• Hyun-jin Kwak

  Fra November 02, 2017 til December 17, 2017
  Fernisering: Thursday November 2nd at 4-6 PM
  Sted: Galleri Image
  Nature and culture, East and West, subjects and objects meet in Hyun-Jin Kwak's art. In her art works, she lets the potent symbols and myths from her Korean home and childhood reflect and confront the imagery of adult life and the Western world. Girls In
  Uniform, an ongoing series of photography and sculpture since 2003, originated as a form of self-analysis, where Kwak looked at her background from her new vantage point of woman and artist. The large-scale, staged photographs that constitute the series feature uniformed schoolgirls inhabiting urban and natural landscapes. Barren industrial sites mingle with rivers, waterfalls, cliffs, and dense, almost impenetrable greenery setting the stage for tense and slightly threatening teenage episodes, frozen in time.In one part of the series, Kwak makes references to classic, oriental ink paintings where she especially focuses on landscapes, portraits of immortal spirits, beauty, and women. In this tradition, men are typically depicted as active subjects involved in sophisticated activities such as art, poetry, and meditation. In contradiction, women are portrayed as passive to a point where they almost become part of the landscape. Here – as in the rest of Kwak’s work – the neglected or powerless object is rather an active and empowered subject, involved in games or rituals of uncertain direction and meaning.The exhibition at Galleri Image consists of a selection of works from 2006 to 2017. The latest are a result of Kwak’s residency within the FRESH EYES project in Aarhus. This includes three large works which are on display on a public building next to the gallery. Altogether, the selection shows how Girls In Uniform has developed into studies of settings where historical and architectural aspects carry increasing importance. The method of staging models in different environments, thus suggesting different narratives, has for the artist become a reflective tool to look at and investigate places. Or as she states: “The uniformed girl somehow came to represent my own foreign perspective and placement and displacement in different geographies and localities of the West.”Hyun-Jin Kwak (b. 1974 in South Korea) lives and works in Stockholm, Sweden. She works primarily with staged photography and thematic approaches to geographical sites. Kwak’s works have been shown both in group and solo exhibitions at several major European exhibition spaces such as Hasselblad Center, Art Pavilion Zagreb, Technopolis Athens, Kulturhuset Stockholm, and Platform Seoul. Kwak has been nominated for several European photography awards including Prix Pictet and Prix Virginia. In 2005, Kwak was awarded the Hasselblad Foundation Victor Fellowship. The exhibition opens Thursday November 2nd at 4 pm to 6 pm and is on display until December 17th. Tuesday-Sunday from 1 pm to 5 pm.Read more about Hyun-Jin Kwak here: http://www.hyunjinkwak.comThe exhibition is supported by The Danish Arts Foundation & Frimodt-Heineke FondenPhotography: Hyun-jin Kwak: Study of Landscape and Beauty no 1
  2017-11-02 13:26:00
  2017-12-17 15:26:00
 • Hyun-jin Kwak

  Fra November 02, 2017 til December 17, 2017
  Fernisering: Torsdag d. 2. november, kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Natur og kultur, øst og vest, subjekter og objekter mødes alle i Hyun-Jin Kwaks kunst. I hendes værker lader hun magtfulde symboler og myter, fra hendes koreanske hjem og barndom, reflektere og konfrontere det voksne liv og den vestlige verdens billedspro
  g. Girls In Uniform er en igangværende serie af fotografier og skulpturer, der startede i 2003 og stammer fra en form for selv-analyse, hvor Kwak ser tilbage på sin baggrund fra hendes nye position som kvinde og kunstner. De storslåede, iscenesatte fotografier, der udgør serien, består af uniformerede skolepiger, som bebor både natur- og bymiljøer. Hvor øde, industrielle steder blander sig med floder, vandfald, klipper og tætte, nærmest uigennemtrængelige, grønne områder. Disse fungerer som kulisse for anspændte og let truende teenage episoder, fastfrosset i tiden. I en del af hendes serie referer Kwak til klassiske oliemalerier, hvor hun især fokuserer på landskaber, portrætter af udødelige ånder, skønhed og kvinder. I denne tradition er mænd typisk afbildet som aktive subjekter involveret i sofistikerede aktiviteter som kunst, digtning og meditation. I modsætning til mænd er kvinder afbildet som passive, næsten som dele af landskabet. Ligesom i resten af Kwaks værker, er det forsømte eller magtesløse objekt snarere et aktivt og selvstændigt subjekt involveret i spil eller ritualer af ukendt retning eller karakter. Udstillingen på Galleri Image består af udvalgte værker fra perioden 2006-2017. De seneste blev skabt under Kwaks FRESH EYES residency ophold i Aarhus - tre af disse kan ses på Lokalcenter Møllestiens facade, som er nabo til Galleri Image i Vestergade. Samlet set viser værkerne, hvordan Girls In Uniform har udviklet sig til et studie i kulisser, hvor historiske og arkitektoniske aspekter indeholder stadig større betydning. For kunstneren har det at opsætte modeller i forskellige miljøer, og derved konstruere forskellige fortællinger, været et reflekterende værktøj brugt til at se eller undersøge steder. Kwak forklarer: "På en eller anden måde kom den uniformerede pige til at repræsentere mit eget, fremmede perspektiv og placering på forskellige lokaliteter og geografiske steder i Vesten." Hyun-Jin Kwak (f. 1974 i Sydkorea) bor og arbejder i Stockholm, Sverige. Hun arbejder primært med iscenesat fotografi, hvor hun tematiserer geografiske steder. Kwak's arbejde har været vist ved både gruppe- og soloudstillinger på mange betydningsfulde udstillingssteder i Europa, heriblandt Hasselblad Center, Art Pavilion Zagreb, Technopolis Athens, Kulturhuset Stockholm og Platform Seoul. Kwak har været nomineret til flere europæiske fotografipriser heriblandt Prix Pictet og Prix Virginia. I 2005 modtog Kwak et Victor Fellowship fra Hasselbladsstiftelsen. Girls In Uniform: A Night at the Opera har fernisering tirsdag den 2. november fra kl. 16.00 til kl. 18.00. Udstillingen vises til og med 17. december. Tirsdag-søndag kl. 13.00-17.00Læs mere om Hyun-Jin Kwak her: http://www.hyunjinkwak.comFoto: Hyun-Jin Kwak: A Study of Landscape and Beauty no. 1Udstillingen støttes af Statens Kunstfond & Frimodt-Heineke Fonden
  2017-11-02 17:18:00
  2017-12-17 19:18:00
 • Mary Coble

  Fra Januar 12, 2018 til Februar 25, 2018
  Fernisering: Fredag d. 12. januar kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Værkerne i udstillingen Acting in Numbers af Mary Coble handler om modstand og aktivisme med fokus på ikoniske symboler, kropssprog, kampråb og signaler. Coble bruger både performance og fotografi for at undersøge og "queere" vores forståelse af steder, h
  andlinger, kroppe og historie.  Fotoserien Performing Defiance, som er bestilt af Statens Kunstfond til projektet Performance photography (2015), viser udsnit fra en langvarig performance, der involverede en pink latextrekant og en overflod af glimmer. Kunstneren hævede gentagne gange sin knyttede næve i protest og forsøgte at ramme en latextrekant fyldt med glimmer,i en performance der rummer humor, rod, håb og potentielt nederlag.     Kunstneren har gennem de sidste ti år flere gange anvendt blod som redskab i sine performances og værker. Timeline of Disruption (2016) er både den fotografiske dokumentation og det fysiske print af en performance af samme navn, hvor kunstneren fik adskillige linjer ridset på sin hud med blækløse tatoveringer. Den tynde streg af blod fra tatoveringerne blev overført til en rulle papir ved at Coble genopførte kropspositioner anvendt i demonstrationer.  Lys er både kilden og hovedmediet i PULSE (2016). Fotoserien er resultatet af en ti dage lang performance fra den forladte forlystelsespark, Ontario Place Park. Her klatrede Coble hver aften op på den store Cinesphere-konstruktion for at transformere den til et samlingspunkt for folkemodstand. Flere morsekodede beskeder blev transmitteret fra konstruktionen ned til deltagere, som var placeret rundt om i forlystelsesparken, og efterfølgende videresendte beskederne med deres egne lommelygter. Morsekodebeskederne bestod af erklæringer og kampråb brugt i protester og borgerrettighedsbevægelser.  De nyeste serier i udstillingen We are here (2017) og One Movement (2017) er begge er baseret på efterladte skilte fra demonstrationerne og protesterne mod Donald Trumps indsættelse som Præsident i januar 2017. Begge serier tager udgangspunkt i Cobles omhyggelige dokumentation af hegnene omkring det Hvide Hus.   Acting in Numbers er skabt specielt til Galleri Image, og den stedsspecifikke installation  understøtter den serielle karakter af Cobles værker. Udstillingen viser også, hvordan kunstneren udforsker emner som tid, repetition og gentagelse i relation fotografi og performance som udtryksformer.  Udover de fotografiske værker vil Coble, som en del af seminaret i udstillingsperioden, udføre en performance baseret på den amerikanske børneleg Red Rover, der undersøger idéer som forsamling, valg, strategi og barriere. I legen er det overordnede koncept "menneskelige hegn", hvilket kan forbindes med værkerne i udstillingen.   Seminar lørdag den 27. januar, 2018 I udstillingsperioden holder Galleri Image et seminar med fokus på de komplekse relationer mellem kunst og aktivisme samt fotografi og performance. Deltagerne til seminaret er Mary Coble selv, som vil lave en performance, Rune Gade, lektor i Kunsthistorie ved Københavns Universitet med fokus på fotografi, kønsstudier og feminisme, samt kunstneren Annika Lundgren, som arbejder med kunst og aktivisme, ofte fra et feministisk perspektiv.   Foto: Henry Chan fra serien PULSE
  2018-01-12 13:00:00
  2018-02-25 17:00:00
 • Mary Coble

  Fra Januar 12, 2018 til Februar 25, 2018
  Fernisering: Friday January 12th
  Sted: Galleri Image
  The works in the exhibition Acting in Numbers by Mary Coble share a focus on resistance and activism through the examination of iconic symbols, bodily gestures, chants, and signals. Coble uses both performance and photography in order to investigate and '
  queer' our understanding of places, actions, bodies, and history.   The photo series Performing Defiance, which was commissioned by the Danish arts council for the series Performance photographs (2015), are moments from a durational performance involving a pink latex triangle and an abundance of glitter. Here the artist repeated the act of raising a clenched fist in protest for an exaggerated period of time, which opened for unpredictability, messiness, and potentially failure.   Whereas photography is drawing with light, the artist has also used drawing with blood as a consistent method for over a decade. Timeline of Disruption (2016) is the photographic documentation and physical imprint of a performance by the same title, where the artist had a number of lines drawn on her body as inkless tattoos. Coble transferred the thin line of blood that formed on the skin onto a roll of paper laying on the floor by embodying the positions of defiance used in various protests.   Light is both the source and the main medium in PULSE (2016). The photo series is the result of a ten-day performance, where the artist climbed the Cinesphere of an abandoned amusement park each night to repurpose it as a beacon of protest. A series of Morse Code messages were transmitted from the structure to collaborators on the ground positioned throughout Ontario Place Park who then relayed the message on using their own light source. The morsed messages were composed of statements and chants used in recent and current protests and fights for civil rights, and they can now be transmitted again through the photographs.    The most recent photographic series, We are here (2017) and One Movement (2017), are based on traces of the marches and protests against Donald Trump’s inauguration in Washington, DC January 2017. Both reflect Coble’s meticulous, on foot, documentation of the fences surrounding the White House.   The exhibition is created specifically for Galleri Image and makes full use of its space to display the serial character of Coble’s photographic and performance works and to explore notions of time, repetition, and sequencing in photography and performance in general.    In addition to these works, and as part of the seminar during the exhibition period, Coble will create a live performance in Aarhus, based on the children’s game ‘Red Rover’ which interrogates ideas of assembly, election, strategy, and barriers. The game’s concept of a ‘human fence’ connects to the works in the exhibition space.   Seminar on Saturday January 27, 2018 During the exhibition period, the complex relations between art and activism as well as photography and performance will further be explored in a public seminar with other practioners. The seminar will include Mary Coble who will present a live work, Rune Gade, Lector in Art History at Copenhagen University with a special focus on Danish photography, genderstudies, and feminism, and Artist Annika Lundgren who works with art and activism, largely from a feminist perspective.Photo credit: Henry Chan, from the series PULSE
  2018-01-12 19:00:00
  2018-02-25 17:00:00
4 331 0