Events

 • Fra November 08, 2019 til December 20, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Through various “historical” analogue techniques, Ida Nissen re-investigates the space between the visible and the invisible; a magical space, where new visual phenomena can occur. Central is a series of colour photo frames produced in the closed off sphe
  re of a dark room, without the use of a camera. The process of creation in the dark room will be reflected in the spatial installation and special light fixtures surrounding it in complementary colours.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 08, 2019 til December 20, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  I udstillingen gen-undersøger Ida Nissen, via forskellige ”historiske”, analoge teknikker, rummet mellem det synlige og det usynlige; et magisk rum, hvor nye visuelle fænomener kan opstå. Central er en serie af farvefotogrammer produceret i mørkekammerets
  lukkede sfære, uden brug af kamera. Skyggerne fra transparente materialer eksponeres på lysfølsomt papir. Blikket, som i gængs forstand er fotografens primære redskab, er heller ikke en del af processen på dette afgørende stadie, fordi arbejdet forgår i mørke. Billedernes tilblivelsesproces i farvemørkekammeret vil i udstillingen søges afspejlet i den rumlige installering og en særlig lyssætning omkring dem i komplementærfarver.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 03, 2019 til October 06, 2019
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  This year's Photobook Week Aarhus (PWA) will take place from 3 - 6 October. Look forward to 4 days filled with talks, book market and exhibitions! Photobook Week Aarhus 2019 will examine the theme “Flatness”, both in a metaphorical and in a literal s
  ense. One of our key shows in this framework will be New Topographics in Photobooks, curated by Thomas Wiegand. It will feature selected works of the main participants of the legendary exhibition New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape and its lasting effect on landscape photography, as well as reactions and parallels especially from Germany. Other exhibitions will also question the seemingly flat surface of the book: Book objects, leporello books, foldable maps and other techniques that defy the flatness of the page, will be in the center of our attention.The festival’s regional theme will be on Chilean and Swedish photobooks. Another highlight will be Asia 8, featuring the winners of the Steidl Book Award in collaboration with the Singapore International Photo Festival. The show Rebellious Photobook, curated by Jose Luis Neves (watch his talk at PWA15), will be a small showcase of books that attempt to deconstruct the inherent ‘flatness’ of the page, either by subverting the reading process or exploring the material orthodoxy of the codex.Other important exhibitions will feature Lasse Krog Møller’s oeuvre at the Aros Museum and Stijn Van der Linden’s brand new photobook An essay on the concave city corner, at Dokk1 Library.Artists: Carolina Agüero. Toni Amengual, Kapil Das, Eugenio Dittbor, Paula López Droguett, Guilherme Freitas, Grethe Grathwol, Naomi Harris, Sasha Huber, Iris Janssens, Sergio Larraín, Broy Lim, Stijn Van der Linden, Rony Maltz, Lasse Krog Møller, Jongwoo Park, Robert Zhao Renhui, Jenny Rova, Tatiana Sardá, Marcela Serrano, Christer Stömholm, Woong Soak Teng, Lars Tunbjörk, Jake Verzosa, Lijie Zhang, and more.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Since 2014, the Aarhus School of Architecture and Gallery Image have collaborated on organising Photobook Week Aarhus. PWA focuses on the rapidly growing international interest in photobooks in recent years and represents a continuous study of the evolution and role of the medium.PWA presents the photobook to the general public and to individuals who work professionally with photobooks and photography, be it from an artistic, communication-related or academic standpoint. User involvement, openness and dialogue are key words when it comes to the form and content of the festival. For this reason, PWA has placed great emphasis on inviting a large number of exhibitors and speakers who can present the photobook in a cross-disciplinary perspective. This has made it possible to exhibit significant but rare photobooks that have been discussed by researchers, photographers, leading curators, architects, representatives of The Danish School of Media and Journalism, and many other qualified contributors from around the world.Photobook Week Aarhus 2019 will be the 6th edition of the festival, which is a collaboration between Galleri Image and Aarhus School of Architecture. The festival is curated by national and international experts under the leadership of Chief Curator Moritz Neumüller and the curatorial team: Anne Elisabeth Toft, Beate Cegielska and Jesper Rasmussen.Stay up to date about the festival programme read about previous edition's of PWA on the festival website: http://photobookweek.org/ or on Facebook. This year, PWA is part of Art Weekend Aarhus. Read more about Art Weekend Aarhus at https://artweekend.dk/PWA 2019 is supported by the Politiken Foundation, Nationalbankens Jubilæumsfond, The Chilean Ministry of Foreign Affairs, Portugal's Embassy, and the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 03, 2019 til October 06, 2019
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  I år vil fotobogsfestivalen Photobook Week Aarhus (PWA) finde sted fra d. 3-6. oktober, så glæd dig til 4 dage fyldt med spændende talks, udstillinger og bogmarked!Photobook Week Aarhus 2019 vil udforske temaet "Fladhed" fra både et metaforisk og bogstave
  ligt udgangspunkt. Et af festivalens vigtigste udstillinger vil være New Topographics in Photobooks, kurateret af Thomas Wiegand. Den vil indebære udvalgte værker af hovedeltagerne i den legendariske udstilling New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape og dens vedvarende påvirkning på landskabsfotografiet, så vel som reaktioner og lighede, især fra Tyskland. Andre udstillinger vil stille spørgsmålstegn ved bogsidens tilsyneladende fladhed: Bogobjekter, foldbare kort og andre teknikker der gør op med sidens fladhed vil være vores hovedfokus.  Festivalens regionale temaer vil være Chilenske og Svenske fotobøger. Andre vigtige udstillinger vil være Asia 8, med vinderne af Steidl Book Award i samarbejde med Singapore International Photo Festival. Udstillingen Rebellious Photobook, kurateret af Jose Luis Neves (se hans talk på PWA15) vil være en fremvisning af et udvalg af bøger som forsøger at dekonstruere sidens underforståede "fladhed", ved enten at gøre op med eller udforske kodeksens materielle ortodoksi. Andre vigtige udstililnge vil fremvise Lasse Krog Møllers oeuvre på ARoS Kunstmuserum og Stijn Van der Lindens splinternye photobook An essay on the concave city corner på DOKK1. Kunstnere: Carolina Agüero. Toni Amengual, Kapil Das, Eugenio Dittbor, Paula López Droguett, Guilherme Freitas, Grethe Grathwol, Naomi Harris, Sasha Huber, Iris Janssens, Sergio Larraín, Broy Lim, Stijn Van der Linden, Rony Maltz, Lasse Krog Møller, Jongwoo Park, Robert Zhao Renhui, Jenny Rova, Tatiana Sardá, Marcela Serrano, Christer Stömholm, Woong Soak Teng, Lars Tunbjörk, Jake Verzosa, Lijie Zhang m. flere----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siden 2014 har Arkitektskolen Aarhus og Galleri Image samarbejdet om at organisere Photobook Week Aarhus. PWA fokuserer på den voksende internationale intereesse for fotobøger i de sidste par år og repræsenterer en løbende undersøgelse af mediets rolle og udvikling.Photobook Week Aarhus formidler til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet, uanset om de gør det fra et kunstnerisk, formidlingsmæssigt eller akademisk udgangspunkt. Brugerinddragelse, åbenhed og dialog er nøgleord i henhold til festivalens form og indhold, og Photobook Week Aarhus har derfor gennem samtlige år lagt stor vægt på at invitere en lang række udstillere og oplægsholdere, som kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Det har således været muligt at udstille vigtige men svært tilgængelige fotobøger, som er blevet diskuteret af internationale og nordiske fotoforskere, fotografer, ledende kuratorer, arkitekter, repræsentanter for Den Danske Medie- og Journalisthøjskole og mange andre kvalificerede bidragsydere. Photobook Week Aarhus afholdes for sjette gang og er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus. Festivalen er kurateret af danske og internationale eksperter under chefkurator Moritz Nuemüllers ledelse og af kuratorteamet: Anne Elisabeth Toft, Beate Cegielska and Jesper Rasmussen.Hold dig opdateret om programmet og læs om forrige udgaver af PWA på festivalens hjemmeside: http://photobookweek.org/ eller på Facebook.I år vil PWA være en del af Art Weekend Aarhus. Læs mere om Art Weekend Aarhus på https://artweekend.dk.Photobook Week Aarhus 2019 er støttet af Politiken Fonden, Nationalbankens Jubilæumsfond, Det chilenske udenrigsministerium, Portugals ambassade og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune).
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra September 13, 2019 til November 03, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Fernisering: Fredag d. 13. september 2019 kl. 16:00 - 18:00 på Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C Galleri Image vil afholde et seminar om udstillingen med lektor i digital æstetik og design Lone Koefoed Hansen, sommerfugleekspert, biolog (Ph
  D) Anne Erlend Eskildsen og kunstner Signe Klejs lørdag d. 28. september kl 14:00.En sommerfugls vingeslag kan forårsage en orkan på den anden side af jorden. Sådan lyder en populær udlægning af kaosteorien, som beskriver hvordan små forandringer i udgangspunktet, kan få enorm betydning i senere stadier af en proces. Udstillingen BLOWN AWAY tager afsæt i kaosteorien og peger på at menneskelige handlinger påvirker omgivelserne og har større konsekvenser end vi kan forudse. Forstår vi i tilstrækkelig grad at vi er et globalt fællesskab hvor alt og alle er under påvirkning? Hvordan tager vi afsked med det der forsvinder som en konsekvens af vores handlinger?Klejs kalder sin videoinstallation et Sommerfugle-Nekropolis da den består af et videoarkiv der gengiver farver og mønstre fra de mere end 12 dagsommerfuglearter der er uddøde i Danmark indenfor få årtier pga. forandringer i deres livsbetingelser. Sommerfuglene kaldes naturens termometre, da de reagerer hurtigt på miljømæssige udsving. Udbredelsen af landbruget og klimaforandringer påvirker flora og fauna og mere end halvdelen af sommerfuglearter herhjemme er derfor truede eller sårbare.I udstillingen er de uddøde arter gengivet i farvet sand, ligesom buddhisternes sandmandalaer – en munketradition der skal minde os om at intet varer evigt, hvor store symmetriske billeder skabes omhyggeligt af farvet sand og efter en tid destrueres under en rituel begivenhed, hvorefter sandet fordeles i naturen. I BLOWN AWAY blæses sommerfuglebillederne væk. Blæsten kommer fra vinddata i realtid fra havet sydøst for New Zealand – bogstaveligtalt talt den anden side af jorden. På den måde synliggøres en direkte påvirkning forårsaget af et lokalt vindforhold langt herfra. Klejs’ seneste værker har det fællestræk at de er foranderlige pga. påvirkning fra omgivelserne. Hun har bl.a. benyttet data fra solnedgangen og lokale vindforhold med henblik på at fremstille samspillet mellem miljø (natur) og værk (kultur).Signe Klejs (f. 1974) er en dansk kunstner uddannet fra Designskolen Kolding og Universität der Künste Berlin indenfor den eksperimenterende mediekunst. I hendes værker udfordrer hun potentialet i den digitale kunst gennem det, hun definerer som relationelle møder mellem krop, miljø og teknologi. Hun arbejder på tværs af kunstarter og hendes værker strækker sig over scenekunst, stedsspecifik kunst, installationer og tværmediale projekter. Hendes kunst har været udstillet over hele Scandinavien, i Europa, Asien og U.S.A. I forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 har hun skabt værket Hesitation of Light. Siden maj 2019 har hendes permanente lysinstallation Zeitgeist præget Kvindemuseet i Aarhus’ facade.Du kan læse mere på hendes hjemmeside www.cygne.dk  Særligt tak til CAVI, Aarhus Universitet.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune)
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra September 13, 2019 til November 03, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Opening: Friday 13 September 2019 from 4-6 pm at Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus COn Saturday September 28th at 2 pm Galleri Image will host a seminar about this exhibition. In attendance, Associate Professor in Digital Aesthetics and Design, Lo
  ne Koefoed Hansen, Butterfly expert Anne Erlend Eskildsen and Artist Signe Klejs.A Butterfly flapping its wings can be the cause of a hurricane on the other side of the Earth. That is a popular interpretation of chaos theory, which describes how small changes at the beginning of a process can have significant effect later on. The exhibition BLOWN AWAY is influenced by chaos theory and addresses the ways in which human actions can affect our surroundings and have more impactful consequences than can be predicted. Do we have enough understanding of the fact that we are a global community in which everyone and everything is affected? How do we part with the things that are disappearing as a result of our actions? Klejs refers to her video installation as a Butterfly Necropolis as it consists of a video archive depicting colors and patterns from the more than 12 species of butterflies which are now extinct in Denmark. This extinction which has happened over a few decades and is caused by changes to their living conditions. Butterflies are called nature’s thermometers because they react quickly to environmental changes. Farming of more land and climate changes affect flora and fauna and more than half of the butterfly species here in Denmark are therefore vulnerable or threatened by extinction. In the exhibition, extinct species are depicted with colored sand, like Buddhist sand mandalas – a tradition that is meant to remind us that nothing lasts forever, where monks carefully create large symmetrical images with colored sand that are then destroyed during a ritual, after which the sand is distributed back to nature.In BLOWN AWAY the butterfly images are blown away. The wind is derived from wind data in real time from the sea southeast of New Zealand – literally on the other side of the planet. In this way, the direct effect caused by wind conditions from far away is made visible.Klejs’ latest works all engage with variability as a result of changes in the surrounding environment. She has used data from sources such as the setting sun and local wind conditions, seeking to depict the relationship between environment (nature) and artwork (culture).Signe Klejs (b. 1974) is a Danish artist with a master’s in Design with Digital Media from Design School Kolding and Universität der Künste Berlin, where she studied experimental media art. In her work, she challenges the potential in digital art through what she defines as, relational encounters between body, space and technology. She works across many genres including, stage art, visual arts, site specific art, installations and transmedia projects. Klejs' art has been exhibited all over Scandinavia, in Europe, Asia and the US. During the European Cultural Capital in Aarhus 2017 Klejs created the piece Hesitation of Light. Since May 2019, her permanent light installation Zeitgeist has been installed on the façade of The Women’s Museum in Aarhus.You can read more on her website: www.cygne.dkA special thanks to CAVI, Aarhus University.The Exhibition is supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Augustinus Fonden and the Danish Arts Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646