdet og iscenesat som en historie, en samling af data, eller udført af et computerprogram. Ønsket om at se mere fører til billedet som at værende imaginært. Det vil sige at hvad der introduceres som en del af Screen Shots ikke bare kan forstås ud fra hvad billedet repræsenterer men snarere som komplekse datamanipulationsprocesser og remediering. Med forbehold for det distribuerede fotografiske apparat og dets infrastrukturer sigter udstillinger efter at fremvise den selvsamme billedskabelsesproces som imaginære scener der udfører historier, kroppe, data, påvirkninger, og computerudregninger. Udstillingens kunstnere er: Zach Blas (UK/USA), Jemima Wyman (AU/US), Petra Cortright (USA), Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg (D), Winnie Soon (HK/DK), Sarah Shorr (USA/DK), Michael Mandiberg (USA), Anna Ridler (UK) and Kristoffer Ørum (DK).Foto: Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, the conceptual crisis of private property as a crisis in practice, 2003. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, US Embassy, small grants program og Grosserer L. F. Foghts Fond 
  2019-03-08 16:00:00
  2019-04-28 17:00:00
 • Zach Blas, Jemima Wyman, Petra Cortright, Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, Winnie Soon, Sarah Shorr, Michael Mandiberg, Anna Ridler and Kristoffer Ørum.

  From March 08, 2019 to April 28, 2019
  Opening: Friday March 8th from 4. pm - 6. pm
  At Galleri Image
  Screen Shots: Desire and Automated Image is a group exhibition and symposium curated by Assistant Professor at Aarhus University, Magdalena Tyzlik-Carver. This group exhibition presents the work of 9 artists who produce images with the use of computationa
  l processes of image making. At the heart of the project is a networked image that does not simply result from performing a set of gestures: aim, frame, capture, share, common in social media culture. Rather the focus here is on a distributed and durational quality of presented works performed and executed by different agents, at different times and to different ends. Showcasing images as hybrid, subjectivised and algorithmic (mathematical) this exhibition investigates the relation between computational process of generating image and the way that the artists inject their desires and activate affect as operational within a computational system. If we consider the image as a scene we fall in love with, one that we want to capture and keep, what are contemporary infrastructures of image-making where a computer becomes one with a camera? How does this computational process of photography shape and organise the scenes that we so want to keep​ and those that are made for databases? What are the stories that we want to remember and those that can be generated by the data query? Today, images captured with a camera that is a phone that is a computer result from networking of humans and machines, social media platforms and their users, algorithms and data, protocols and resolutions. And in the process we learn what it means to see like a machine, and we teach machines what it is that we can see and feel. Human intervention in the computational process injects love and anxiety; humour, desire and mourning are translated into data and processed by algorithms. Photography is defined as technology and a medium of representation, but what is represented, how and for whom is not that obvious to see.   Artworks in this exhibition engage images to expand both our understanding and experience of them. Captured with the screen-shot function the image is processed and performed as a story, a collection of data or executed as a computer program. The desire to see more leads to the image as imaginary. In effect what is introduced as part of Screen Shots is not just considered in terms of what images represent but rather as complex processes of data manipulation and remediation. Taking into account the distributed photographic apparatus and its infrastructures the exhibition aims to showcase the very process of image making as imaginary scenes performing stories, bodies, data, affects and computation.The exhibiting artist are: Zach Blas (UK/USA), Jemima Wyman (AU/US), Petra Cortright (USA), Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg (D), Winnie Soon (HK/DK), Sarah Shorr (USA/DK), Michael Mandiberg (USA), Anna Ridler (UK) and Kristoffer Ørum (DK).Photo credit: Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, the conceptual crisis of private property as a crisis in practice, 2003. The exhibition is supported by Danish Arts Foundation, Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), US Embassy Small Grants Program and Grosserer L. F. Foghts Fond
  2019-03-08 16:00:00
  2019-04-28 17:00:00
 • Arko Datto

  From May 03, 2019 to June 23, 2019
  Opening: Fredag d. 3. maj kl. 16-18
  At Galleri Image
  Picnic er langt fra en simpel affære I Østindien. I et land hvor månederne fra december til februar tilbyder den eneste mulighed for at ’nyde’ den ellers uudholdelige tropiske sol. Picnic er med andre ord et vintertidsfordriv, der bliver taget meget, mege
  t seriøst. Busser og kokke bliver hyret, når grupper af familier, venner, naboer og kollegaer rejser langt for at gøre krav på den perfekte picnic plads – helst omkring de utallige floder, som krydser gennem landet: Fra Ganges nedstrøms til Rupnarayan, Icchamati og myriaden af andre floder tæt på Sundarbans-området. Madlavning i det fri bliver taget til et helt niveau, når beholdere fyldt med friskslagtede kyllinger, sække med grøntsager og et arsenal af gryder, pander og gas cylindere bliver slæbt med til floden. Den mest besynderlige detalje med afstand er imidlertid de ekstravagante højtalere, som kommer med næsten hver picnicgruppe. De bliver transporteret i deres egne håndtrukne vogne eller biler og separate generatorer til at kunne pumpe nok elektricitet ind i højtalerne i de store udendørsområder. De nyeste sange bliver spillet med lydniveauer over de godkendte. Mænd af alle aldre slås, i en rus af whisky og rom, danser deres hjerter ud, eller besvimer, mens koner, kærester og børn ser på. PIK-NIK af Arko Datto, med værker lavet mellem 2013 og 2015, ser nærmere på disse årlige picnics som fænomen, deres kulturelle betydning, og de miljømæssige aftryk, som efterlades på naturen efter hvert arrangement.Læs mere om Arko Datto: http://www.arkodatto.com.
  2019-05-03 16:00:00
  2019-06-23 17:00:00
 • Arko Datto

  From May 03, 2019 to June 23, 2019
  Opening: Friday, May 3rd from 4. pm - 6. pm
  At Galleri Image
  Picnicking is far from a simple affair in eastern India. In a land where the fleeting months of December to February offer the only time to ‘enjoy’ the otherwise unbearable tropical sun, picnicking is a winter pastime that’s taken very, very seriously. B
  uses and cooks are hired as groups of families, friends, neighbors and colleagues travel far to claim the perfect picnic spot, preferably around the innumerable rivers traversing the landscape, from the Ganges downstream to the Rupnarayan, Icchamati and myriad other tidal rivers close to the Sunderbans. Vats of freshly slaughtered chicken, sacks of vegetable and an arsenal of pots, pans and gas cylinders are lugged along, taking cooking en plein air to a whole new level. Yet the most curious detail is, by and far, the extravagant loudspeakers that come with nearly every picnic group. Transported in their own hand drawn carts or mini-vans, separate generators are also brought along to pump up the electricity in the great outdoors. Songs from recent Bengali and Hindi blockbusters blare high above permissible decibels. Drunk on whiskey and rum, men of all ages brawl, dance their hearts out or pass out, as wives, girlfriends and children watch. PIK-NIK by Arko Datto, with work done between 2013 and 2015, takes a look at these yearly picnics as a phenomenon, their cultural meaning, and the environmental imprint that is left on the nature after each event.Read more about Arko Datto: http://www.arkodatto.com.
  2019-05-03 16:00:00
  2019-06-23 17:00:00
10 399 0