Events

 • Fra January 10, 2020 til March 01, 2020
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Exhibition opening on Friday the 10th of January from 16-18  Demounting Louis Agassiz is an exhibition by visual artist Sasha Huber, presenting a selection of her artistic contributions to the long-term project and activist campaign “D
  emounting Louis Agassiz”, which she began in 2008. The project’s goal is to challenge the ongoing celebration of Swiss-born naturalist and glaciologist Louis Agassiz – an influential racist and pioneering thinker of apartheid. One of the first actions of protest revolved around the renaming of Agassizhorn, a mountain top in the Swiss alps, to Rentyhorn. The name-change was in honour of Renty, an enslaved man from Congo, who Agassiz commissioned the photographer Joseph T. Zealy to photograph in 1850, and the new name was emblematic of the silent and anonymous victims of racism. Sasha Huber continued the project in countries like Brazil, Scotland, New Zealand, USA and Canada, where she used her voice and body to mediate the ways in which the historic narrative was lacking. Demounting Louis Agassiz is Sasha Huber’s first solo exhibition in Denmark and will be accompanied by a workshop with the artist herself. The workshop is directed at kids and young people and will address the remnants of colonialism in our environment.  Sasha Huber is a visual artist of Swiss-Haitian heritage, born in Zurich, Switzerland in 1975. She is currently based in Helsinki, Finland and holds an MA from the University of Art and Design in Helsinki (presently University of Arts). Huber's work is primarily concerned with the politics of memory and belonging, particularly in relation to colonial residue left in the environment. She is occupied with the underlying subtle threads that connect the past with the present and works with performance-based interventions, videos, photography, archival materials, collaborations and publications. Huber has had solo exhibitions at the Hasselblad Foundation Project Room in Gothenburg, and has participated in numerous international art festivals such as the 29th Biennial of São Paulo in 2010, the 19th Biennale of Sydney in 2014 and the 56th la Biennale di Venezia in 2015 (collateral exhibition: Frontier Reimagined). In 2018, Huber received the State Art Award in the category visual arts given by the Arts Promotion Centre, Finland. The exhibiton is supported by Statens Kunstfond
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra January 10, 2020 til March 01, 2020
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C.
  Fernisering: Fredag d. 10 januar kl. 16-18Udstillingen “Demounting Louis Agassiz” af billedkunstneren Sasha Huber, præsenterer en lang række af hendes kunstneriske bidrag til langtidsprojektet og aktivistkampagnen ”Demounting Louis Agassiz”, som hun
  påbegyndte i 2008. Projektets mål er at udfordre den igangværende fejring af schweiziskfødte naturalist og glaciolog, Louis Agassiz – en indflydelsesrig racist og pionerende tænker indenfor apartheid. En af Hubers første protestaktioner havde det formål at omdøbe Agassizhorn, en bjergtop i de schweiziske alper, til Rentyhorn. Det var en hyldest til Renty, en mandlig slave fra Congo, som Agassiz egen fotograf Joseph T. Zealy fotograferede i 1850, og det nye navn skulle symbolisere slaveriets tavse og anonyme ofre. Sasha Huber fortsatte projektet i lande såsom Brasilien, Skotland, New Zealand, USA, Canada, hvor hun brugte sin stemme og krop til at formidle historiens mangelfulde fortælling.  “Demounting Louis Agassiz” er Sasha Hubers første soloudstilling i Danmark og vil blive ledsaget af en workshop med kunstneren selv. Workshoppen vil være rettet mod børn og unge og vil adressere de tilbageværende efterladenskaber af kolonialisme i vores samfund. Sasha Huber er en billedkunstner af schweizisk-haitisk herkomst, født i Zürich, Schweiz i 1975. Hun bor og arbejder i Helsinki, Finland og har en kandidatgrad fra University of Art and Design i Helsinki (University of Arts). Huber er optaget af de underliggende, subtile tråde, der forbinder fortiden med nutiden, og arbejder med performancebaserede interventioner, video, fotografi, arkivmaterialer og publikationer. Omdrejningspunktet for hendes arbejde er erindringspolitik og tilhørsforhold, især i relation til kolonialismens efterladenskaber i vores omgivelser. Huber har haft soloudstillinger både ved Hasselblad Centeret i Göteborg og har også deltaget i flere internationale kunstfestivaler som f.eks. São Paulo Biennalen 2010, Sydneybiennalen i 2014 og Venedig Biennalen i 2015. I 2018 modtog Huber the State Art Award i kategorien billedkunst af the Arts Promotion Centre, Finland.    Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 08, 2019 til December 20, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Opening: 8 November 16:00 - 18:00 at Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus CQ&A with Ida Nissen and Tom Lovelace, artist and Tutor at the Royal College of Art, London: 9 November 14:00 - 15:00 at Galleri ImageThe historical process to date has dep
  osited in you an infinity of traces, without leaving an inventory  – Antonio Gramsci, The Prison Notebooks This show is inspired by Gramsci’s idea that history deposits in us an infinity of traces that ultimately form our identity. However, they lack an inventory in order to give the history shape and sense. The gathering of such inventory can come from traces of heredity, individual and collective traditions, relations or experiences.Compile Your Inventory brings together a series of new works; in which layered analogue colour photograms form an abstract narrative of collages to explore a dynamic of kinship, dislocation and displacement.Drawing inspiration from her South Korean heritage, Nissen sources traces from personal memory and creating an inventory of shapes, signs and symbols, that are related the South Korean traditional culture. These works can be seen as fragments of identity being compiled through reinterpretation and examining the boundaries of what is already known and what is foreign.A driving interest in her practice is the in-between state of the authentic and the constructed, real and imaginative. Photography in particular, becomes a medium that motivates this ambiguity and ultimately forms the narratives and memories, which cannot be represented in language or thought.Bio: Ida Nissen lives and works in London. She studied at Valand Academy in Gothenburg and is a recent graduate from Royal College of Art in London. Nissen works with photography and has exhibited widely in Europe. More recent exhibitions and publications include: Somerset House, Photo London; European Parallel Platform: Lisbon, Lodz, Zagreb; Entrée, Bergen; Raumflucht, LAABF, US; Skape Gallery, Seoul, KOR; Sirin, Copenhagen, DK. For a full list and more information about her work, please visit her website: idanissen.com The exhibition is supported by The Danish Arts Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 08, 2019 til December 20, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Fernisering: d. 8. november 16:00 - 18:00 hos Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus CQ&A med Ida Nissen og Tom Lovelace, kunstner og underviser på Royal College of Art, London: 9. november 14:00 - 15:00 i Galleri ImageThe historical process to dat
  e has deposited in you an infinity of traces, without leaving an inventory  – Antonio Gramsci I denne udstilling, inspireret af forfatteren Antonio Gramsci, udforsker Ida Nissen et manglende indeks over de mange spor som aflejrer sig i os. Arvelighed, individuel og kollektiv erfaring, traditioner og relationer former tilsammen en historie, og at udarbejde en fortegnelse over den, er ifølge Gramsci den vigtigste opgave i at fortolke og give den form og betydning. Compile Your Inventory viser en række helt nye værker, der med brug af farvefotogrammer og collage former et abstrakt narrativ og ønsker at invitere til refleksion over tilhørsforhold, forskydning og transformation. Gennem inspiration fra sin sydkoreanske arv og personlige erindring udarbejder Nissen et indeks hvor former, tegn og symboler er relateret til den sydkoreanske traditionelle kultur. Værkerne kan ses som fragmenter af identitet, som ordnes og genfortolkes, og således kan forskyde grænsen for det, der allerede er velkendt, og det som forekommer fremmed.  Nissens praksis er drevet af interessen for et mellemværende mellem det autentiske og det konstruerede, virkelige og imaginære. Fotografi bliver et medium, der motiverer denne dobbelthed og på sigt udnyttes til at oversætte fortællinger og erindringer, som ikke kan sprogliggøres. Bio:Den danske kunstner Ida Nissen bor og arbejder i London. Hun har studeret ved Akademin Valand i Göteborg og Royal College of Art i London. Nissen arbejder med fotografi og har udstillet bredt i Europa. Nyere udstillinger og publikationer inkluderer: Photo London, Somerset House, UK; European Parallel Platform: Lissabon, Polen, Zagreb; Entrée, Bergen; Raumflucht, LAABF, LA; Skape Gallery, Seoul; Sirin, København. For en komplet liste og mere information om hendes arbejde, besøg hendes hjemmeside: www.idanissen.comUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra September 13, 2019 til November 03, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Fernisering: Fredag d. 13. september 2019 kl. 16:00 - 18:00 på Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C Galleri Image afholdte et seminar om udstillingen med lektor i digital æstetik og design Lone Koefoed Hansen, sommerfugleekspert, biolog (PhD)
  Anne Erland Eskildsen og kunstner Signe Klejs lørdag d. 28. september kl 14:00.En sommerfugls vingeslag kan forårsage en orkan på den anden side af jorden. Sådan lyder en populær udlægning af kaosteorien, som beskriver hvordan små forandringer i udgangspunktet, kan få enorm betydning i senere stadier af en proces. Udstillingen BLOWN AWAY tager afsæt i kaosteorien og peger på at menneskelige handlinger påvirker omgivelserne og har større konsekvenser end vi kan forudse. Forstår vi i tilstrækkelig grad at vi er et globalt fællesskab hvor alt og alle er under påvirkning? Hvordan tager vi afsked med det der forsvinder som en konsekvens af vores handlinger?Klejs kalder sin videoinstallation et Sommerfugle-Nekropolis da den består af et videoarkiv der gengiver farver og mønstre fra de mere end 12 dagsommerfuglearter der er uddøde i Danmark indenfor få årtier pga. forandringer i deres livsbetingelser. Sommerfuglene kaldes naturens termometre, da de reagerer hurtigt på miljømæssige udsving. Udbredelsen af landbruget og klimaforandringer påvirker flora og fauna og mere end halvdelen af sommerfuglearter herhjemme er derfor truede eller sårbare.I udstillingen er de uddøde arter gengivet i farvet sand, ligesom buddhisternes sandmandalaer – en munketradition der skal minde os om at intet varer evigt, hvor store symmetriske billeder skabes omhyggeligt af farvet sand og efter en tid destrueres under en rituel begivenhed, hvorefter sandet fordeles i naturen. I BLOWN AWAY blæses sommerfuglebillederne væk. Blæsten kommer fra vinddata i realtid fra havet sydøst for New Zealand – bogstaveligtalt talt den anden side af jorden. På den måde synliggøres en direkte påvirkning forårsaget af et lokalt vindforhold langt herfra. Klejs’ seneste værker har det fællestræk at de er foranderlige pga. påvirkning fra omgivelserne. Hun har bl.a. benyttet data fra solnedgangen og lokale vindforhold med henblik på at fremstille samspillet mellem miljø (natur) og værk (kultur).Signe Klejs (f. 1974) er en dansk kunstner uddannet fra Designskolen Kolding og Universität der Künste Berlin indenfor den eksperimenterende mediekunst. I hendes værker udfordrer hun potentialet i den digitale kunst gennem det, hun definerer som relationelle møder mellem krop, miljø og teknologi. Hun arbejder på tværs af kunstarter og hendes værker strækker sig over scenekunst, stedsspecifik kunst, installationer og tværmediale projekter. Hendes kunst har været udstillet over hele Scandinavien, i Europa, Asien og U.S.A. I forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 har hun skabt værket Hesitation of Light. Siden maj 2019 har hendes permanente lysinstallation Zeitgeist præget Kvindemuseet i Aarhus’ facade.Du kan læse mere på hendes hjemmeside www.cygne.dk  Særligt tak til CAVI, Aarhus Universitet.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune)
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra September 13, 2019 til November 03, 2019
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Opening: Friday 13 September 2019 from 4-6 pm at Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus COn Saturday September 28th at 2 pm Galleri Image hosted a seminar about this exhibition. In attendance, Associate Professor in Digital Aesthetics and Design, Lone
  Koefoed Hansen, Butterfly expert Anne Erland Eskildsen and Artist Signe Klejs.A Butterfly flapping its wings can be the cause of a hurricane on the other side of the Earth. That is a popular interpretation of chaos theory, which describes how small changes at the beginning of a process can have significant effect later on. The exhibition BLOWN AWAY is influenced by chaos theory and addresses the ways in which human actions can affect our surroundings and have more impactful consequences than can be predicted. Do we have enough understanding of the fact that we are a global community in which everyone and everything is affected? How do we part with the things that are disappearing as a result of our actions? Klejs refers to her video installation as a Butterfly Necropolis as it consists of a video archive depicting colors and patterns from the more than 12 species of butterflies which are now extinct in Denmark. This extinction which has happened over a few decades and is caused by changes to their living conditions. Butterflies are called nature’s thermometers because they react quickly to environmental changes. Farming of more land and climate changes affect flora and fauna and more than half of the butterfly species here in Denmark are therefore vulnerable or threatened by extinction. In the exhibition, extinct species are depicted with colored sand, like Buddhist sand mandalas – a tradition that is meant to remind us that nothing lasts forever, where monks carefully create large symmetrical images with colored sand that are then destroyed during a ritual, after which the sand is distributed back to nature.In BLOWN AWAY the butterfly images are blown away. The wind is derived from wind data in real time from the sea southeast of New Zealand – literally on the other side of the planet. In this way, the direct effect caused by wind conditions from far away is made visible.Klejs’ latest works all engage with variability as a result of changes in the surrounding environment. She has used data from sources such as the setting sun and local wind conditions, seeking to depict the relationship between environment (nature) and artwork (culture).Signe Klejs (b. 1974) is a Danish artist with a master’s in Design with Digital Media from Design School Kolding and Universität der Künste Berlin, where she studied experimental media art. In her work, she challenges the potential in digital art through what she defines as, relational encounters between body, space and technology. She works across many genres including, stage art, visual arts, site specific art, installations and transmedia projects. Klejs' art has been exhibited all over Scandinavia, in Europe, Asia and the US. During the European Cultural Capital in Aarhus 2017 Klejs created the piece Hesitation of Light. Since May 2019, her permanent light installation Zeitgeist has been installed on the façade of The Women’s Museum in Aarhus.You can read more on her website: www.cygne.dkA special thanks to CAVI, Aarhus University.The Exhibition is supported by Kulturudviklingspuljen (City of Aarhus), Augustinus Fonden and the Danish Arts Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646