• Lisa Strömbeck

  Fra Marts 02, 2018 til April 29, 2018
  Fernisering: Fredag d. 2. marts
  Sted: Galleri Image
  I udstillingen Consolation viser Lisa Strömbeck det helt nye videoværk The Oldest Tree in the World. Værket afbilder det ældste nulevende træ i verden med et 9550 år gammelt rodsystem på Fulufjället i Dalarna. Herudover viser Strömbeck en ny ser
  ie sort/hvide fotografier af træer lavet med flydende fotografisk emulsion på tykt papir. Hun arbejder i denne udstilling med, hvordan træer og dyr giver en slags trøst i et samfund, som fjerner sig fra naturen, og hvor mennesker i højere grad bor alene. Strömbeck viser også en serie farvefotografier, der er en udvidelse af serien In Bed fra 2016, der fokuserer på den kropslige kontakt mellem mennesker og andre pattedyr. Hun tager afsæt i den nyeste forskning inden for neurovidenskabszoologi og antropologi, der blandt andet beskriver de neuro-kemiske processer, som styrker båndet mellem mennesker og dyr. Forskningen peger på, at kropskontakt mellem mennesker og dyr sænker stress-hormonernes niveau og lindrer fysisk og psykisk smerte.  Strömbeck er født i 1966 i Andrarum i Sverige. Hun bor og arbejder både i Danmark og Sverige. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999 og arbejder primært med fotografi og video. Hun arbejder i sin kunstneriske praksis blandt andet med den beroligende kontakt mellem mennesker og dyr. Siden 1999 har hun udstillet på adskillige gallerier og museer i Europa og USA. Hun er repræsenteret i større offentlige og private samlinger, herunder Moderna Museet og Uppsala Kunstmuseum i Sverige, Swanljung-samlingen i Finland, Statens Kunstfond og Dansk Filminstitut i Danmark.Læs mere om Lisa Strömbeck her: http://www.lisastrombeck.com/Lørdag d. 3. marts vil Lisa Strömbeck holde en artist talk på Galleri Image.Der vil være mulighed for at opleve Strömbeck give en introduktion til sit kunstneriske virke. Hun vil blandt andet give et indblik i sine arbejdsprocesser, der involverer mørkekammer-arbejde med flydende emulsion. Hertil fortæller hun om sin oplevelse af verdens ældste træ på Fulufjället i Dalarna.
  2018-03-02 12:32:00
  2018-04-29 14:32:00
 • Lisa Strömbeck

  Fra Marts 02, 2018 til April 29, 2018
  Fernisering: Friday March 2th
  Sted: Galleri Image
  For the exhibition, Consolation, at Galleri Image Lisa Strömbeck presents original video work entitled The Oldest Tree in the World. This piece depicts the oldest living tree in the world which is in possession of a 9550-year-old root system at
  Fulufjället in Dalarna. In addition, she shows a unique selection of black and white photographs of trees produced through a liquid photographic emulsion technique on heavy paper. In the exhibition Strömbeck addresses how trees and pets provide a level of comfort and refuge in a society that is moving away from nature, and where people to a greater extent live alone.  Strömbeck also presents an extension of the photo series In bed (2016) that focused on the physical relationships between humans and other mammals. Strömbeck utilizes the latest research in neuroscience and anthropology, describing the neuro-chemical processes that strengthens the link between humans and animals. Research indicates that body contact between humans and animals lowers stress hormones levels and relieves both physical and mental pain.  Lisa Strömbeck was born in 1966 in Andrarum, Sweden, graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 1999 and works primarily with photography and video. She lives and works in Denmark and Sweden. Her artistic practice is, among other things, focused on the soothing contact between humans and animals. Since 1999 she has exhibited her works in several galleries and museums in Europe and the United States. Strömbeck is represented in large public and private collections, including the Modern Museum and Uppsala Art Museum in Sweden, the Swanljung Collection in Finland, the Danish Art Foundation and the Danish Film Institute in Denmark.For more information about Lisa Strömbeck: http://www.lisastrombeck.com/Saturday March 2nd at 2 pm, Lisa Strömbeck will do an artist talk at Galleri Image. This is an opportunity to experience Lisa Strömbeck give an introduction to her art practice. During this talk, Strömbeck will address the themes and works in the exhibition, as well as providing insights in to her darkroom-work practices with liquid photographic emulsion. Additionally, she will discuss her response and experiences in engaging with the world's oldest tree at Fulufjället in Dalarna. 
  2018-03-02 12:43:00
  2018-04-29 14:43:00
 • Kristina Steinbock

  Fra Maj 04, 2018 til Juni 24, 2018
  Fernisering: 4. maj kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Gennem udstillingen Deconstruction Of Already Existing Knowledge Of Blindness undersøger den danske kunstner Kristina Steinbock forestillingen om blindhed gennem filmiske, taktile, fotografiske, auditive og performative værker. Den seende og den blin
  de er kropsligt tilstede i verden på to forskellige måder. Kristina Steinbock samarbejder med blinde mennesker for at give seende indblik i en verden, de ellers er afskåret fra, og forsøger at skabe åbninger mellem de to verdener og nedbryde fordomme.  Udstillingen er skabt specielt til Galleri Image og bygger på flere års undersøgelser af blindhedens verden, hvor Steinbock forsøger at etablere overlappende flader mellem teatralitet og identitet, individ og kategori og mellem dokumentation og fiktion.  I det filmiske videoværk ’The space before sleep’ følger Steinbock tre blinde mennesker og diskuterer tre temaer, der fylder meget i deres liv: seksualitet og blindhed, tro og blindhed samt moderskab og blindhed. Værket er filmisk opbygget af stillbilleder og bindes sammen med en voiceover med udgangspunkt i de tre tematikker. I serien ’Untitled photogravures’ sættes ædeltryks-tekniske aftryk af forskellige stemninger i spil med tekst gennem livsalvorlige tematikker, der alle berører mennesker og den opståede blindhed. Til ferniseringen fredag d. 4. maj vil der kl. 17 opføres performancen ’Blind idioms’ af Søren Høgh, som diskuterer ordsprog og metaforer om blindhed fra biblen, der ofte forbinder syn med lys og visdom og blindhed med mørke og dumhed.  Steinbock er født i 1974, bor og arbejder i København og er uddannet fra Glasgow School of Art og det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun arbejder primært med video og fotografi og har udstillet i Danmark og en lang række andre europæiske lande. Hun har bl.a. vundet FOKUS videokunst prisen i 2013. Læs mere om kunstneren her. Foto: Sine-Vadstrup Brooker, videostill fra videoværket The Space Before Sleep fra 2018 af Kristina Steinbock.
  2018-05-04 15:23:00
  2018-06-24 17:23:00
 • Kristina Steinbock

  Fra Maj 04, 2018 til Juni 24, 2018
  Fernisering: 4. maj kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  In the exhibition Deconstruction Of Already Existing Knowledge Of Blindness, the Danish artist Kristina Steinbock investigates the conception of blindness through cinematic, tactile, photographic, auditive and performative works. The viewer and the b
  lind are bodily present in the world in two different ways. Kristina Steinbock collaborates with blind people to provide insight into a world they are otherwise detached from and try to create openings between the two worlds and break down prejudices. The exhibition is created specifically for Galleri Image and is based on several years of study of a world of blindness, where Steinbock tries to establish overlapping areas between theatricality and identity, individual and category, and between documentation and fiction. In the videoinstallation The space before sleep, Steinbock follows three blind people and discusses three themes that make up their minds: sexuality and blindness, faith and blindness, and motherhood and blindness. The work is filmically composed of still images and tied together with a voiceover based on the three themes. In the series Untitled Photogravures, precious-print technical imprint of various moods are put into play with text through serious themes that all affect humans and the resulting blindness. For the opening there will be a performance Blind idioms by Søren Høgh, who discusses proverbs and metaphors of blindness from the Bible, which often connects sight with light and wisdom and blindness with darkness and stupidity.Steinbock is born in 1974, she lives and works in Copenhagen and has graduated from Glasgow School of Art and the Royal Danish Academy of Fine Arts. She works primarily with video and photography and has exhibited in Denmark and several other European countries and, among other things, won the FOKUS video art award in 2013. Read more about Kristina Steinbock here.Photo credit: Sine-Vadstrup Brooker, videostill from the videowork The Space Before Sleep from 2018 by Kristina Steinbock.
  2018-05-04 15:26:00
  2018-06-24 17:26:00
 • Kristoffer Ørum, Nanna Lysholt Hansen, Sandra Vaka Olsen og Vallérie Collart

  Fra August 29, 2018 til Oktober 27, 2018
  Fernisering: Onsdag d. 29. august kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  I 2018 bliver der igen afholdt Fotobiennalen i Aarhus, Odense og København. Ligesom i 2016, da fotobiennalen første gang så dagens lys, sker det i samarbejdet mellem Brandts, Fotografisk Center og Galleri Image. Galleri Image bidrager til Fotobiennal
  en med New Tactics - moving in a soft field, udstillingen vises 29. august - 28. oktober 2018.  Udstillingen undersøger, hvordan billedkunstnere blander fotografi og andre genrer for at skabe kunst i en tid, hvor både krop og billede forandres gennem teknologi. Både kroppe og fotos forbedres, transformeres og viderebearbejdes til nye virkeligheder, som påvirker vores identitet og vores kultur. Udstillingens ”Soft field” er både kroppens bløde overflader og software teknologiens programmering, og det er netop i dette skæringsfelt, at udstillingens kunstnere arbejder. De henter inspiration fra vores klassiske billedhistorie, men også fra ansigtsgenkendelsessoftware på internettet. De fire deltagende kunstnere er: Kristoffer Ørum (DK), Nanna Lysholt Hansen (DK), Sandra Vaka Olsen (NO) og Valérie Collart (FR). Udstillingen kurateres af Kirstine Autzen, cand.mag. i visuel kultur, kunstner og igennem flere år formidler af kunst og fotografi. I udstillingsperioden planlægger vi flere begivenheder i Aarhus, herunder et seminar, samt en publikation med uddybende tekster og kunstnerinterviews. Om FotobiennalenFotobiennalen 2018 vil gennem tre udstillinger og et internationalt symposium sætte fokus på det post-fotografiske og fotografiet i et udvidet felt. På Galleri Image vil man kunne opleve gruppeudstillingen ”New Tactics – moving in a soft field” med fire fotokunstnere kurateret af Kirstine Autzen. Udstillingen udforsker fotografiske hybridformer fra både et materielt og et virtuelt perspektiv med tilhørende seminar om emnet. På Brandts vil man møde en stort anlagt udstilling med omkring 20 kunstnere, der undersøger, hvad det digitale har betydet og betyder for vores forståelse af det fotografiske billede. ”Photography to end all Photography” er kurateret af Jesper Rasmussen og Anna Krogh. Endelig præsenterer Fotografisk Center en soloudstilling med kunstnerduoen AVPD, kurateret af Kristine Kern. Gennem rumlige iscenesættelser og eksperimenter vil udstillingen udfordre vores traditionelle forståelse af fotografi som skabt med et kamera og bundet til en flade.   Som en væsentlig del af Fotobiennalen vil de tre institutioner i samarbejde arrangere et internationalt heldagssymposium om det post-fotografiske billede i et udvidet felt i København. Her vil man bl.a. kunne høre oplæg af internatonale fototeoretikere og kunstnere samt nogle af de aktører og kunstnere, der på forskellig vis har bidraget til de tre udstillinger.   Fotobiennalen 2018 åbner på Galleri Image i Aarhus onsdag den 29. august, efterfulgt af fernisering på Brandts i Odense torsdag den 30. august. Fredag den 31. august vil der være symposium og åbning af Fotografisk Centers udstilling i København.Nyt samarbejde med Portfolio DialogueNår anden udgave af Fotobiennalen åbner dette efterår, vil fotografer og fagfolk fra hele verden for første gang kunne deltage i en international online portfolio review. Fotobiennalens online booking site lancres i juni 2018 på www.portfoliodialogue.com. Her kan Fotobiennalens deltagende fotografer planlægge online reviews i hele september med et nøje udvalgt reviewer team. Foto: Nanna Lysholt Hansen, Dura Mater #154, 2016 
  2018-08-29 16:08:00
  2018-10-27 18:08:00
 • Kristoffer Ørum, Nanna Lysholt Hansen, Sandra Vaka Olsen and Vallérie Collart

  Fra August 29, 2018 til Oktober 27, 2018
  Fernisering: Onsdag d. 29. august kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  In 2018, Fotobiennalen will be held again in Aarhus, Odense and Copenhagen. As in 2016, when Fotobiennalen first opened, it is a collaboration between Brandts, Fotografisk Center and Galleri Image. Galleri Image contributes to Fotobiennalen with the
  exhibition “New Tactics - moving in a soft field”. The exhibition will be open from August 29th to October 28th 2018. The exhibition explores how visual artists mix photography and other genres to create art in a time where both body and image are transformed through technology. Both bodies and photographs are improved, transformed and further developed into new realities that affect our identity and our culture. The "soft field" of the exhibition points to both the soft surfaces of the body and to software and computer programming. It is in this dynamic field, the exhibiting artists work. They are inspired equally by our classical visual history, but also by facerecognition software on the Internet. The four participating artists are: Kristoffer Ørum (DK), Nanna Lysholt Hansen (DK), Sandra Vaka Olsen (NO) og Valérie Collart (FR). The exhibition is curated by Kirstine Autzen, MA in visual culture, artist and for several years communicator of art and photography. During the exhibition period, we plan several events in Aarhus including a seminar, as well as a publication with in-depth texts and artist interviews. About FotobiennalenThrough three exhibitions and an international symposium, Fotobiennalen will focus on the post-photographic image and photography in an expanded field. The exhibition in Aarhus  "New Tactics - moving in a soft field" and accompanying seminar explores photographic hybrid forms from both a material and a virtual perspective. At Brandts you will meet a large exhibition with 20 artists who investigate the meaning of the digital in regard to our understanding of the photographic image. "Photography to end all photography" is curated by Jesper Rasmussen and Anna Krogh.   Finally, Fotografisk Center presents a solo exhibition with the artist duo AVPD, curated by Kristine Kern. Through spatial settings and experiments, the exhibition will challenge our traditional understanding of photography as created with a camera and bound to a flat surface. As a major part of Fotobiennalen, the three institutions will jointly organize an international full-day symposium in Copenhagen on the post-photographic image in an expanded field. Here you will be able to hear the presentation by international photo theorists and artists as well as some of the biennial's exhibiting artists and other participants who have contributed in various ways to the three exhibitions. Fotobiennalen opens at Galleri Image in Aarhus on Wednesday, 29 August, followed by the opening at Brandts in Odense on Thursday, 30 August. On Friday, 31 August, the international symposium as well as the opening at Fotografisk Center will take place in Copenhagen.A new collaboration with Portfolio DialogueWhen the second edition of Fotobiennalen opens this Fall, photographers and reviewers from all over the world will for the first time be able to take part in an international online portfolio review. Fotobiennalen’s booking site will launch in June 2018 at www.portfoliodialogue.com. Here, photographers will be able to set up online reviews in all of September with a carefully selected reviewer team.Photo credit: Nanna Lysholt Hansen, Dura Mater #154, 2016
  2018-08-29 17:11:00
  2018-10-27 19:11:00
 • Festival

  Fra Oktober 04, 2018 til Oktober 07, 2018
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Glæd dig til den femte udgave af fotobogsfestivalen, Photobook Week Aarhus, der blandt andet finder sted på Galleri Image, Aarhus Arkitektskole, ARoS, Dokk1 og der vil være pop-up udstillinger i eksklusive designbutikker som Verpan fra torsdag d. 4.
  oktober til søndag d. 7. oktober 2018. Fotobogsfestivalen formidler fotobogen i et aktuelt og historisk perspektiv til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet. Vi har derfor inviteret en række nationalt og internationalt anerkendte udstillere, foredragsholdere, fotografer, fotoforskere, udgivere, arkitekter og ledende kuratorer, som kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Festivalen repræsenterer således en løbende undersøgelse af mediets udvikling og sætter fokus på den hastigt voksende internationale interesse for fotobøger, som er opstået de seneste år. Publikum kan opleve og tage del i et vitalt område af kunstscenen på nært hold. I en verden, hvor stort set alle bidrager til den globale billedstrøm via de sociale medier, kan festivalen gøre opmærksom på, hvordan den fysiske fotobog giver mulighed for en sjælden fordybelse. Dette års tema fokuserer på det virtuelle og det fysiske gennem brugen af teknologi til at beskrive vigtigheden af det digitale skift for bøger.  Photobook Week Aarhus er et åbent forum, der indleder til diskussioner omkring mediet og består af udstillinger, foredrag, artist talks, debatter og andre spændende events i løbet af festivalen.Som noget nyt i år vil der blive lanceret en Photobook Week Aarhus Dummy Award, hvor vinderen får mulighed for at få publiceret sin egen fotobog på et anerkendt forlag!Find yderligere information på http://photobookweek.org/ eller https://www.facebook.com/photobookaarhus/.
  2018-10-04 17:26:00
  2018-10-07 19:26:00
 • Festival

  Fra Oktober 04, 2018 til Oktober 07, 2018
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Save the date: Photobook Week Aarhus 2018. The 5th edition of Photobook Week Aarhus will take place between the 4th and the 7th of October, with the events hosted at the Aarhus School of Architecture, Galleri Image, ARoS, Dokk1 and there will be pop-up ex
  hibitions in exclusive designshops like Verpan. The photobook festival convey the photo book in a current and historical perspective to the general public as well as those who work professionally with the photo book and the photograph. We have therefore invited a large number of nationally and internationally recognized exhibitors, lecturers, photographers, photo researchers, publishers, architects and leading curators, who can communicate the photo book in an interdisciplinary perspective. The festival thus represents a continuous study of the media's development and focuses on the increasing international interest in photo books that has emerged in recent years. The audience can experience and participate in a vital area of ​​the art scene. In a world where almost everyone contributes to the global image flow through social media, the festival draws attention to how the physical photo book allows for a rare immersion.  This year's edition will be on The Virtual and the physical, using the technological axis to describe the importance of the digital turn for the book. The Photobook Week Aarhus is an open forum of discussion around the medium, featuring exhibitions, artist talks, lectures, debates and conversations, during a weekend packed with interesting events. This year a Photobook Week Aarhus Dummy Award will be launched, which allows the winner to publish his or her own photobook at a acknowledged publisher!For more informatiton go to Photobook Week Aarhus' website or Facebook. 
  2018-10-04 17:36:00
  2018-10-07 19:36:00
 • Julie Born Schwartz

  Fra November 02, 2018 til December 19, 2018
  Fernisering: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Beliggende i den fjerne by Cascia inden for bjergene i det sydlige Umbrien, ligger klosteret Santuario di Santa Rita de Cascia. Klosteret udgør hvilestedet for Sankt Rita (1381-1457), der er blevet kanoniseret som helgenen af umulige formål. Den danske ku
  nstner, Julie Born Schwartz, undersøger arven fra Sankt Rita i videoinstallationen Ex-voto fra 2018. Born Schwartz undersøger arven fra Sankt Rita gennem de daglige aktiviteter hos nonnerne, der for øjeblikket er bosiddende på klosteret, og gennem forbindelsen mellem Sankt Rita og Yves Klein, som havde en dyb fascination for helgenen. På en pilgrimsrejse til Casica donerede han en votivgave til hende, som har ligget gemt, indtil det blev genopdaget efter et jordskælv i 1979. Efter at have fået adgang til det daglige arbejde indenfor klostrets vægge, oplevede Julie Born Schwartz, hvordan nonnerne udfører de mange daglige pligter, som udgør deres form for tro og tilbedelse. I den endelige film frembringer Born Schwartz en meditation om tilhørsforhold og tro, og i sidste ende om selve åndenes natur, som det ses gennem nonnernes lovprisning, og hvis liv holdes inden for murene i Santuario di Santa Rita de Cascia.Julie Born Schwartz er født i 1981. Hun bor og arbejder i København, og er uddannet fra Royal Academy Schools og Goldsmiths Universitet i London. Siden 2011 er hendes værker blevet udstillet i Danmark og i en lang række andre europæiske lande. For yderligere information om Born Schwartz, klik her. 
  2018-11-02 17:38:00
  2018-12-19 19:38:00
 • Julie Born Schwartz

  Fra November 02, 2018 til December 19, 2018
  Fernisering: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Nestled in the remote town of Cascia within the mountains of southern Umbrian, lies the monastery Santuario di Santa Rita de Cascia. The monastery is the resting place of Saint Rita (1381-1457), canonised as the Saint of Impossible Causes.   The dani
  sh artist, Julie Born Schwartz, examns the legacy of Saint Rita in the videoinstallation Ex-voto from 2018. She examines the legacy both through the daily activities of the nuns currently resident at the monastery, and also through the connection between Saint Rita and Yves Klein, who held a deep fascination for the Saint and, on one pilgrimage to Casica, donated a votive to her which lay forgotten until it’s rediscovery following an earthquake in 1979.   Having been granted unprecedented access and intimacy to the daily workings inside the walls of the monastery, Born Schwartz witnessed the nuns undertake the multitude of daily tasks which constitute their very active form of faith and worship.   In the resulting film Born Schwartz draw out a meditation on belonging and belief, ultimately on the nature of spirituality itself, as seen through the prism of the nuns whose lives are held within the walls of Santuario di Santa Rita de Cascia.  Julie Born Schwartz is born in 1981. She lives and works in Copenhagen, and she is educated from Royal Academy Schools in London and Goldsmiths, University of London. Since 2011 she has been exhibiting in Denmark and several other European countries. For further information about the artist , click here. 
  2018-11-02 17:49:00
  2018-12-19 19:49:00
10 331 0